Logo facebook - Ikona Logo instagram - Ikona Logo youtube - Ikona
zpruszkowa.pl logo

Rozprawa nad jazem na Utracie

Jakub DOROSZ-KRUCZYŃSKI
W poniedziałek odbyła się rozprawa w sprawie jazu na Utracie. Kto będzie musiał naprawić budowlę - miasto, czy Wody Polskie?
Pruszków - jaz na utracie
Ilustracja: Pruszków - jaz na utracie

W poniedziałek 13 marca Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie przeprowadził rozprawę administracyjną w sprawie jazu na Utracie. Wiele wskazuje na to, że tocząca się od kilku lat sprawa w końcu znajdzie swój finał.

Przypomnijmy: znajdujący się na wysokości Malich jaz na Utracie jest niesprawny. Mechanizmy budowli nie działają i nie da się w swobodny sposób kontrolować poziomu wody w górnym biegu rzeki. Tym samym nie można wpływać na poziom wody w stawach w Parku Potulickich w Pruszkowie.

Teoretycznie do utrzymania pełnej sprawności technicznej jazu zobowiązane było miasto Pruszków. Obowiązek ten wynikał z pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez starostę pruszkowskiego. Urzędnicy magistratu stoją jednak na stanowisku, że miasto nie może remontować obiektu, który nie jest jego własnością. Dlatego za remont powinny odpowiadać Wody Polskie.

Problem niesprawnego jazu na Utracie od 2019 r. poruszany był przez Arka Gębicza - prezesa stowarzyszenia "Za Pruszków!". Mimo licznych zabiegów aktywisty, w sprawie działo się niewiele. Dopiero w styczniu 2022 roku, na skutek wniosku organizacji, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wszczął postępowanie mające na celu ustalenie, kto powinien naprawić jaz.

[ Przeczytaj również: Mieszkańcy mają dość podtapiania ich domów ]

Równocześnie problem wzbudził szersze zainteresowanie. W lutym 2022 r. Rada Miasta Pruszkowa powołała, na wniosek Olgierda Lewana (SPP), nadzwyczajną komisję mającą zająć się problemem. Miesiąc później pruszkowscy radni wykonali wizję lokalną w terenie. W czerwcu 2022 r. miasto zawarło porozumienie przedwstępne z Wodami Polskimi co do naprawy jazu. Zleciło także Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wykonanie eksperckiej analizy co do hydrologicznego w Parku Potulickich. Jednak kluczowe dla sprawy kwestie pozostawały wciąż niewyjaśnione.

W końcu stycznia 2023 r. do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego wpłynęła zlecona przez Wody Polskie analiza na temat stanu technicznego jazu na Utracie. Wynikało z niej, że obiekt jest niesprawny, jednak nie stwarza on większego zagrożenia. Wówczas Arek Gębicz skierował do Inspektoratu pismo, w którym wskazywał na wpływ awarii na sytuację hydrologiczną w parku. Swoje tezy opierał na opinii SGGW, której wykonanie zleciło miasto. Gębicz wskazywał, że niesprawność jazu stwarza zagrożenie dla całego parkowego ekosystemu.

Argumentacja ta doprowadziła WINB do wniosku, że trzeba wyjaśnić jakie są rzeczywiste skutki wynikające z awarii. Dlatego organ zdecydował się na przeprowadzenie rozprawy administracyjnej. Wzięli w niej udział przedstawiciele Wód Polskich, miasta Pruszków, gminy Michałowice (także będącej stroną postępowania) oraz reprezentacja stowarzyszenia "Za Pruszków!" W trakcie rozprawy przesłuchano także jednego z pracowników naukowych SGGW - współautora opracowania.

Po czterech latach wreszcie wiemy – jaz na serio jest popsuty❗ ➡ Po dwukrotnym przekładaniu terminu Wody Polskie...

Opublikowany przez Arkadiusz Gębicz Piątek, 3 lutego 2023

Ustalenia z rozprawy są takie, że jaz sam w sobie nie stwarza zagrożenia. Jednakże zagrożenie powstaje na skutek braku możliwości regulowania poziomu na rzece. WINB wyda decyzję, w której zobowiąże do naprawy jazu Wody Polskie - właściciela obiektu. Obecny na rozprawie wiceprezydent Pruszkowa - Konrad Sipiera podtrzymał deklarację co do finansowego udziału miasta w operacji. Pracownicy Inspektoratu zapowiedzieli, że naprawa jazu powinna zostać wykonana w terminie roku od daty uprawomocnienia się decyzji.

Informacja z rozprawy administracyjnej w sprawie dotyczacej remontu jazu⬇️ #miastopruszków #pruszkówpoznaszpolubisz

Opublikowany przez Miasto Pruszków Poniedziałek, 13 marca 2023

"W wyniku wszystkich dokonanych ustaleń zostanie wydana przez Nadzór Budowlany decyzja nakładająca obowiązek przywrócenia odpowiedniego stanu technicznego jazu i wyeliminowania mogącego wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa. Obowiązek ten zostanie nałożony na właściciela urządzenia tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie." - czytamy w komunikacie na temat rozprawy, zamieszczonym na oficjalnej stronie Urzędu Miasta.

Wiele wskazuje więc na to, że sprawa jazu zmierza do szczęśliwego finału. Obecnie trzeba poczekać na wydanie decyzji przez WINB i ustalenie ostatecznych warunków współpracy pomiędzy miastem i Wodami Polskimi.

Jaz na Utracie – w ciągu 2 tygodni będzie decyzja nakazujące remont❗ ➡ Happy end! Banalna sprawa naprawy budowli, z...

Opublikowany przez Arkadiusz Gębicz Wtorek, 14 marca 2023

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować: