Logo facebook - Ikona Logo instagram - Ikona Logo youtube - Ikona
zpruszkowa.pl logo

Prezydent miasta zawiadamia prokuraturę w sprawie gmachu CDK?

Jakub DOROSZ-KRUCZYŃSKI
Prezydent Pruszkowa Paweł Makuch zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. Sprawa dotyczy jednej z inwestycji zrealizowanej przez ekipę Jana Starzyńskiego.
Prokuratura Okregowa.jpg
Ilustracja: Prokuratura Okregowa.jpg

Magistrat unika wyjaśnień dotyczących istoty sprawy. W oficjalnych dokumentach próżno szukać konkretów. Prezydent miasta nie chce wyjawić przeciwko komu skierowane jest zawiadomienie. Magistrat nie podaje też o możliwość popełnienia którego przestępstwa chodzi.

Redakcja zpruszkowa.pl ustaliła, że w sierpniu ubiegło roku prezydent Paweł Makuch zlecił prof. dr hab. Marii Rogackiej-Rzewnickiej przeanalizowanie „dokumentacji procesu inwestycyjnego pod względem legalności i gospodarności oraz przedstawienia jej wyników w formie pisemnej”. Profesorka jest kierownikiem Zakładu Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radczynią prawną i uznanym specjalistą od procedury karnej. Jednakże w umowie nie wskazano wprost która z miejskich inwestycji była przedmiotem analizy. Za sporządzenie analizy profesorka otrzymała 12 300 zł. Co ciekawe w umowie zastrzeżono, że radczyni prawna może w przyszłości reprezentować miasto „w razie potrzeby” w zakresie sprawy, która ta przeanalizowała.

Sama analiza nie została udostępniona redakcji. Prezydent Paweł Makuch poinformował nas, że dokument jest obecnie w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Warszawie „w związku z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa”.

Na pytanie dotyczące kwalifikacji prawnej czynu i stan faktyczny sprawy prezydent miasta nie udzielił już dalszych informacji. Wskazał jedynie sygnaturę pod jaką sprawa została zarejestrowana przez prokuratora.

Poszlak co do ustalenia przedmiotu prezydenckiego zawiadomienia dostarcza analiza Krajowego Rejestru Sądowego. Okazuje się, że Maria Rogacka-Rzewnicka od maja 2020 r. zasiada w radzie nadzorczej miejskiej spółki Centrum Kultury i Sportu sp. z o.o.

Powołanie w skład tego gremium profesora nauk prawnych powinno zasługiwać na uznanie. Taki ruch mógłby świadczyć o tym, że miasto zaczyna korzystać z zasobów eksperckich, co może przełożyć się na poprawę funkcjonowania podległych mu jednostek. Jednak prof. Maria Rogacka-Rzewnicka nigdy wcześniej nie zasiadała w radzie nadzorczej spółki prawa handlowego. Profesorka nie zajmowała się w swojej pracy badawczej ani prawem handlowym, ani prawem samorządu terytorialnego. Jej publikacje skupiają się na procesie karnym, w szczególności na problematyce zasad takiej procedury, kasacji i francuskiej procedury karnej. Dlatego obecność takiego naukowca z UW powinno budzić zdziwienie. Wydaje się, że miasto powinno sięgać raczej po specjalistów zajmujących się tematami skupionymi na samorządzie. Jeżeli poszukiwano fachowca dlaczego nie zatrudniono profesora z Katedry Prawa Handlowego lub Katedry Prawa Administracyjnego?

Wydaje się, że powołanie prof. M. Rogackiej-Rzewnickiej do rady nadzorczej CKiS i zlecenie jej „analizy wybranego procesu inwestycyjnego” miało ten sam cel – sporządzenie zawiadomienia do prokuratury. Wymijające odpowiedzi Pawła Makucha i ogólnikowe sformułowanie postanowień umownych oraz brak kopii samej „analizy” w aktach magistratu każą przypuszczać, że faktycznie profesorka sporządziła zawiadomienie do prokuratury.

Zawiadomienie dotyczy najprawdopodobniej (jest to jedynie wniosek autora) możliwości popełnienia przestępstwa gospodarczego w związku z budową Centrum Dziedzictwa Kulturowego i powoływania miejskiej spółki. Na taki stan rzeczy wskazują także dotychczasowe działania prezydenta Pawła Makucha, który w 2019 r. powołał specjalny zespół badający nieprawidłowości w CKiS. Efekty jego działalności zostały zaprezentowane na specjalnej konferencji prasowej. Poinformowano wówczas o nieprawidłowościach związanych z ustaleniem kapitału zakładowego spółki. Temat następnie przycichł na prawie rok.

Czy tego dotyczy zawiadomienie złożone przez Pawła Makucha? Tego nie wiadomo. Redakcja zpruszkowa.pl będzie dalej kontynuowała badanie tematu. Być może wkrótce uda się ustalić kto i o co został oskarżony.

***

Po publikacji powyższego artykułu do redakcji wpłynęło sprostowanie od Prezydenta Pruszkowa Pawła Makucha. Chociaż pismo to nie nosi znamion sprostowania w rozumieniu rozdziału 5 Ust. z 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe, zdecydowaliśmy się na publikację jego treści (poniżej). Publikacja ta ma charakter grzecznościowy. W sprostowaniu zachowano oryginalną pisownię.

Konstanty Chodkowski

***

Opublikowany na portalu www.zpruszkowa.pl tekst mgra J. Dorosza pt. “Prezydent Miasta zawiadamia prokuraturę w sprawie gmachu CDK” jest insynuacją braku kompetencji prof. Marii Rogackiej-Rzewnickiej do zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki CKiS oraz zawiera sugestię Jej powołania na przewodniczącą Rady w celu zrealizowania “przedmiotu prezydenckiego zawiadomienia”.

Jestem zobowiązany wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec tak opublikowanej treści. Autor tekstu wykazał się niewiedzą równoważną z manipulacją. Pani M. Rogacka-Rzewnicka jest nie tylko uznanym profesorem procedury karnej, ale od lat łączy działalność naukową z praktyką prawa. Przez kilka lat kierowała działem prawnym największej spółki miejskiej w Warszawie, będąc jednocześnie koordynatorem prac kilku kancelarii prawniczych i zatrudnionych w Spółce radców prawnych, a następnie w ramach własnej kancelarii radcowskiej zajmowała się obsługą działu nieruchomości tej Spółki. Ma doświadczenie pracy w charakterze radcy prawnego w urzędach centralnych i w licznych branżach przedmiotowych: upadłościowej, emerytalnej, ubezpieczeniowej, lotniczej, paliwowej i innych. W latach 2010-2018 była członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Jest Prezesem fundacji. Trudno o lepszą rekomendację do pełnienia funkcji przewodniczącej rady nadzorczej spółki miasta Pruszkowa. Insynuacje mgra J. Dorosza są naruszeniem dóbr osobistych Pani Profesor. Pozwolę sobie również nawiązać do zainteresowań historią mgra Dorosza, którymi chwali się na portalu. Pani Profesor Rogacka-Rzewnicka jest również absolwentką Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyła z wyróżnieniem.

Niniejsze sprostowanie powinno być także sugnałem dla portalu, aby w przyszłości nie dopuszczać do publikacji tekstów nierzetelnych, kłamliwych i zmanipulowanych.

Paweł Makuch
Prezydent Miasta Pruszkowa

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować: