Logo facebook - Ikona Logo instagram - Ikona Logo youtube - Ikona
zpruszkowa.pl logo

Płacę PIT w Pruszkowie – poradnik

Jakub DOROSZ-KRUCZYŃSKI
Przepisy podatkowe wskazują, że PIT należy rozliczyć w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Mieszkańcy Pruszkowa powinni płacić podatek w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie.
Pit.jpg
Ilustracja: Pit.jpg

Jeżeli tak nie jest, bo np. ktoś przeprowadził się niedawno, to musi poinformować skarbówkę o zmianie miejsca zamieszkania. Aby złożyć taką informację należy wypełnić formularz ZAP-3 i złożyć go w pruszkowskiej „skarbówce” osobiście lub przesłać pocztą.

Formularz można pobrać pod tym adresem: https://www.podatki.gov.pl/media/1192/zap-3-04.pdf

Formularz można też złożyć elektronicznie za pośrednictwem kwalifikowanego podpisu elektronicznego (natomiast nie można tego zrobić za pośrednictwem ePUAPu!).

Zgłoszenie ZAP-3 można złożyć jednocześnie z odpowiednim formularzem PIT. Wówczas należy pamiętać, by w zeznaniu rocznym podać takie same dane dot. adresu zamieszkania jak w zgłoszeniu aktualizacyjnym.

Aby płacony przez nas PIT zasilił budżet miasta Pruszkowa, powiatu pruszkowskiego i województwa mazowieckiego należy podać w ZAP-3 pruszkowski adres zamieszkania.

Pamiętajmy: im więcej mieszkańców płaci podatek w miejscu zamieszkania, tym więcej może zmienić się w Pruszkowie.

Osoby, które dotychczas nie rozliczały swojego PITu w pruszkowskiej skarbówce mogą, po aktualizacji adresu zamieszkania, udać się do urzędu miasta przy ul. Kraszewskiego i wyrobić Kartę Mieszkańca. O tym jak to zrobić i o korzyściach dla posiadaczy karty można przeczytać na stronie miasta: https://www.pruszkow.pl/mieszkancy/pruszkowska-karta-mieszkanca/.

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować: