Logo facebook - Ikona Logo instagram - Ikona Logo youtube - Ikona
zpruszkowa.pl logo

Uchwała śmieciowa, regulamin nagradzania nauczycieli i dane osobowe wyborców – za nami pierwsza zdalna sesja Rady Miasta

Jakub DOROSZ-KRUCZYŃSKI
Czwartkowa sesja rady miasta była pierwszą w czasie epidemii. Ważyły się na niej losy wysokości opłat za śmieci. Radni dowiedzieli się także czy dane z rejestru wyborców zostaną przekazane Poczcie Polskiej.
Komisja Oswiaty Zdalna.jpg
Ilustracja: Komisja Oswiaty Zdalna.jpg

Czwartkowa sesja rady miasta była pierwszą w czasie epidemii. Ważyły się na niej losy wysokości opłat za śmieci. Radni dowiedzieli się także czy dane z rejestru wyborców zostaną przekazane Poczcie Polskiej.

Wczorajsza sesja rady miasta z pewnością przeszła do historii. Przede wszystkim po raz pierwszy w całości odbyła się w trybie zdalnym. Radni i urzędnicy połączyli się za pomocą aplikacji zoom. Głosowania odbywały się przy użyciu esesji. Zaś mieszkańcy mogli obserwować obrady dzięki transmisji na YouTube. Była to też rekordowo długa sesja. Rozpoczęła się o 17:00 w czwartek i skończyła o 2:30 w piątek…

Porządek obrad z jakim musieli zmierzyć się radni obejmował w sumie 32 punkty. Ostatecznie nie objął on projektu uchwały zmieniającego regulamin wynagradzania pruszkowskich nauczycieli, której celem było wyrównanie dodatku za wychowawstwo przysługującego nauczycielom szkolnym i przedszkolnym.

Pierwotna wersja projektu została sporządzona przez radną Elizę Kurzelę. Została zaprezentowana na ostatnim posiedzeniu komisji oświaty i mimo kontrowersji (które wyniknęły z samego przedłożenia projektu) została pozytywnie przez nią zaopiniowana. Pierwotna wersja zakładała całkowite uchylenie projektu przyjętego w styczniu i zastąpienie go nowym – zawierającym dodatek w wyższej kwocie.

Autorka projektu po dyskusji doszła do wniosku, że on wymaga udoskonalenia pod kątem techniczno-legislacyjnym. Nie oznacza to jednak, że sprawa została odłożona na bok. Prawdopodobnie temat powróci za jakiś czas.

Najważniejszym punktem w porządku obrad był pakiet uchwał dotyczących nowego sposobu gospodarowania śmieciami w Pruszkowie. Aktualnie magistrat prowadzi przetarg, który wyłoni nowego odbiorcę odpadów. Stąd od 1 czerwca powinny wejść w życie nowe rozwiązania prawne w tym zakresie.

Podobnie jak podczas prac w komisjach duże kontrowersje wywołał pomysł magistratu, by wysokość opłaty za śmiecić wyliczać w oparciu o zużycie wody przez mieszkańców. Wiązały się z nim dwa podstawowe problemy.

Metoda „od wody” miała znaleźć zastosowanie tylko do zabudowy wielorodzinnej. W odniesieniu do zabudowy jednorodzinnej miała zostać utrzymana metoda „od osoby”. Rozwiązanie takie, jakkolwiek legalne, było odbierane przez część radnych jako niesprawiedliwe.

Drugi problem odnosił się do sposobu w jaki miano ustalać jej zużycie. Magistrat zaproponował, by odczytywać zużycie głównego wodomierza bloku i na tej podstawie wyliczać ile wody zużyły poszczególne lokale. Radni podnosili, że w ten sposób wysokość opłaty za śmieci będzie sztucznie podnoszona poprzez zużycie wody na potrzeby całej nieruchomości.

W dyskusji dotyczącej wyboru metody ustalania opłaty za śmieci brał także prezes Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Mieczysław Kaniewski. Reprezentował on stanowisko spółdzielni, które było sceptyczne w stosunku do projektu wniesionego przez magistrat.

Na skutek dyskusji jaka wywiązała się na sesji prezydent wniósł o 10 min. przerwę w obradach. Po jej zakończeniu magistrat przedstawił wniosek o dokonanie zmian w pierwotnym projekcie. Miały one polegać na utrzymaniu do końca 2020 r. „starego systemu” (rozliczania śmieci w blokach „od osoby”) i przejście na system „od wody” od 1 stycznia 2021 r.

Propozycje sformułowania odpowiednich przepisów były podejmowane w trakcie sesji przez urzędników. Taka metoda działania nie spodobała się jednak radnym. Karol Chlebiński (SPP) złożył wniosek o utrzymanie systemu rozliczania śmieci „od osoby”. Został on poparty przez radnych. Ponadto Piotr Bąk (KO) zaprotestował przeciwko takiemu sposobowi stanowienia prawa i wniósł o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad. Ostatecznie na skutek przyjęcia wniosku Karola Chlebińskiego głosowanie uchwały w kształcie zaproponowanym przez magistrat stało się bezprzedmiotowe. Temat śmieci będzie musiał jednak zostać załatwiony przez radnych najpóźniej na początku maja.

Wiele czasu zajęło radnym wysłuchanie obszernego sprawozdania przedstawionego przez prezydenta miasta i urzędników z zakresu działań podejmowanych przez miasto w związku z epidemią koronawirusa. Objęło ono działania władz oraz poszczególnych miejskich jednostek organizacyjnych. Zainteresowani mogli dowiedzieć się jak w czasie epidemii funkcjonuje Miejski Ośrodek Kultury, Zespół Tańca Ludowego „Pruszkowiacy”, czy jak radzą sobie szkolne pielęgniarki.

Długo trwała też sesja pytań radnych do prezydenta. Małgorzata Widera (KO) dopytywała czy prezydent zamierza udostępnić Poczcie Polskiej dane mieszkańców zawarte w rejestrze wyborczym w związku z planowanymi na maj korespondencyjnymi wyborami prezydencki. Prezydent Paweł Makuch odpowiedział, że w obecnym stanie prawnym nie widzi możliwości przekazania takich danych operatorowi pocztowemu. Swoje stanowisko podtrzymał w piątek w oświadczeniu zamieszczonym na Facebooku.

Odpowiadając na liczne pytania, które do mnie napływają.#makuch #prezydentpruszkowa #pruszkówpoznaszpolubisz

Opublikowany przez Paweł Makuch Piątek, 24 kwietnia 2020

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować: