Logo facebook - Ikona Logo instagram - Ikona Logo youtube - Ikona
zpruszkowa.pl logo

Rozpoczęto prace nad budżetem na 2022

Jakub DOROSZ-KRUCZYŃSKI
Po dzisiejszej sesji radni zaczną pracę nad budżetem na przyszły rok. Pierwsze komisje dedykowane temu tematowi już we wtorek 30 listopada.
Budzet2021.jpg
Ilustracja: Budzet2021.jpg

Redakcja zpruszkowa.pl sprawdziła co może nas czekać w przyszłym roku. Jak dotąd projektom planów finansowych opracowywanych przez ekipę Pawła Makucha towarzyszyły liczne kontrowersje. Radzie Gminy poza projektem budżetu należy przedstawić także zgodny z nim projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF). O ile same projekty budżetów na lata 2019 i 2020 dostały pozytywną opinię od Regionalnej Izby Obrachunkowej, to projekty Wieloletnich Prognoz Finansowych oceniano negatywnie.

Wiele emocji wzbudził zwłaszcza projekt WPF zaprezentowany radnym i RIO w listopadzie 2019 r. – zakładał on zadłużenie miasta aż do 2060 r. Ostatecznie horyzont zobowiązań finansowych ograniczono do 2045 roku.

Opinia RIO na temat nowego projektu budżetu i WPF jeszcze nie jest znana. Na razie wiadomo, że magistrat nie przewiduje wydłużenia okresu zadłużenia miasta. Spłata zobowiązań planowana jest wciąż do 2045 r.

Projekt budżetu na 2022 r. zawiera kilka niespodzianek. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na wyjątkowo niski plan wydatków majątkowych. Władze miasta chcą przeznaczyć na inwestycje 64 429 572 zł. 95 gr. Taka kwota budzi zdziwienie zwłaszcza, jeżeli porówna się ją z propozycją przedstawioną w listopadzie 2020 r. W pierwotnej wersji budżetu magistrat przewidywał wydatki na poziomie 127 594 102 zł. 9 gr. Skalę cięć może uwidocznić fakt, że w sąsiednich Michałowicach – a więc w gminie przeszło trzykrotnie mniejszej od Pruszkowa – wydatki majątkowe w 2022 r. planowane są na poziomie 66 863 698 zł. 10 gr.

Warto przypomnieć, że pierwotnie ambitne zamierzenia inwestycyjne ekipy prezydenta Pawła Makucha zostały krytycznie ocenione przez radnych. Na początku roku większość w radzie miasta doprowadziła do ograniczenia katalogu inwestycji.

Skąd nagła zmiana w podejściu do planowania wydatków inwestycyjnych? Planowane dochody na 2022 r. przewidziane są na 377 975 306 zł. 74 gr. Zaś na 2021 r. planowano na poziomie 386 381 301 zł. 82 gr. Można więc powiedzieć, że plan jest symbolicznie niższy niż rok temu. Różnica pomiędzy prognozami dochodów nie tłumaczy radykalnego obcięcia wydatków inwestycyjnych.

Jak nieoficjalnie dowiedziała się redakcja zpruszkowa.pl ograniczenia w planowanych inwestycjach mogą być skutkiem konieczności zbilansowania wydatków bieżących z wydatkami majątkowymi. Te z uwagi na prawne mechanizmy przeciwdziałające nadmiernemu zadłużeniu muszą pozostawać do siebie w odpowiedniej proporcji.

Niepokojące wnioski można wysnuć także z lektury zaplanowanych wydatków bieżących. Autorzy projektu uchwały budżetowej przewidzieli, że np. w przyszłym roku miasto zapłaci za energię elektryczną… mniej niż do tej pory. Problem z planowanymi wydatkami bieżącymi został zasygnalizowany na posiedzeniu komisji oświaty, które odbyło się 18 listopada. Podczas wstępnej dyskusji nad projektem budżetu dyrektor Centrum Usług Wspólnych Andrzej Grabek wyraził swoje zaskoczenie. Propozycje niektórych wydatków ujętych w planie okazały się być na niższym poziomie, niż wnioskował dyrektor.

Wiele wskazuje na to, że dyskusji nad projektem nowego WPF i nowego budżetu będzie towarzyszyło wiele emocji. Tym razem główne zarzuty radnych będą najpewniej ukierunkowane na możliwe niedoszacowanie wydatków zawartych w nowym planie finansowym.

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować: