Logo facebook - Ikona Logo instagram - Ikona Logo youtube - Ikona
zpruszkowa.pl logo

Oddział wewnętrzny zamknięty do końca sierpnia?

Konstanty CHODKOWSKI
Pomimo braku zgody Wojewody i Ministerstwa Zdrowia, dyrektor szpitala powiatowego Tomasz Sławatyniec podjął decyzję o zamknięciu oddziału wewnętrznego do 31
Szpital Powiatowy.jpg
Ilustracja: Szpital Powiatowy.jpg

Pomimo braku zgody Wojewody i Ministerstwa Zdrowia, dyrektor szpitala powiatowego Tomasz Sławatyniec podjął decyzję o zamknięciu oddziału wewnętrznego do 31 sierpnia.

„Pomimo podjęcia wszelkich dostępnych mi działań w zakresie zatrudnienia nowej kadry lekarskiej, uprawnionej do świadczenia usług medycznych w przedmiotowym Oddziale, zadanie to okazało się niewykonalne, wobec braku wolnych zasobów osób wykwalifikowanych.” – czytamy w piśmie dyrektora placówki kierowanym do Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przypomnijmy – wszyscy lekarze oddziału wewnętrznego Szpitala na Wrzesinie zrezygnowali z pracy w placówce w kwietniu tego roku, po czym znaleźli zatrudnienie Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie. Wobec braków kadrowych, 25 kwietnia dyrektor szpitala wnioskował do wojewody o wyrażenie zgody na czasowe zawieszenie działalności Oddziału Chorób Wewnętrznych w okresie od 1 czerwca do 31 lipca 2019 roku. Wniosek spotkał się z odmowną decyzją wojewody, zaś dyrektor Sławatyniec odwołał się od niej do Ministerstwa Zdrowia. Ministerstwo, kierując się opinią wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, podtrzymał w mocy decyzję wojewody.

Jak się okazuje, 4 lipca Tomasz Sławatyniec zgłosił do wojewody kolejny wniosek, tym razem prosząc o zgodę na wstrzymanie prac oddziału w okresie od 1 do 31 sierpnia – ten również został rozpatrzony odmownie. 15 lipca dyrektor podjął więc samodzielną decyzję o natychmiastowej przerwie w udzielaniu świadczeń w oddziale chorób wewnętrznych. Decyzja nie została zaopiniowana przez Radę Społeczną szpitala. Odpowiednie zawiadomienie zostało wysłane do Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Sławatyniec: „(…) kontynuowanie hospitalizacji na Oddziale Chorób Wewnętrznych w dalszym okresie wobec braku personelu lekarskiego (…), jest w mojej ocenie niemożliwe z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia pacjentów

„(…) kontynuowanie hospitalizacji na Oddziale Chorób Wewnętrznych w dalszym okresie wobec braku personelu lekarskiego (…), jest w mojej ocenie niemożliwe z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia pacjentów, którzy nie mogą mieć gwarancji systematycznej opieki zdrowotnej i kontynuacji planowego leczenia lekarzy sprawujących stałą, bezpośrednią opiekę nad pacjentami.” – czytamy w treści zawiadomienia – „Kontynuowanie tej opieki bez zabezpieczenia lekarzy specjalistów stanowić będzie także naruszenie przepisów prawa cywilnego jak i karnego co może narazić na dodatkową odpowiedzialność nie tylko zawodową ale także cywilnoprawną zarówno lekarzy, ale także SPZ ZOZ w Pruszkowie.”

Dyrektor zapewnia w piśmie, iż „prowadzone są zaawansowanerozmowy z potencjalnymi kandydatami do zatrudnienia na Oddziale Wewnętrznym”.Jak twierdzi, zatrudnienie nowych lekarzy będzie możliwe najwcześniej od 1września.

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować:

Pruszkowska Karta Mieszkanca. Fot.: pruszkow.pl Rekreacja

Co dalej z Pruszkowską Kartą Mieszkańca?

Konstanty CHODKOWSKI

Karta Nadarzyniaka uprawnia mieszkańców gminy Nadarzyn do większej zniżki na pruszkowskiej pływalni "Kapry", niż posiadaczy Pruszkowskiej Karty Mieszkańca. Z Kartą Mieszkańca Michałowic otrzymamy zniżkę na karnet na pływalni przy ul. Gomulińskiego, a z Pruszkowską Kartą Mieszkańca zapłacimy pełną stawkę. Czy program karty mieszkańca czekają (w końcu) jakieś zmiany? Zapytaliśmy o to Prezydenta Pruszkowa, Piotra Bąka.