Maciej Roszkowski, prezes pruszkowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego “Zieleń Miejska”, złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Odpowiednie dokumenty trafiły na ręce Rady Nadzorczej we wtorek, 27 grudnia. Roszkowski pozostanie prezesem TBS jedynie do 31 grudnia. 

Nie jest znana oficjalna przyczyna rezygnacji. Z nieoficjalnych doniesień pracowników “Zieleni Miejskiej” wynika jednak, że faktycznym powodem jest trwający od lat konflikt między Prezesem spółki a Radą Nadzorczą. Faktycznym przejawem sporu jest kwestia przyznawania absolutorium za kolejne lata działalności Prezesa - Roszkowski nie otrzymał go od 2019 roku. Stało się tak na skutek negatywnych opinii na temat jego pracy przedkładanych przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu Wspólników. Co więcej - uchwała o nieudzieleniu Prezesowi absolutorium za 2021 rok została przez niego zaskarżona do sądu z żądaniem jej unieważnienia. 

Pracownicy kilku działów spółki miejskiej zgodnie twierdzą, że kością niezgody były poglądy Rady Nadzorczej i Prezesa co do wizji i sposobu funkcjonowania “Zieleni Miejskiej”. Roszkowski miał dostrzegać problem chronicznego niedoinwestowania spółki. Nie zgadzał się na stawianie wyników finansowych firmy ponad celem jej istnienia, tj. dbaniem w pierwszej kolejności o jej zasób mieszkaniowy i lokatorów. Inwestował więc w remonty, modernizację budynków i obsługę interesantów. Otworzył Biuro Obsługi Klienta, zaczął wydawać na remonty najbardziej zaniedbanych nieruchomości, zainwestował w fotowoltaikę, doposażył ekipy remontowe. 

Większe nakłady na działalność spółki to jednak mniejsze zyski na koniec roku. To z kolei - zgodnie z relacją pracowników pruszkowskiego TBS - miało nie przypaść do gustu Radzie Nadzorczej reprezentującej interesy właścicieli. 

Przedstawiciele władz miasta Pruszkowa, największego udziałowca “Zieleni Miejskiej”, podczas rozmów z portalem zpruszkowa.pl każdorazowo zaprzeczali, jakoby istniał jakikolwiek konflikt między właścicielami spółki a jej prezesem. 

Maciej Roszkowski został wybrany na Prezesa pruszkowskiego TBS we wrześniu 2019 roku. Przedtem sprawował mandat radnego Miasta Pruszkowa wybranego z list Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach 2018 roku osiągnął najwyższy wynik wynik wyborczy spośród wszystkich kandydatów ubiegających się o mandat.