Logo facebook - Ikona Logo instagram - Ikona
zpruszkowa.pl logo

Wojewoda uchylił decyzję Starosty ws. Lidla w Komorowie

Jakub DOROSZ-KRUCZYŃSKI
Wojewoda uchylił pozwolenie na budowę hipermarketu w Komorowie wydane przez Starostę Pruszkowskiego.
Protest przeciwko budowie Lidla w Komorowie

Kontrolując postępowanie przeprowadzone przez Starostę Pruszkowskiego Krzysztofa Rymuzę wojewoda dopatrzył się szeregu uchybień prawnych dotyczących zarówno przebiegu samego postępowania jak i zastosowania przepisów prawa budowlanego.

Najważniejsza „usterka” popełniona przez starostę dotyczy braku zgody Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie takiej budowy. Zgodnie z art. 39 ust. 1 prawa budowlanego prowadzenie robót budowlanych wymaga uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Takie zezwolenie musi uzyskać inwestor i przedstawić staroście przed wydaniem pozwolenia na budowę.

W przypadku budowy hipermarketu w Komorowie teren na którym zaplanowana została inwestycja został wpisany do rejestru zabytków na mocy decyzji konserwatora z dnia 16 października 2019 r. Decyzja ta została zaopatrzona w klauzulę natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że uzyskała moc prawną w momencie jej wydania i powinna być uwzględniona przez starostę jeszcze przed jej uprawomocnieniem. Tak się jednak nie stało i starosta wydał pozwolenie na budowę pomijając ustalenia zawarte w decyzji konserwatora. Sam inwestor w toku postępowania przekonywał starostę, że uzyskanie odpowiedniej zgody od konserwatora nie jest możliwe.

Decyzja wojewódzkiego konserwatora o wpisie została utrzymana w mocy przez decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 marca 2020 r. Oznacza to, że postępowanie w tej sprawie zostało już prawomocnie zakończone. Aleja Marii Dąbrowskiej i teren byłego pałacu są zabytkiem.

Wojewoda dopatrzył się w sprawie szeregu naruszeń przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Wskazał m.in., że starosta naruszył przepisy kodeksu dotyczące zasady czynnego udziału stron w postępowaniu. Polegało to na tym, że strony postępowania nie mogły wypowiedzieć się co do materiału zebranego w sprawie przed wydaniem decyzji administracyjnej.

Dodatkowo organ odwoławczy zwrócił uwagę, że planowana inwestycja prawdopodobnie może być uznana za przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Taka kwalifikacja prawna powoduje, że w ponownym postępowaniu przed starostą będą mogły wziąć udział liczne organizacje społeczne, którym odmówiono takiego uczestnictwa w poprzedniej procedurze.

Ponieważ w czasie kiedy wojewoda rozpoznawał odwołanie od decyzji w życie wszedł nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, szanse na powodzenie procesu administracyjnego zmierzającego do zezwolenia na budowę Lidla w Komorowie drastycznie maleją. Starosta pruszkowski rozpoznając ponownie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę będzie musiał uwzględniać stan faktyczny i prawny obowiązujący w dniu w którym wyda ponowną decyzję. Tymczasem nowy stan prawny wyklucza możliwość budowy hipermarketu.

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować:

REDAKCJA POLECA Mariusz Misiura - Znicz Pruszków Społeczeństwo

Mariusz Misiura: jestem bardzo szczęśliwy w Pruszkowie

Marcin RAJCHEMBA

Zdobywał szlify w Niemczech i w akademii piłkarskiej Realu Madryt. Do polskiej piłki chce tchnąć ducha nowoczesnych, zachodnich technik szkoleniowych. Redakcja portalu zpruszkowa.pl wybrała go Pruszkowskim Człowiekiem Roku 2023, choć zanim do tego doszło, kibice Znicza Pruszków zdążyli okrzyknąć go cudotwórcą. Poznajmy Mariusza Misiurę - trenera MKS Znicz Pruszków!