Logo facebook - Ikona Logo instagram - Ikona Logo youtube - Ikona
zpruszkowa.pl logo

TBS "Zieleń Miejska" bez prezesa. Maciej Roszkowski złożył rezygnację

Konstanty CHODKOWSKI
Maciej Roszkowski zrezygnował ze stanowiska prezesa TBS "Zieleń Miejska" we wtorek 27 grudnia. Pokieruje spółką do końca tego roku.
Roszkowski.jpg
Ilustracja: Roszkowski.jpg

Maciej Roszkowski, prezes pruszkowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego “Zieleń Miejska”, złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Odpowiednie dokumenty trafiły na ręce Rady Nadzorczej we wtorek, 27 grudnia. Roszkowski pozostanie prezesem TBS jedynie do 31 grudnia. 

Nie jest znana oficjalna przyczyna rezygnacji. Z nieoficjalnych doniesień pracowników “Zieleni Miejskiej” wynika jednak, że faktycznym powodem jest trwający od lat konflikt między Prezesem spółki a Radą Nadzorczą. Faktycznym przejawem sporu jest kwestia przyznawania absolutorium za kolejne lata działalności Prezesa - Roszkowski nie otrzymał go od 2019 roku. Stało się tak na skutek negatywnych opinii na temat jego pracy przedkładanych przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu Wspólników. Co więcej - uchwała o nieudzieleniu Prezesowi absolutorium za 2021 rok została przez niego zaskarżona do sądu z żądaniem jej unieważnienia. 

Pracownicy kilku działów spółki miejskiej zgodnie twierdzą, że kością niezgody były poglądy Rady Nadzorczej i Prezesa co do wizji i sposobu funkcjonowania “Zieleni Miejskiej”. Roszkowski miał dostrzegać problem chronicznego niedoinwestowania spółki. Nie zgadzał się na stawianie wyników finansowych firmy ponad celem jej istnienia, tj. dbaniem w pierwszej kolejności o jej zasób mieszkaniowy i lokatorów. Inwestował więc w remonty, modernizację budynków i obsługę interesantów. Otworzył Biuro Obsługi Klienta, zaczął wydawać na remonty najbardziej zaniedbanych nieruchomości, zainwestował w fotowoltaikę, doposażył ekipy remontowe. 

Większe nakłady na działalność spółki to jednak mniejsze zyski na koniec roku. To z kolei - zgodnie z relacją pracowników pruszkowskiego TBS - miało nie przypaść do gustu Radzie Nadzorczej reprezentującej interesy właścicieli. 

Przedstawiciele władz miasta Pruszkowa, największego udziałowca “Zieleni Miejskiej”, podczas rozmów z portalem zpruszkowa.pl każdorazowo zaprzeczali, jakoby istniał jakikolwiek konflikt między właścicielami spółki a jej prezesem. 

Maciej Roszkowski został wybrany na Prezesa pruszkowskiego TBS we wrześniu 2019 roku. Przedtem sprawował mandat radnego Miasta Pruszkowa wybranego z list Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach 2018 roku osiągnął najwyższy wynik wynik wyborczy spośród wszystkich kandydatów ubiegających się o mandat. 

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować: