Logo facebook - Ikona Logo instagram - Ikona Logo youtube - Ikona
zpruszkowa.pl logo

Trochę więcej miejsc parkingowych i trochę mniej drzew. Jak po remoncie zmieni się ulica Komorowska?

Jasiek OCHNIO
Prace budowlane na ulicy Komorowskiej rozpoczną się już niebawem. Przyjrzeliśmy się szczegółom inwestycji.
Pruszków: Ulica Komorowska
Ilustracja: Pruszków: Ulica Komorowska

Niedługo centrum Pruszkowa czeka zmiana organizacji ruchu związana z przebudową ulicy Komorowskiej od skrzyżowania z al. Armii Krajowej do ronda przy ul. Pogodnej. Prace wykonywane będą etapowo, aby w jak najmniejszym stopniu ograniczać mieszkańcom dostęp do targowiska miejskiego.

Remont ul. Komorowskiej - ciąg pieszo-rowerowy

Poza wymianą nawierzchni jezdni, zmiany obejmą także miejsca parkingowe, chodniki oraz skrzyżowania. Wschodnia strona ulicy Komorowskiej zostanie przekształcona w ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 metrów, natomiast po stronie targu znajdzie się standardowy chodnik o szerokości 2,2 metra. Warto wspomnieć, że chodnik ten będzie przysunięty do płotu targowiska miejskiego kosztem znajdującego się w tym miejscu pasa trawy.

Remont ul. Komorowskiej - chodnik

Niewielka reorganizacja miejsc parkingowych położonych wzdłuż ogrodzenia targowiska miejskiego (zmiana obecnych miejsc równoległych na prostopadłe) zwiększy ich liczbę do 88 (w tym 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych).

Całkowitą nowością będzie wyniesienie skrzyżowania ulicy Komorowskiej i ulicy Ceramicznej o 10 cm względem płaszczyzny jezdni. Ma to na celu uspokojenie ruchu i poprawę bezpieczeństwa w obrębie skrzyżowania – kierowcy nadjeżdżający z każdej strony zmuszeni będą do zwolnienia przed wjazdem na nie. Projekt zakłada również ograniczenie prędkości na całej długości ulicy do 40 km/h.

Remont ul. Komorowskiej - wyniesione skrzyżowanie

Nim drogowcy przystąpią do układania nawierzchni, zbudowana zostanie nowa kanalizacja deszczowa oraz kanał technologiczny. To bardzo istotne, ponieważ obecna kanalizacja deszczowa jest niewydolna, o czym można się przekonać nawet w czasie niewielkich opadów.

W związku z remontem pod topór pójdzie 10 drzew, które kolidują z planami projektowymi. Wśród nich jest 8 klonów, 1 świerk oraz 1 robinia akacjowa. Najmniejsze drzewo przeznaczone do wycięcia ma obwód 15 cm, największe zaś – 170 cm. To ostatnie rośnie na rogu ulic Ceramicznej i Komorowskiej. Połowa przeznaczonych do wycinki drzew ma więcej niż 120 cm obwodu pnia.

Remont ul. Komorowskiej - wycinka drzew

W lokalnych mediach starosta pruszkowski zapowiedział, że w ramach remontu wykonane zostaną nasadzenia zastępcze. Co ciekawe, w dokumentacji przetargowej znajdujemy informację zgoła odmienną. Na pytanie zadane przez oferentów: "Czy wykonawca będzie zobligowany do wykonania nasadzeń?", starosta odpowiedział: "Dokonanie nasadzeń nie będzie przedmiotem umowy z wykonawcą" (patrz: wyciąg z dokumentacji poniżej).

Remont ul. Komorowskiej - odpowiedź na zapytania oferentów

Przewidywany termin zakończenia robót to 17 listopada.

Czy remont zmieni oblicze ulicy Komorowskiej – niegdyś spokojnej i zadrzewionej ulicy prowadzącej do Komorowa? Z pewnością ugruntuje on postępującą ostatnimi laty zmianę charakteru ulicy ze spacerowej, o ruchu uspokojonym, w jezdną, charakteryzującą się intensywnym ruchem. Pozostawienie możliwości parkowania na odcinku od al. Armii Krajowej do ul. Ceramicznej, zwiększenie liczby miejsc parkingowych przy targu oraz utworzenie ciągu pieszo-rowerowego – to wszystko jest ukłonem w stronę kierowców, których przy Komorowskiej, w związku z budową kolejnych osiedli mieszkaniowych, regularnie przybywa.

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować: