Logo facebook - Ikona Logo instagram - Ikona Logo youtube - Ikona
zpruszkowa.pl logo

Co jeszcze się wydarzy w sprawie dodatku za wychowawstwo?

Jakub DOROSZ-KRUCZYŃSKI
Na co gotowe są władze miasta, by nie wypłacić nauczycielom dodatku w uchwalonej przez Radę wysokości?

Na co gotowe są władze miasta, by nie wypłacić nauczycielom dodatku w uchwalonej przez Radę wysokości?

O sprawie dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkolnych pisaliśmy już na zpruszkowa.pl wielokrotnie. Ostatni wątek w tej sprawie dotyczył problemu stworzonego przez prezydenta Pawła Makucha i dyrektora Centrum Usług Wspólnych Andrzeja Grabka.

Celowo piszę, że problem ten został stworzony przez w/w panów. Jak za chwilę wykażę, żadnego skomplikowanego zagadnienia prawnego w tej sprawie nie było. Przynajmniej do momentu, w którym uchwała Rady nie wpadła w ręce magistratu.

12 maja 2020 r. rada miasta Pruszkowa przyjęła uchwałę w której wprowadzono nową, wyższą stawkę dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli. Odpowiedni przepis tej uchwały brzmi:

“Dodatek funkcyjny za wychowawstwo przysługuje nauczycielom przedszkoli w kwocie 310 zł.”

Co więcej Rada Miasta postanowiła, że kwota ta będzie wypłacona za przepracowane miesiące od początku 2020 r. Stąd wprowadzono tzw. retroakcję prawa (jego wsteczne obowiązywanie), co jest dopuszczalne w takim zakresie w jakim działa na korzyść jednostki. Odpowiedni przepis w tym zakresie brzmi:

„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.”.

Problem zastosowania takiego prawa miejscowego powstał, gdy uchwała trafiła w ręce Prezydenta Pruszkowa i Dyrektora CUW. Panowie doszli do wniosku, że takie regulacje prawne są niejasne i nie wiadomo, które przepisy stosować.

Poszło o to, że w okresie od 1 stycznia 2020 r. do czasu wejścia w życie w/w przepisów obowiązywały w mieście przepisy poprzedniego regulaminu wynagradzania dotyczące wysokości dodatku za wychowawstwo. Przepisy te określały, że dodatek ten przysługiwał nauczycielom przedszkolnym w niższej kwocie.

W związku z powyższym w magistracie pojawiła się wątpliwość, czy nowa stawka powinna być wypłacona „obok” starej za okres od 1 stycznia 2020 r., czy jako jej uzupełnienie (tzn. czy wystarczy wypłacić nauczycielom wyrównanie w postaci różnicy pomiędzy stawkami dodatku).

By rozwiązać takie skomplikowane zagadnienie prawne najpierw zwrócono się do radnych, którzy sceptycznie odnieśli się do konieczności przedstawiania legalnej wykładni prawa miejscowego. Radni słusznie zauważyli, że to prezydent dysponuje odpowiednią obsługą prawną niezbędną do rozstrzygania takich zagadnień prawnych. Stąd Piotr Bąk (KO) zwrócił się do miejskich prawników z prośbą o opinię prawną.

10 lipca 2020 r. światło dzienne ujrzała opinia prawna popełniona przez r. pr. Małgorzatę Gostomską, naczelnik wydziału prawnego urzędu miasta. Pani mecenas w uczony sposób, na 4,5 stronach kartek formatu A4, wywodziła jak rozwiązać całą tę prawniczą kabałę.

Zdaniem autorki opinii zasadne jest zastosowanie w praktyce przepisów uchwały określającej wyższą stawkę dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli. Jednakże jej zdaniem jednoznaczne rozstrzygnięcie całej sprawy jest „bardzo trudne”. Wydaje się, że taka teza powinna dać dyrektorowi CUW zielone światło do wypłaty wyrównania.

Mimo takiej analizy miejskiej prawniczki do dziś nie wiadomo, czy i kiedy świadczenie zostanie wypłacone nauczycielom. Jeszcze na ostatnim posiedzeniu komisji budżetu dyrektor CUW upierał się, że nie wie co ma robić w sprawie. Pytana przeze mnie, przed napisaniem tego tekstu, nauczycielka przedszkolna stwierdziła zaś, że wyrównanie nie wpłynęło jeszcze na jej konto.

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować: