Logo facebook - Ikona Logo instagram - Ikona Logo youtube - Ikona
zpruszkowa.pl logo

Rozbudowa SP nr 3 niepewna. Co dalej z miejskimi finansami?

Konstanty CHODKOWSKI
Wiele miejskich inwestycji może stanąć pod znakiem zapytania. To skutek zmian dokonanych w budżecie miasta na sesji w dn. 16 listopada 2022 r.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszkowie - rozbudowa niepewna?
Ilustracja: Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszkowie - rozbudowa niepewna?

Na czwartkowej sesji Rady Miasta Pruszkowa (w dn. 24 listopada), Wiceprezydent Konrad Sipiera oświadczył, że może nie dojść do podpisania umowy na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3. Wątpliwości dotyczą też losów innych projektów. To skutek zmian jakich dokonali w budżecie miasta radni na nadzwyczajnej sesji w dn. 16 listopada 2022 r.

Propozycję wprowadzenia poprawki do budżetu złożył radny Karol Chlebiński (SPP). Jego pomysł poparło 13 radnych, 6 było przeciw (szczegółowe wyniki głosowania można znaleźć tutaj). Jej przyjęcie spowodowało zmniejszenie wydatków inwestycyjnych Pruszkowa o 11 mln. złotych.

Radni, którzy poparli zmianę, wskazywali, że ruch ten był konieczny dla urealnienia miejskiego budżetu. Ekipie Pawła Makucha zarzucono, że sztucznie zawyża dochody miasta wpisując do uchwały pozycje bez pokrycia. Wszak budżet miasta jako plan finansowy obejmuje prognozowane dochody i wydatki miasta z różnych tytułów, a kwoty wpisywane do budżetu powinny mieć oparcie w rzeczywistości.

Problem ten dotyczył dochodów z tytułu sprzedaży miejskiej magistrali wodociągowej stołecznemu MPWiK. Tą drogą miasto planowało pozyskać 11 mln złotych, jednak okazało się, że żadne pieniądze do miasta nie wpłynęły. Dlatego też radni zdecydowali się podjąć kroki mające na celu urzeczywistnienie kwot wpisanych do budżetu poprzez ograniczenie wydatków inwestycyjnych właśnie o kwotę 11 mln. zł.

Warto zauważyć, że wprowadzenie tak radykalnej zmiany do planu finansowego pod koniec roku budżetowego jest decyzją bardzo niebezpieczną. Wszak w sprawie wielu inwestycji rozpoczęto już postępowania przetargowe - przykładem może być przetarg na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszkowie. Tak gwałtowne cięcie wydatków może skutkować wstrzymaniem przetargu.

Mając to na uwadze, radni nie zdecydowali się na określenie z których zadań mają zostać zdjęte pieniądze. Zgłoszona przez nich poprawka dotyczyła jedynie obcięcia wydatków o 11 mln. w ogólności. Nie wskazywała konkretnych inwestycji, które miałyby zostać “dotknięte” poprawką. Radni decyzję w sprawie ograniczenia konkretnych wydatków postanowili przerzucić na prezydenta miasta.

Na kolejnej sesji (24.11.2022 r.) okazało się, że na skutek działań radnych może nie dojść do podpisania umowy na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3. Do sporu na tym tle doszło pomiędzy Wiceprezydentem Konradem Sipierą a przewodniczącym Rady Miasta Krzysztofem Biskupskim (SPP). Przewodniczący odmówił podpisania uchwały uwzględniającej poprawkę zgłoszoną przez Karola Chlebińskiego. Jak wyjaśnił sam Krzysztof Biskupski, jego decyzja wynikała z faktu, że poprawka została wprowadzona do planu finansowego niezgodnie z intencją radnych. Link do nagrania z obrad można znaleźć tutaj.

Teraz sprawa kontrowersyjnej poprawki trafi do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która rozstrzygnie o legalności takiego działania. Na chwilę obecną ciężko jest przewidzieć jak zostanie załatwiony ten spór i jak wpłynie on na finanse miasta.

 

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować: