Logo facebook - Ikona Logo instagram - Ikona Logo youtube - Ikona
zpruszkowa.pl logo

Zagłosuj na pruszkowskie projekty w Budżecie Obywatelskim Mazowsza!

Konstanty CHODKOWSKI
Ruszyła pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Wśród zakwalifikowanych projektów aż trzy dotyczą Pruszkowa.

Budżet Obywatelski samorządu Województwa Mazowieckiego organizowany jest pierwszy raz w historii regionu. Do tej pory budżety obywatelskie były rozdysponowywane jedynie na poziomie gmin.

Województwo przeznaczyło realizację tzw. “BOM-u” kwotę 25 milionów złotych. Środki z tej puli zostaną przeznaczone na projekty wybrane przez mieszkańców całego województwa.

Jak to działa?

Budżet Obywatelski jest demokratycznym procesem konsultacji społecznych, w ramach których mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w województwie w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

👉 mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
👉 propozycje projektów, które pomyślnie przeszły etap oceny, poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
👉 wybrane przez mieszkańców w drodze głosowania projekty są wpisywane do budżetu województwa i następnie realizowane

Projekty zostały już wstępnie zweryfikowane. Obecnie trwa głosowanie, które zakończy się 16 listopada.

Każdy mieszkaniec może oddać dwa głosy – jeden na projekt z puli ogólnowojewódzkiej oraz jeden na projekt z puli podregionalnej. Głosy można oddawać za pośrednictwem strony internetowej Budżetu Obywatelskiego Mazowsza [ link – kliknij tutaj ]. Po oddaniu głosu należy podać swój adres zamieszkania. Weryfikacja głosowania następuje poprzez wiadomość SMS.

Trzy razy Pruszków

Do pierwszej edycji wojewódzkiego budżetu obywatelskiego zakwalifikowano aż trzy projekty dotyczące Pruszkowa.

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego to projekt nr 231 w puli projektów podregionalnych. Jeśli zdobędzie odpowiednią liczbę głosów – boisko powstanie przy zbiegu ulic Kaczanowskiego i Krakusa w Pruszkowie. Obiekt ma być dedykowany mieszkańcom całego powiatu pruszkowskiego. Ze względu na jego lokalizację powinien przypaść do gustu również mieszkańcom gminy Michałowice.

“Projekt przewiduje budowę niewielkiego boiska ze sztuczną nawierzchią wyposażonego w piłkochwyty, bramki i kosze. Dodatkowo węzeł sanitarny i wiatę piknikową. Zależnie od finalnego kosztorysu zakładam również mini plac zabaw i siłownię plenerową.” – komentuje mieszkaniec Pruszkowa i pomysłodawca projektu, Bartosz Brzeziński. “W tej części Pruszkowa nie ma obiektów tego typu, więc mieszkańcy Tworek i Malich muszą jeździć do Reguł lub parku Anielin.” – dodaje.

Do oddawania głosu na projekt nr 231 zachęca również radny Miasta Pruszkowa z Malich, Olgierd Lewan (SPP). “Zagospodarowanie na teren rekreacyjnego części nieużytków nad rzeką Utratą to świetny pomysł! Ma to być nowoczesne boisko do kosza/siatki/piłki ręcznej, siłownia plenerowa, placyk zabaw dla maluchów oraz wiata grillowa. A wszystko w zielonym krajobrazie sąsiadującego z tym terenem parku tworkowskiego i na trasie spacerowo-rowerowej z Potulika wzdłuż Utraty do Pęcic i dalej, do lasów komorowskich.” – rekomenduje.

Pozostałe dwa projekty znajdziemy w puli projektów ogólnowojewódzkich i dotyczą one bezpośrednio szpitala tworkowskiego.

“Większy” z nich to projekt nr 198, którego celem jest rewitalizacja terenów zielonych wokół Szpitala w Tworkach oraz budowa drobnej infrastruktury prozdrowotnej (zadaszone wiaty na rowery, siłownia zewnętrzna, rewitalizacja zieleni, ławki, kosze na śmieci, mini-amfiteatr, wjazd rowerowy w pobliżu mostu WKD nad Utratą). W jego założeniach mieści się mieści się m.in. budowa siłowni plenerowych, rewitalizacja roślinności w części parkowej szpitala oraz budowa wjazdu rowerowego na teren szpitala w pobliżu mostu WKD nad Utratą (przy rogu Parku Potulickich).

“Mniejszy” zaś, opiewający na kwotę 100 000 złotych, projekt nr 93. zakłada zakup sprzętu do Przezczaszkowej Stymulacji Magnetycznej i zastosowanie tej metody leczniczej w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Przezczaszkowa Stymulacja Magnetyczna to nowoczesna metoda terapeutyczna o udokumentowanej skuteczności w wielu zaburzeniach psychicznych (schizofrenii, depresji, otępieniach, uzależnieniach) – czytamy w opisie projektu – “Metoda ta nie niesie ze sobą praktycznie żadnych powikłań dla pacjentów, niestety Szpital takim sprzętem nie dysponuje. Gdyby udało się pozyskać środki na zakup rTMS, wówczas efekty leczenia pacjentów znacząco by się poprawiły.”

Wszystko w naszych rękach

Budżet Obywatelski Mazowsza to świetna okazja na sfinansowanie lokalnych przedsięwzięć lokalnych przy wykorzystaniu środków wojewódzkich. Niestety jednak, samo zakwalifikowanie pruszkowskich projektów do głosowania to nie wszystko – głosowanie należy jeszcze wygrać. Aby tak się stało, potrzebna jest mobilizacja mieszkańców Pruszkowa.

Głosowanie jest szybkie i proste – zajmuje około 3 minut. Czynność tę można dokonać w trakcie picia porannej kawy, jadąc “wukadką” do szkoły lub pracy, bez ryzyka, że oddanie głosu “zje” nam zbyt wiele cennego czasu. Należy jedynie pamiętać, aby oddać jeden głos na projekt z puli projektów ogólnowojewódzkich (tam znajdziemy projekty nr 93 i 198 – dotyczące szpitala tworkowskiego) oraz jeden z puli projektów podregionalnych (tam znajdziemy projekt nr 231 – budowa boiska wielofunkcyjnego w Pruszkowie).

Czasu jest niewiele – głosowanie kończy się 16 października, a Pruszków ma do “pokonania” o wiele liczniejszych rywali, takich jak Radom czy Płock (dotyczy to w szczególności puli projektów ogólnowojewódzkich). Nie ma więc chwili do stracenia – głosujmy!

Słuchajcie, sprawa jest 😼 W tej sprawie nie jest istotne kogo popierasz i co sobie myślisz o tej czy innej partii albo...

Opublikowany przez Jestem z Pruszkowa Poniedziałek, 2 listopada 2020

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować: