Logo facebook - Ikona Logo instagram - Ikona Logo youtube - Ikona
zpruszkowa.pl logo

Ponowne głosowanie nad Wieloletnią Prognozą Finansową?

Jakub DOROSZ-KRUCZYŃSKI
Na jutrzejszej sesji nadzwyczajnej radni ponownie zajmą się projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta na lata 2021-2060. Tym samym projektem, który został odrzucony na sesji budżetowej.
Budzet2021.jpg
Ilustracja: Budzet2021.jpg

W kwestii planów inwestycyjnych magistrat nie zamierza wykonać ani kroku wstecz. Ani negatywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, ani porażka w głosowaniu na sesji 17 grudnia nie powstrzymały prezydenta Pawła Makucha przed forsowaniem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) przewidującej zadłużenie miasta na kolejne 40 lat. Dokonanie korekt w wieloletnim planie wymusiłoby zmiany w katalogu inwestycji zaplanowanych na 2021 r.

Konieczność przyjęcia nowego WPF jest jednak paląca. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, WPF powinna zostać uchwalona przed budżetem. Tymczasem w Pruszkowie budżet przyjęto mimo odrzucenia prognozy. Jeżeli uchybienie to nie zostanie naprawione w trybie pilnym, to może dojść do uchylenia uchwały budżetowej przez organ nadzoru.

W środę wieczorem radni ponownie zmierzą się z dokumentem na którym ciążą poważne zarzuty. RIO wytknęło twórcom WPF, że jest on nierealistyczny. Według RIO, horyzont czasowy sięgający do 2060 roku jest zarysowany zbyt daleko i uniemożliwia realistyczne planowanie z uwagi na niepewność wskaźników ekonomicznych w tym okresie. Problematyczny jest też bardzo wysoki wskaźnik zadłużenia zaplanowany na najbliższe lata. Jeżeli planowane dochody okażą się w praktyce niższe, to miastu może grozić niewypłacalność.

Tymczasem redakcja zpruszkowa.pl sprawdziła jak długie Wieloletnie Prognozy Finansowe przygotowują inne samorządy i jak uchwały w takich sprawach zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Rezultaty “przeglądu” wyglądają następująco:

Piastów – WPF na lata 2021-2041 – opinia pozytywna
Brwinów – WPF na lata 2021-2028 – opinia pozytywna
Michałowice – WPF na lata 2021-2027 – opinia pozytywna z uwagami
Raszyn – WPF na lata 2021-2030 – opinia pozytywna z uwagami
Nadarzyn – WPF na lata 2021-2030 – opinia pozytywna
Grodzisk Mazowiecki – WPF na lata 2021-2033 – opinia pozytywna
Piaseczno – WPF na lata 2021-2036 – opinia pozytywna z uwagą
Otwock – WPF na lata 2021-2035 – opinia pozytywna
Legionowo – WPF na lata 2021-2027 – opinia pozytywna z uwagą
Powiat Pruszkowski – WPF na lata 2021- 2027- opinia pozytywna
Województwo Mazowieckie – WPF na lata 2021-2038 – opinia pozytywna
m. st. Warszawa – WPF na lata 2021-2050 – opinia pozytywna z uwagą

Porównane zostały okoliczne samorządy i podobne do Pruszkowa miasta aglomeracji warszawskiej. Powyższe zestawienie odnosi się tylko do horyzontu czasowego WPF i opinii RIO w tej sprawie. Pruszków wyróżnia się na tym tle. Władze miasta proponują zaciągnięcie zobowiązań na najdłuższy okres i jako jedyne uzyskały negatywną opinię RIO.

Zdziwienie budzi rola jaką odgrywa w tym wszystkim Lidia Sadowska-Mucha. Skarbniczka miasta uchodzi w pruszkowskim samorządzie za doskonałego specjalistę. Przez wiele lat była “mocnym członkiem” ekipy Prezydenta Jana Starzyńskiego. Zdecydowała się kontynuować swoją współpracę z nowym prezydentem, który docenił jej kwalifikacje. Jednak od kiedy Lidia Sadowska-Mucha „firmuje” projekty gospodarki finansowej przygotowywane przez drużynę Pawła Makucha, co i rusz spotyka się z negatywną oceną ze strony RIO. Izba bowiem drugi rok z rzędu negatywnie zaopiniowała WPF opracowany przez skarbniczkę.

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować: