Logo facebook - Ikona Logo instagram - Ikona Logo youtube - Ikona
zpruszkowa.pl logo

Ranking liceów 2024 – już wiemy, jak wypadły pruszkowskie ogólniaki

Sławomir BUKOWSKI
Na blisko 2 tys. szkół w całej Polsce 243. miejsce zajęło LO im. Tomasza Zana, a 254. – LO im. Tadeusza Kościuszki. Można powiedzieć więc, że obie szkoły prezentują identyczny poziom.
Ranking Liceów
Ilustracja: Ranking Liceów

Ranking przygotował portal oświatowy Wasza Edukacja. Uwzględniono w nim 1978 liceów. Pod uwagę wzięto wyniki egzaminów maturalnych z 2023 roku oraz sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych.

LO im Tomasza Zana w Pruszkowie zajęło 243. miejsce. Na maturze z języka polskiego uczniowie osiągnęli w 2023 roku średni wynik na poziomie 76.66%, natomiast zdawalność wyniosła 100%. Jeśli chodzi o egzamin maturalny z matematyki, uczniowie uzyskali średni wynik na poziomie 90.13%, a zdawalność wyniosła 100%. Zdawalność matury z angielskiego wyniosła 100%, średni wynik to 93.81%.

254. miejsce przypadło LO im. Tadeusza Kościuszki. Na maturze z polskiego uczniowie osiągnęli średni wynik na poziomie 78.26%, zdawalność wyniosła 100%. Jeśli chodzi o egzamin maturalny z matematyki, to uczniowie uzyskali średni wynik na poziomie 88.5%, zdawalność wyniosła 100%. Zdawalność matury z angielskiego – 100%, średni wynik – 94.93%.

Warto zauważyć, że wysokie, 76. miejsce w zestawieniu zajęło Akademickie Liceum Ogólnokształcące Fundacji Sternik w Pruszkowie.

Waga poszczególnych wskaźników, decydująca o ostatecznej punktacji i miejscu w zestawieniu, była następująca (cytujemy za portalem Wasza Edukacja):

– egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych – 35%. To kryterium uwzględnia wszystkie pisemne i obowiązkowe egzaminy maturalne, czyli wyniki z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Wyciągnięta średnia ze zdawalności oraz średniego wyniku z danego przedmiotu miała odpowiednio wagę 0.4 oraz 0.6. Dodatkowo dla egzaminu maturalnego z języka obcego została uwzględniona liczba osób zdających poszczególny egzamin maturalny poprzez wyciągnięcie ogólnej średniej. Wynik szkoły został pomnożony przez wskaźnik tego kryterium, czyli 35%;

– egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych – 45%. Dla każdego przedmiotu z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, do którego przystąpiło minimum dwóch uczniów danej szkoły, została wyciągnięta średnia, pomnożona przez liczbę osób zdających dany przedmiot. Wszystkie wyniki zostały zsumowane, a następnie została wyciągnięta ogólna średnia z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym w danej szkole. Wynik został pomnożony przez wskaźnik tego kryterium, czyli 45%;

– sukces w ogólnopolskich olimpiadach – 20%. W rankingu uwzględniono uczniów, którzy zostali laureatami lub finalistami w danej olimpiadzie przedmiotowej. Za każdą ogólnopolską olimpiadę, w której szkoła brała udział, można było uzyskać jeden punkt za każdego ucznia, który osiągnął sukces. Maksymalnie z jednej olimpiady dana szkoła mogła uzyskać trzy punkty. Dodatkowe dwa punkty uzyskiwała szkoła z największą liczbą sukcesów w danym mieście. Suma wszystkich punktów uzyskanych w olimpiadach została pomnożona przez wskaźnik tego kryterium, czyli 15%.

A jak wypadły okoliczne szkoły?

85. miejsce – LO nr 5 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Milanówku.
378. – Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie.
461. – Podkowiańskie Liceum nr 60 w Podkowie Leśnej.
615. – Liceum im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie.
642. – Niepubliczne LO Fundacji Królowej św. Jadwigi w Grodzisku Mazowieckim.
780. – Liceum w Zespole Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim.
846. – Liceum w Zespole Szkół nr 1 w Milanówku.
902. – Społeczne Liceum nr 23 w Pruszkowie.
998. – Liceum im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brwinowie.

Autorzy zestawienia zastrzegają: „Ranking stanowi doskonałe narzędzie do sprawdzenia poziomu danej szkoły, a każda placówka uwzględniona w rankingu posiada swój profil na portalu, zawierający istotne informacje kontaktowe oraz szczegóły dotyczące rekrutacji. Pamiętajmy jednak, że wybór szkoły to decyzja, która powinna być dobrze przemyślana i oparta na wielu różnych czynnikach”.

Na koniec ciekawostka – ranking liceów wygrały trzy ogólniaki zajmując ex aequo pierwsze miejsce: XIII LO w Szczecinie, V LO w Krakowie i VIII LO im. Władysława IV w Warszawie.

Jeśli chodzi zaś o samą Warszawę, pierwsza piątka stołecznych ogólniaków według portalu Wasza Edukacja prezentuje się następująco: 1. LO im. Władysława IV, 2. XXVII LO im. Tadeusza Czackiego, 3. XIV LO im. Stanisława Staszica, 4. II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego, 5. IX LO im. Klementyny Hoffmanowej.

Na początku 2024 roku coroczny ranking liceów opublikował też portal „Perspektywy”. W nim LO Kościuszki zajęło 183. miejsce, a LO Zana – 236. Pisaliśmy o nim TUTAJ.

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować: