Logo facebook - Ikona Logo instagram - Ikona Logo youtube - Ikona
zpruszkowa.pl logo

Witaj szkoło… w remoncie

Sławomir BUKOWSKI
W SP 4 prace w hali sportowej i jej otoczeniu przeciągną się do połowy września albo dłużej. W pozostałych placówkach budowlańcy nie powinni przeszkadzać w prowadzeniu zajęć i lekcji.
Sp4
Ilustracja: Sp4

Podczas czwartkowej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu radni dopytywali o odbywające się w wakacje – jak co roku – prace remontowe w placówkach oświatowych. Z informacji przygotowanych przez urząd miasta wynika, że tylko w Szkole Podstawowej nr 4 uczniowie muszą pogodzić się z tym, że przez kilka tygodni część pomieszczeń nie będzie dostępna. Ale po kolei.

W znacznej części placówek prace już się skończyły. W przedszkolu nr 1 przy ul. Jarzynowej na Bąkach przeprowadzono reorganizację pomieszczeń zmywalni dla poprawy jej funkcjonalności. W przedszkolu nr 2 przy ul. Partyzantów w Tworkach pomalowana została kuchnia wraz z zapleczem oraz naprawiono cokół i murki przy głównym wejściu do budynku. W przedszkolu nr 7 przy ul. Słowackiego zakończyła się modernizacja systemu ogrzewania wody do mycia i zmywania naczyń, wyremontowano pralnię, wymieniono parapety zewnętrzne. W przedszkolu nr 9 przy ul. Moniuszki zlikwidowano przecieki wody i odmalowano ściany w piwnicach. W przedszkolu nr 10 przy ul. Chopina w pomieszczeniach grupy II wymieniono podłogę i osłony grzejników. W przedszkolu nr 16 przy ul. Pływackiej na Gąsinie połączono sale do nauki angielskiego oraz plastyczną oraz przebudowano przylegające pomieszczenie na sanitariat. Przy żłobku miejskim nr 1 przy ul. Hubala wyremontowano nawierzchnię dróg i chodników. W żłobku nr 2 przy ul. Antka na osiedlu Bolesława Prusa zainstalowano klimatyzację.

A gdzie roboty jeszcze się nie zakończyły? W przedszkolu nr 6 przy ul. Hubala trwają prace związane z cyklinowaniem i lakierowaniem podłóg, malowaniem kuchni, myciem elewacji budynku, naprawą dachu. Termin zapisany w umowie z wykonawcą to 27 sierpnia i podobno nie jest zagrożony. Trwa termomodernizacja budynków szkół podstawowych nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju i nr 9 przy ul. Mostowej – jak zapewniał na posiedzeniu komisji Arnold Hensoldt, zastępca naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji, od września prace prowadzone będą głównie na zewnątrz, teren budowy zostanie wygrodzony i roboty nie będą kolidować z prowadzeniem lekcji.

Najwięcej kłopotów jest jednak ze Szkołą Podstawową nr 4 przy ul. Kopernika. W pomieszczeniu dotychczasowej biblioteki urządzona zostanie sala dla dzieci z zerówki – jest już pomalowana, wkrótce wniesione zostaną meble i od września dzieci będą mogły mieć zajęcia. Biblioteka znajdzie się w miejscu obecnych sanitariatów przy hali sportowej – i tam trwają teraz prace budowlane. – Byłem w szkole sprawdzić ich postęp, spotkałem się z panią wicedyrektor Marią Stawską (w związku z nierozstrzygnięciem konkursu od września będzie ona pełnić funkcję p.o. dyrektora – przyp. red.), rozmawialiśmy o funkcjonowaniu szkoły w trakcie remontu. Pani dyrektor powiedziała, że przez pierwsze dwa tygodnie września zajęcia sportowe będą prowadzone na zewnątrz – mówił Arnold Hensoldt. – W hali sportowej znajdzie się bezpieczne wygrodzenie, gdyby jednak dzieci z niej korzystały. Wykonawca zapewnił mnie, że prace powodujące dużą ilość hałasu zakończą się jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego – dodał. Nie był w stanie sprecyzować, do kiedy uciążliwości potrwają, może do połowy września, może dłużej. Nie krył, że budowlańcy weszli do szkoły późno, dopiero na początku sierpnia. Powodem miało być wydłużenie się procedury przygotowywania dokumentacji projektowej, późno też uzyskano ze starostwa powiatowego niezbędne zgody i pozwolenia.

To oczywiście nie wszystkie inwestycje oświatowe w Pruszkowie. Na Żbikowie trwa budowa nowego budynku przedszkola nr 8 – powstaje duża, 10-oddziałowa placówka, obok niej znajdzie się nowoczesny integracyjny plac zabaw i wielofunkcyjne miniboisko. Zakończenie wartego 14,5 mln zł przedsięwzięcia planowane jest pod koniec 2022 roku. Trwają przygotowania do kompleksowej przebudowy Szkoły Podstawowej nr 3 przy al. Wojska Polskiego, jeśli radni nie obetną pieniędzy, prace mają szansę ruszyć w połowie przyszłego roku. A z mniejszych rzeczy – trwa przygotowanie procedury przetargowej na budowę miniboiska sportowego obok przedszkola nr 6 przy Hubala.

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować: