Logo facebook - Ikona Logo instagram - Ikona Logo youtube - Ikona
zpruszkowa.pl logo

RIO: Uchwała Rady do poprawki

Jakub DOROSZ-KRUCZYŃSKI
Regionalna Izba Obrachunkowa wezwała Radę Miasta do poprawienia uchwały, dzięki której radni chcięli “obciąć” miejskie inwestycje o 11 mln złotych. To kolejny etap w wojnie o finanse Pruszkowa.
Pruszków: Regionalna Izba Obrachunkowa o miejskim budżecie
Ilustracja: Pruszków: Regionalna Izba Obrachunkowa o miejskim budżecie

Przypomnijmy: 16 listopada tego roku Rada Miasta przyjęła poprawkę do budżetu w sprawie ograniczenia wydatków inwestycyjnych Pruszkowa o 11 mln złotych, bez wskazania które inwestycje powinny zostać pozbawione finansowania. Analogiczne zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta.

Jak wskazywali autorzy poprawki, taka decyzja była skutkiem przyjęcia nierealistycznych założeń co do dochodów miasta przez ekipę Pawła Makucha. 11 mln złotych to kwota, którą magistrat zadeklarował w budżecie miejskim po stronie dochodów z tytułu sprzedaży miejskiej magistrali wodociągowej i kanalizacyjnej warszawskiemu MPWiK. Założenie to - wbrew planom - nie zostało wykonane w listopadzie bieżącego roku. W budżecie pojawiły się więc środki, które nigdy fizycznie nie zasiliły miejskiej kasy. 
Podejmując uchwałę radni nie wskazali jednak, które inwestycje powinny były zostać ograniczone. Decyzję w tej sprawie pozostawiono Prezydentowi.

Następnie, 14 grudnia, podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, Prezydent Paweł Makuch zaproponował Radzie nowe zmiany do budżetu, celem pokrycia kosztów m.in. składek ZUS, wynagrodzeń i zakupów dla miejskich żłobków. Radnych zaskoczył fakt, że zmiany te proponowane są w stosunku do “wersji” budżetu miejskiego, który nie uwzględniał redukcji wydatków narzuconej przez radnych miesiąc wcześniej.

Rada podjęła decyzję o przerwaniu sesji celem wyjaśnienia jaki jest rzeczywisty i najbardziej aktualny kształt miejskiego budżetu. Dopiero rozwianie wątpliwości co do struktury miejskich wydatków miałoby umożliwić radnym wprowadzenie ostatnich zmian do tegorocznego budżetu.

Wobec narastającego konfliktu i atmosfery niepewności co do stanu pruszkowskich finansów, uchwała z 16 listopada została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO), która w postępowaniu nadzorczym miała rozstrzygnąć o jej zgodności z prawem.

RIO zajęło się sprawą na posiedzeniu 20 grudnia. Jak się okazało - wątpliwości Prezydenta Pawła Makucha, co do legalności uchwały “skracającej” miejskie wydatki o 11 mln złotych, były zasadne. Izba stwierdziła - za artykułem 236 ustawy o finansach publicznych - że zmiany wprowadzane do budżetu muszą precyzyjnie wskazywać na dokładne pozycje (czyt. konkretne inwestycje i wydatki), które mają ulec zmianie. Wybieg zastosowany przez radnych, tj. ograniczenie wydatków o 11 mln złotych bez wskazania które założenia budżetowe nie będą zrealizowane, jest niezgodny z prawem.

Regionalna Izba Obrachunkowa dała Radzie Miasta czas na wyeliminowanie tej niezgodności do końca roku, tj. do 31 grudnia.

„Podczas listopadowej Sesji Radni zdjęli z budżetu 11 mln zł nie wskazując z jakich zadań środki te mają być zdjęte. Było to działanie, które w oczywisty sposób wpływa destrukcyjnie na budżet naszego Miasta. Fakt ten był natychmiast zgłaszany podczas trwającej Sesji. Niestety zwyczajowo już pomysły i wnioski Radnych SPP i KO przegłosowywane są bez zastanowienia nad konsekwencjami.” – skomentował decyzję RIO Zastępca Prezydenta Pruszkowa, Konrad Sipiera.

W związku z błędnym wnioskiem Radnego, który został złożony i przegłosowany podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta...

Opublikowany przez Miasto Pruszków Wtorek, 20 grudnia 2022

Warto zastrzec, że informacje o szczegółach uchwały RIO redakcja zpruszkowa.pl pozyskała poprzez bezpośredni kontakt z Urzędem Miasta. W momencie sporządzania niniejszego artykułu pełna treść uchwały nie została jeszcze opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Izby. 

Końcówka roku w Pruszkowie będzie niezwykle gorąca. W ostatnich dniach 2022 roku radni będą ustalać ostateczną treść budżetu na… 2022 rok. Dopiero potem przystąpią do dyskusji nad projektem budżetu na 2023 r.

Najważniejszy problem z ograniczeniem miejskich wydatków inwestycyjnych, w kwocie aż 11 mln. złotych, wiąże się z faktem, że zmiana dotyczy środków już zaangażowanych. Miasto ma albo już podpisane umowy z wykonawcami konkretnych robót lub jest w trakcie albo po rozstrzygnięciu przetargów i szykuje się do podpisania umów. To bardzo niekomfortowa - zarówno pod względem prawnym jak i politycznym - sytuacja dla władz wykonawczych Pruszkowa.

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować: