Logo facebook - Ikona Logo instagram - Ikona Logo youtube - Ikona
zpruszkowa.pl logo

Radni wybrali członków komisji i ich przewodniczących. Są niespodzianki, niekoniecznie pozytywne

Sławomir BUKOWSKI
Zaskoczeniem in plus jest wybór debiutantki Marii Biernackiej na szefową Komisji Ochrony Środowiska i Innowacyjności. Zaskoczeniem in minus – powierzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Jackowi Rybczyńskiemu, uwikłanemu w aferę „Swoi na swoim”.
Sesja Rm Pruszków
Ilustracja: Sesja Rm Pruszków

Komisji Rady Miasta Pruszkowa w tej kadencji będzie sześć zamiast ośmiu. Dwie obligatoryjne, narzucane przez ustawę o samorządzie gminnym, to: Komisja Rewizyjna oraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Pozostałe cztery:

– Komisja Gospodarki Komunalnej i Finansów Miasta (ostatni człon nazwy oznacza, że będzie zajmować się też sprawami, które w poprzedniej kadencji trafiały do Komisji Skarbu, Budżetu i Finansów);

– Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (bez zmian w stosunku do poprzedniej kadencji);

– Komisja Ochrony Środowiska i Innowacyjności (to nowość – w poprzedniej kadencji sprawy środowiska przypisane były Komisji Gospodarki Komunalnej, teraz wyodrębnienie tej problematyki pozwoli nadać jej nowy, wyższy wymiar; człon „innowacyjność” zaś oznacza , że komisja zajmie się również sprawami dawnej Komisji Rozwoju, Funduszy i Integracji Europejskiej, jednak teraz definiowanymi jako elementy strategicznego rozwoju miasta);

– Komisja Prawa, Administracji, Bezpieczeństwa i Opieki Społecznej (to z kolei połączenie kompetencji dwóch komisji z poprzedniej kadencji).

Inicjatorem zmian był nowy przewodniczący Rady Miasta Pruszkowa Karol Chlebiński. – Doszedłem do wniosku, myśląc o formule zaproponowanych zmian, że należy ograniczyć liczbę komisji merytorycznych, aby móc lepiej spożytkować pomysły i lepiej pracować z tematami, które państwa najbardziej interesują – mówił do radnych na środowej sesji. Jego propozycja spotkała się z jednomyślną aprobatą, „za” zagłosowało 22 radnych obecnych na sesji.

Zanim ocenimy nowych przewodniczących, oto składy komisji. Jako że radni Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej postanowili stworzyć w radzie klub o nazwie Pruszkowska Wspólnota Samorządowa, w ich przypadku będziemy już posługiwać się skrótem (PWS).

Komisja Gospodarki Komunalnej i Finansów Miasta

Marzena Wieteska – przewodnicząca (PWS)
Kamil Augustyniak (PiS)
Karol Chlebiński (PWS)
Robert Jancik (PiS)
Dorota Kossakowska (KO)
Michał Maj (KO)
Łukasz Ruszczyk (KO)
Katarzyna Włodarczyk (KO)
Adam Wróblewski (niezrz.)
Paweł Zagrajek (PiS)

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Małgorzata Widera – przewodnicząca (KO)
Karol Chlebiński (PWS)
Robert Jancik (PiS)
Agnieszka Kostera (PWS)
Dariusz Krupa (PiS)
Radosław Majewski (PWS)
Ewa Nowacka (PiS)
Rafał Rogulski (KO)
Jacek Rybczyński (KO)
Magdalena Sawicka (KO)
Dorota Smak (KO)
Małgorzata Widera (KO)
Marzena Wieteska (PWS)
Adam Wróblewski (niezrz.)

Komisja Ochrony Środowiska i Innowacyjności

Maria Biernacka – przewodnicząca (KO)
Bartosz Brzeziński (niezrz.)
Dorota Kossakowska (KO)
Julia Kossakowska (KO)
Dariusz Krupa (PiS)
Ewa Nowacka (PWS)
Jacek Rybczyński (KO)
Katarzyna Włodarczyk (KO) 
Paweł Zagrajek (PiS)

Komisja Prawa, Administracji, Bezpieczeństwa i Opieki Społecznej

Michał Maj – przewodniczący (KO)
Kamil Augustyniak (PiS)
Maria Biernacka (KO)
Bartosz Brzeziński (niezrz.)
Julia Kossakowska (KO)
Agnieszka Kostera (PWS)
Radosław Majewski (PWS)
Rafał Rogulski (KO)
Łukasz Ruszczyk (KO)
Magdalena Sawicka (KO)
Dorota Smak (KO)
Małgorzata Widera (KO)

Komisja Rewizyjna

Dorota Kossakowska – przewodnicząca (KO)
Agnieszka Kostera (PWS)
Ewa Nowacka (PWS)
Katarzyna Włodarczyk (KO)
Paweł Zagrajek (PiS)

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Jacek Rybczyński – przewodniczący (KO)
Bartosz Brzeziński (niezrz.)
Dariusz Krupa (PiS)
Radosław Majewski (PWS)
Małgorzata Widera (KO)

Jak ocenić obsadę kadrową?

