Zasady komentowania i moderowania komentarzy na portalu zpruszkowa.pl oraz na profilach w mediach społecznościowych administrowanych przez wydawcę portalu

Zależy nam na utworzeniu kulturalnej, przyjaznej i otwartej społeczności skupionej wokół portalu zpruszkowa.pl. W trosce o komfort użytkowników Internetu udzielających się pod naszymi artykułami oraz o zachowanie jak najwyższego poziomu debaty zachęcamy wszystkich naszych czytelników do stosowania się do poniższego zestawu ramowych zasad zamieszczania komentarzy.


Komentując treści publikowane na łamach portalu zpruszkowa.pl oraz administrowanych przez jego wydawcę profilach w mediach społecznościowych: 

 • trzymaj się dobrych manier, powszechnie uznanych norm kultury osobistej i dobrego wychowania oraz zasad polskiej gramatyki i ortografii;
 • zwracaj się do dyskutantów z szacunkiem;
 • umiej rozdzielić życie publiczne/zawodowe od prywatnego. Interesują nas wyłącznie komentarze dotyczące tego pierwszego;
 • zostaw emocje poza Internetem;
 • attack problems, not people (atakuj problemy, nie ludzi) - ten artykuł powinien Ci w tym pomóc;
 • wykaż empatię w stosunku do dyskutantów. To, że mają inne zdanie od Twojego, nie musi oznaczać, że są idiotami. Postaraj się zrozumieć ich stanowisko;
 • jeśli nie zgadzasz się z czyjąś wypowiedzią - wyraź to! Wskaż z jakiego powodu reprezentujesz odmienne stanowisko i spróbuj do niego przekonać stosując rzeczowe argumenty;
 • sprawdzaj źródła informacji, które zamieszczasz w komentarzach. Upewnij się, że nie wprowadzasz nimi innych czytelników w błąd;

i nade wszystko...

 • ...zachowuj się przyzwoicie!

Kategorycznie zabrania się zamieszczania w komentarzach:

 • treści zabronionych polskim prawem;
 • treści przeznaczonych wyłącznie dla widzów pełnoletnich;
 • wrażliwych danych osobowych (czyichkolwiek);
 • reklam i materiałów marketingowych, których pojawienie się nie było konsultowane z wydawcą zpruszkowa.pl;
 • treści wulgarnych i powszechnie uznanych za obraźliwe;
 • gróźb (w tym gróźb karalnych);
 • mowy nienawiści;
 • treści wprost promujących ideologie i ustroje totalitarne;
 • treści nawołujących do popełniania wykroczeń lub przestępstw;
 • odnośników do stron i aplikacji zawierających złośliwe oprogramowanie;
 • treści naruszających cudze prawa autorskie; 

Ponadto nie dopuszcza się: 

 • intencjonalnego dezinformowania czytelników i komentatorów;
 • rozprzestrzeniania informacji zweryfikowanych jako nieprawdziwe;
 • obrażania, pomawiania lub zniesławiania dyskutantów;

Redakcja zpruszkowa.pl nie zgadza się na działalność prowadzoną za pośrednictwem anonimowych trollkont założonych w celu realizowania agendy politycznej oraz kont, których charakter uniemożliwia pociągnięcie do odpowiedzialności prawnej za naruszenia polskiego prawa w Internecie (w przypadkach, gdy do takich naruszeń dochodzi) w administrowanych przez siebie mediach. Wiemy po co te konta powstały, nie oczekujemy od nich niczego dobrego, nie podoba nam się ich działalność i nie życzymy sobie ich obecności na naszych kanałach (proste, prawda?). 

"Anonimowe trollkonta" identyfikujemy zgodnie z naszą wiedzą, doświadczeniem, zdrowym rozsądkiem oraz literaturą fachową. 


Jedyną sankcją przewidzianą za naruszenia powyższych zasad blokada wybranego konta na naszych profilach w mediach społecznościowych. Nie czujemy się zobowiązani do informowania ukaranych o nałożeniu kary ani tym bardziej do jej negocjowania. Blokada/ban jest permanentna i - jeśli zostanie nałożona - nie widzimy możliwości/potrzeby jej zdjęcia.


Powyższe zasady obowiązują na portalu zpruszkowa.pl oraz na profilach w mediach społecznościowych administrowanych przez wydawcę portalu (i w związku z jego działalnością). 


Dlaczego tak?

Przez ponad dwa lata funkcjonowania portalu zpruszkowa.pl (wraz z towarzyszącymi mu profilami w mediach społecznościowych) prawie nigdy nie korzystaliśmy z narzędzi moderowania dyskusji internetowych rodzących się pod naszymi materiałami. Zezwalaliśmy na swobodną wymianę zdań między naszymi czytelnikami niemal bezwarunkowo, nawet wtedy, gdy dyskusja odbiegała daleko od powszechnie uznanych norm współuczestnictwa w cywilizowanym społeczeństwie. W efekcie w komentarzach pod publikacjami na administrowanych przez nas profilach w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się zwroty i wymiany zdań, z których tolerowania nie jesteśmy dumni.  Miesiącami nie reagowaliśmy na agresywne, wulgarne i niekiedy skrajnie nieprzyzwoite zachowania użytkowników Internetu udzielających się na łamach naszych mediów naiwnie wierząc, że wbrew popularnej maksymie lepszy pieniądz wyprze gorszy. Że kulturalna i skłonna do rzeczowej dyskusji część naszej publiczności nie pozwoli na sprowadzenie debaty o naistotniejszych sprawach miasta do prostackich pyskówek i przepychanek słownych oraz że ci, którzy nade wszystko cenią zdrowy rozsądek i racjonalizm staną się naturalną zaporą przed tymi, którzy nie przepuszczą żadnej okazji na wymianę "uprzejmości" z rozmówcami. 

Po dwóch latach zrozumieliśmy, że osiągnęliśmy efekt przeciwny od zamierzonego. Ci z komentujących, którzy na początku naszego istnienia skłonni byli do wymiany trafnych spostrzeżeń, proponowania ciekawych tematów i zaskakiwania autentycznie świeżym spojrzeniem na rozmaite tematy, zamilkli. Ośmielili się zaś (i poczuli nadzwyczaj pewni siebie) ci, którzy w komentowaniu naszych artykułów dopatrzyli się narzędzia do (bardzo przyziemnej) walki politycznej, "budowania narracji" korzystnej dla którejś z lokalnych frakcji politycznych lub po prostu dawania upustu najgorszym i najniższym emocjom. W efekcie poważna debata o Pruszkowie (którą ten portal miał zapoczątkować) zamieniła się w debatę kosztem Pruszkowa. Rozmowę o polityce zastąpiły przepychanki polityków, ich pomagierów i służących im anonimowych trollkont. Dyskusję Pruszkowian zagłuszyły krzyki anonimów zawsze gotowych dowolnego Pruszkowianina (i dowolną Pruszkowiankę) zrecenzować. Trafiło do nas, że wolność nie może oznaczać dowolności. Niczym nieskrępowana swoboda wypowiedzi nie może wpływać negatywnie na komfort dyskutantów. Wolność słowa jednego naszego czytelnika powinna kończyć się tam, gdzie inny czytelnik zostaje znieważony, poniżony lub perfidnie i intencjonalnie okłamany. Stąd wzięły się powyższe zasady.