PGNiG TERMIKA S.A. informuje, że od 15 sierpnia od godz. 17:00 do 23 sierpnia do godz. 23:00 nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej do odbiorców zasilanych z Elektrociepłowni Pruszków. Powodem są planowane w tym czasie prace remontowe, które będą miały miejsce w elektrociepłowni.

Zgodnie z informacją rozpowszechnaną przez "termikę", przerwą w dostawie ciepła objęte będzie cały obszar miasta Pruszków, w tym Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, TBS Zieleń Miejska w Pruszkowie, Wspólnoty Mieszkaniowe i odbiorcy indywidualni.

W wielu przypadkach, w tym między innymi w blokach wielorodzinnych skutkiem przerwy będzie m.in. brak dostępu do ciepłej wody.