Znakomitym pomysłem wydaje się desygnowanie na przewodniczącego Komisji Prawa, Administracji, Bezpieczeństwa i Opieki Społecznej Michała Maja (KO). Tę kandydaturę zgłosił jego klubowy kolega Łukasz Ruszczyk: – Prawnik, specjalizuje się w tematyce compliance i bankowości inwestycyjnej. Ma doświadczenie w tworzeniu aktów prawnych wewnętrznych, jak i prawa powszechnie obowiązującego – mówił Ruszczyk. W poprzedniej kadencji na czele Komisji Prawa stali radni niemający z prawem nic wspólnego, którzy nieustannie zmagali się z zarzutami nieznajomości elementarnych aktów prawnych – nawet statutu własnego miasta, tworzenia przepisów pod siebie czy wręcz indolencji. Z kolei Komisja Polityki Społecznej zapracowała sobie na miano najsłabszej i najmniej zainteresowanej pracą. Michał Maj daje duże nadzieje, że nowa komisja – pod jego kierownictwem – podejmie merytoryczną pracę na poziomie, jaki w poprzedniej kadencji był zwyczajnie nieosiągalny.

Odważnym, ale ze wszech miar pozytywnym pomysłem jest powierzenie Komisji Ochrony Środowiska i Innowacji Marii Biernackiej. To debiutantka w samorządzie, ma 25 lat. Pasjonuje się ochroną środowiska, w swojej ulotce wyborczej pisała, że jest magistrem inżynierem żywienia człowieka i obiecywała uruchomienie w Pruszkowie warsztatów dotyczących ekologii, recyklingu czy polityki zero waste. 

Bezpieczne wydaje się ponowne postawienie na czele Komisji Rewizyjnej Doroty Kossakowskiej, która w poprzedniej kadencji zapracowała sobie na miano dociekliwej i bezkompromisowej w analizowaniu dokumentów finansowych spółek miejskich i jednostek podległych prezydentowi.

Pozostałe nominacje budzą kontrowersje. Za ryzykowne ocenić można wskazanie na przewodniczącą Komisji Gospodarki Komunalnej i Finansów Miasta Marzeny Wieteski. Komisja zajmować się będzie polityką infrastrukturalną, twardymi inwestycjami z zakresu budowy dróg, tras rowerowych, wiaduktów, zagadnieniami transportu publicznego, a w tej kadencji będzie też analizować sprawy budżetowe, co wymagałoby solidnego przygotowania ekonomicznego. Tymczasem Marzena Wieteska to terapeuta pedagogiczny, certyfikowany trener personalny, na co dzień pracuje z młodzieżą jako psycholog, przez wiele lat wspierała dzieci z pruszkowskich przedszkoli, prowadziła szkolenia dla nauczycieli. Przed Wieteską teraz piekielnie trudne zadanie – wykazać się nie tylko zaangażowaniem, z czego jest znana, ale też przygotowaniem i gruntowną wiedzą. Czy nie będzie to ponad jej siły i możliwości – wkrótce się przekonamy.

Na czele Komisji Oświaty, Kultury i Sportu nadal stać będzie Małgorzata Widera (KO), zamieszana w poprzedniej kadencji w aferę z zatrudnianiem koleżanek z rady miasta w szkole w Michałowicach, której była dyrektorką. Widera ze szkoły odeszła w wyniku ogromnych protestów rodziców uczniów, którzy uruchomili uliczną zbiórkę podpisów pod petycją o jej odwołanie ze stanowiska. Nie była jedyną w tej kadencji radną mającą kwalifikacje do kierowania komisją oświaty – naturalną kandydatką wydawała się Ewa Nowacka, powszechnie szanowana nauczycielka, obecnie dyrektor szkoły podstawowej w Piastowie.

Całkowitym nieporozumieniem wydaje się zaś wybór Jacka Rybczyńskiego na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Rybczyński pod koniec poprzedniej kadencji był jednym z negatywnych bohaterów reportażu zpruszkowa.pl „Swoim na swoim” ujawniającego, że rodziny ludzi pozostających blisko aparatu władzy w mieście w czasach Pawła Makucha otrzymywały poza kolejnością mieszkania z zasobu TBS. Z zarzutami wpisania Rybczyńskiego na listę kandydatów do rady miasta z listy KO jeszcze niedawno zmagał się Piotr Bąk, dziś prezydent Pruszkowa (wtedy mówił, że o przewinach Rybczyńskiego nic nie wiedział). Co ciekawe, kontrkandydatem „Ryby” na stanowisko szefa komisji był Bartosz Brzeziński, szanowany i cieszący się ogromną popularnością aktywista z Malich. Rybczyńskiego w głosowaniu poparło 16 radnych, Brzezińskiego – tylko 2. Wygląda na to, że stanowisko jeszcze przed sesją zostało przyznane radnemu KO. Bartosz Brzeziński, niezrzeszony, przegrał z partią polityczną, która woli promować postaci kojarzone z kolesiostwem i polityczną interesownością. Przed wyborami partia deklarowała rozliczyć aferę mieszkaniową w TBS, nieoczekiwanie dziś nagradza stanowiskiem jej beneficjenta. Jeśli nie jest to skandal, to co to jest?

Co z radnym Pawłem Makuchem?

Rada Miasta Pruszkowa liczy 23 radnych. W środowej sesji uczestniczyło 22. Nieobecny był jeden – Paweł Makuch. Co ciekawe, radny Makuch jako jedyny nie zgłosił akcesu do pracy w żadnej z komisji merytorycznych (radni mieli kilka tygodni na wysłanie swoich zgłoszeń mejlem przewodniczącemu Karolowi Chlebińskiemu). Jak również ani jeden radny (nawet z PiS) nie zgłosił Pawła Makucha do pracy w żadnej komisji. To prowokuje pytanie – czy mandat radnego Pawła Makucha będzie w tej kadencji mandatem martwym?

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować: