Logo facebook - Ikona Logo instagram - Ikona Logo youtube - Ikona
zpruszkowa.pl logo

RIO nie uznało odwołania Prezydenta. Los budżetu na 2021 r. niepewny

Jakub DOROSZ-KRUCZYŃSKI
Paweł Makuch przegrał odwołanie od opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Kolegium utrzymało negatywną opinię dla projektu WPF na lata 2021-2060.
Rio.png
Ilustracja: Rio.png

Od grudnia zeszłego roku trwa w Pruszkowie intensywna dyskusja o miejskich finansach. Miesiąc temu rada miasta przyjęła budżet na 2021 r. i odrzuciła Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF). Powodem takiej decyzji był nadmierny wzrost zaplanowanego zadłużenia miasta i rozciągnięcie jego spłaty aż do 2060 roku. Istotnym argumentem dla radnych była także negatywna opinia RIO. Izba zarzucała w niej prezydentowi, że ten przygotowując projekt WPF-u, oparł się na nierealistycznych założeniach.

Podczas dyskusji na sesji budżetowej członkowie zarządu miasta próbowali przekonać radnych do swojego planu finansowego. Podkreślali, że opinia negatywna RIO jest niezrozumiała i nie zawiera konkretnych uwag.

Sytuacja powtórzyła się na sesji nadzwyczajnej, która odbyła się 30 grudnia ub. roku. Prezydent Paweł Makuch poinformował wówczas radnych, że miasto wniosło odwołanie od negatywnej opinii do kolegium Izby. Z kolei zastępca prezydenta Konrad Sipiera wykazywał radnym, że w świetle rozmów jakie odbyły się na posiedzeniu kolegium RIO w dn. 29 grudnia, uznanie odwołania będzie formalnością.

Tak się jednak nie stało. Jak dowiedziała się redakcja zpruszkowa.pl, kolegium RIO na posiedzeniu w dn. 12 stycznia 2021 r. utrzymało negatywną opinię dla pruszkowskiego WPF. Obecnie trwa sporządzanie uzasadnienia do uchwały.

Co ciekawe o posiedzeniu kolegium na którym rozpoznawano odwołanie, nie byli obecnie miejscy radni, gdyż urząd miasta nie poinformował ich o zaplanowanych obradach. Takie działanie należy uznać za nietypowe. Dotychczas biuro rady było informowane o miejskich sprawach rozpoznawanych przez RIO. Warto zauważyć, że jeszcze w grudniowym posiedzeniu kolegium, poza wiceprezydentem Konradem Sipierą i skarbniczką Lidią Sadowską-Muchą, brała udział także Eliza Kurzela. Tym razem nie zapewniono zainteresowanym radnym podobnej możliwości.

Utrzymanie negatywnej opinii RIO dla projektu WPF powinno wymusić na zarządzie miasta opracowanie nowego planu finansowego. Niepewna jest również przyszłość budżetu miasta na 2021 r. Uchwalony przez radnych dokument nie zgadza się z obowiązującym WPF-em i możliwe jest jego uchylenie przez RIO w najbliższym czasie.

Wszystko wskazuje zatem na to, że miejski budżet przejdzie gruntowne zmiany niezależnie od dalszego biegu wypadków. Utrzymanie go w obecnym kształcie byłoby możliwe jedynie w wypadku, w którym radni przyjęliby odrzucony wcześniej projekt WPF.

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować: