Logo facebook - Ikona Logo instagram - Ikona Logo youtube - Ikona
zpruszkowa.pl logo

Prezydent blokuje kontrolę radnych u swojej siostry

Prezydent Paweł Makuch próbuje uniemożliwić kontrolę w jednostce urzędu miasta podlegającej swojej siostrze, Małgorzacie Makuch-Twarowskiej. Takie wnioski płyną ze środowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
REDAKCJA POLECA
Urząd Miasta Pruszkowa
Ilustracja: Urząd Miasta Pruszkowa
Zpruszkowa Png 13

Jakub DOROSZ-KRUCZYŃSKI

W minioną środę odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszkowa w 2022 roku. Radni omawiali temat kontroli w Biurze Promocji i Marketingu Urzędu Miasta Pruszkowa, czyli jednostce, którą kieruje siostra prezydenta – Małgorzata Makuch-Twarowska. Kontrola prowadzona była od października 2021 r.

W jej trakcie radni spostrzegli, że miasto angażuje na promocję większe  pieniądze, niż wynikałoby to z uchwały budżetowej. Radni od wielu miesięcy wprowadzają do budżetu poprawki mające na celu zmniejszenie środków będących w dyspozycji Biura Promocji. Tymczasem przedsięwzięcia będące faktycznie (lecz nie „na papierze”) promocją, realizowane są przez pozostałe wydziały urzędu miasta i są finansowane z ich środków.

Komisja Rewizyjna kontrolowała biuro na listopadowym posiedzeniu. Jednak z uwagi na ilość materiału wymagającego analizy postanowiono rozszerzyć zakres kontroli, a następnie omówić jej wyniki na kolejnych posiedzeniach.

Niespodziewanie 8 grudnia 2021 roku przewodniczący Rady Miasta otrzymał od prezydenta Pawła Makucha pismo, które radnym zaprezentowała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Dorota Kossakowska. W piśmie tym prezydent poinformował radnych o nielegalności działań komisji. Wskazał, że radni, badając działalność Biura Promocji, naruszają przepisy statutu miasta. Te z kolei wymagają, że do przeprowadzenia kontroli przewodniczący komisji powinien wyznaczyć zespół kontroli i udzielić jego członkom stosownych pełnomocnictw.

Paweł Makuch wywodził, że Dorota Kossakowska nie wyznaczyła zespołu kontrolnego, ani tym bardziej nie udzieliła członkom komisji upoważnień. Dlatego, zdaniem prezydenta Pruszkowa, nie może on przedstawić komisji żądanych przez nią dokumentów. Paweł Makuch w swoim piśmie stwierdził wprost, że odmawia przeprowadzenia kontroli w jednostce, która kieruje jego siostra.

Wyraźnie zaskoczona treścią pisma Dorota Kossakowska wskazywała na jego absurdalność. Radna zauważyła, że jeśli przyjąć zawarte w nim tezy za prawdziwe, to wszystkie kontrole Komisji Rewizyjnej przeprowadzone po wybuchu pandemii COVID-19 należałoby uznać za nielegalne i w konsekwencji nieważne.

Zdaniem przewodniczącej komisji, stanowisko prezydenta jest nieprawidłowe i nie ma oparcia w prawie. Przepisy statutu dotyczące trybu prowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną zostały uchwalone jeszcze przed pandemią. Tym samym mają na celu uregulowanie pracy w trybie stacjonarnym.

Pandemiczna rzeczywistość i tzw. specustawa covidowa wymusiły zdalny tryb pracy rad gmin. Radna argumentowała, że ponieważ radni nie wchodzą fizycznie do pomieszczeń zajmowanych przez kontrolowane przez siebie jednostki, to nie ma potrzeby wyznaczania zespołów kontrolnych i udzielania pełnomocnictw. Zwróciła uwagę, że prezydent w swoim piśmie przeciwstawia przepisy statutu przepisom ustaw. Tymczasem, zgodnie z hierarchią aktów prawnych, przepisy ustaw są nadrzędne wobec przepisów statutu gminy.

Dorota Kossakowska zwróciła też uwagę, że wcześniejsze kontrole prowadzone w trybie zdalnym nie były kwestionowane. Z Komisją Rewizyjną współpracowały miejskie spółki oraz inne wydziały urzędu miasta. Wątpliwości prawne pojawiły się dopiero w momencie, gdy kontrola miała objąć biuro kierowane przez siostrę prezydenta Pawła Makucha, Małgorzatę Makuch-Twarowską. „Jeżeli nasze kontrole były nielegalne, to nasze diety wypłacone za taką pracę chyba też?” – sprowadzała do absurdu tezy prezydenta przewodnicząca komisji rewizyjnej.

W toku dyskusji radni doszli do wniosku, że jest potrzeba zasięgnięcia zewnętrznej opinii prawnej. Wniosek ten poparła także radna Ewa Białaszewska-Szmalec (PiS). Zdaniem radnej, co do sposobu działania komisji rewizyjnej powstał spór kompetencyjny, który powinien zostać rozstrzygnięty przez prawników.

Poglądu tego nie podzielił Karol Chlebiński (SPP). Jego zdaniem pismo prezydenta Pawła Makucha jest kolejnym wybiegiem prawnym mającym na celu sabotowanie pracę radnych. Karol Chlebiński zwrócił uwagę, że pismo pojawiło się w momencie, w którym członkowie komisji zaczęli stawiać Biuru Promocji niewygodne pytania.

Z ustaleń portalu zpruszkowa.pl wynika, że sprawa kontroli w Biurze Promocji i Marketingu nie jest zakończona. Temat powinien powrócić na sesji rady miasta. Wiele wskazuje, że radni są zdeterminowani, aby obalić tezy postawione w piśmie prezydenta z 8 grudnia 2021 r. i dotrzeć do prawdy o działalności biura kierowanego przez siostrę prezydenta Pawła Makucha.

Poniżej zamieszczamy treść pisma prezydenta skierowanego do radnych. 

Pismo Pawła Makucha do Doroty Kossakowskiej - cz. I

Pismo Pawła Makucha do Doroty Kossakowskiej - cz. II

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować: