Park potulickich w Pruszkowie. Fot.: Jasiek Ochnio

“Pawie Ogrody” zostaną skontrolowane przez SKO

(310)

Samorządowe Kolegium Odwoławcze wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności warunków zabudowy dla bloku przy ul. Pawiej w Pruszkowie. Przyszłość “Pawich Ogrodów” może stanąć pod znakiem zapytania.

O tym fakcie Arek Gębicz (Stowarzyszenie „Za Pruszków!”) poinformował opinię publiczną w miniony poniedziałek. Wszczęcie postępowania oznacza, że decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Zastępcę Prezydenta Pruszkowa, Konrada Sipierę zostanie skontrolowana pod kątem jej zgodności z prawem. Jak czytamy w uzasadnieniu postanowienia: “Stowarzyszenie Za Pruszków (…) wykazało, że zachodzą przesłanki dające podstawę do wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ww. decyzji”.

❗️Samorządowe Kolegium Odwoławcze wszczęło z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności dla WZ-ki dla…

Opublikowany przez Za Pruszków Niedziela, 6 września 2020

Ponieważ Kolegium podjęło sprawę 1 września, to decyzja powinna zostać wydana maksymalnie do 1 października. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego Kolegium ma miesiąc na załatwienie sprawy. Chyba, że sprawa zostanie uznana za szczególnie skomplikowaną. Wówczas termin wydłuża się do dwóch miesięcy.

Jeżeli SKO uzna, że rozstrzygnięcie ws. „Pawich Ogrodów” (tak deweloper nazywa swoją inwestycję) zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa i nada swojej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, to zostanie zamknięty dopiero pierwszy etap postępowania. Inwestor cały czas będzie mógł prowadzić roboty budowlane na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę. Dopiero uchylenie decyzji o wydaniu pozwolenia będzie oznaczało, że tzw. „Pawie Ogrody” ostatecznie nie powstaną. Przed mieszkańcami Pruszkowa i stowarzyszeniem „Za Pruszków” jeszcze długa droga do zatrzymania kontrowersyjnej inwestycji.

“Jakiekolwiek opinie zawarte w artykule są osobistymi poglądami jego autora i nie odzwierciedlają opinii innych autorów bloga zpruszkowa.pl ani opinii wydawcy bloga zpruszkowa.pl. Polityka wydawcy wymaga kategorycznie od autorów, by nie używali określeń zniesławiających, nie naruszali ani nie zezwalali na naruszanie praw autorskich ani jakichkolwiek innych regulacji prawnych korzystając z bloga zpruszkowa.pl. Jakiekolwiek publikacje sprzeczne z polityką wydawcy stanowią przekroczenie zakresu uprawnień autora publikacji. Wydawca nie bierze odpowiedzialności za tego typu publikacje, a autor będzie osobiście ponosić odpowiedzialność za powstałe w wyniku jego publikacji szkody i zobowiązania.”

Jakub Dorosz

Pruszkowiak od urodzenia. Prawnik zajmujący się prawem administracyjnym. W wolnym czasie interesuje się historią i koleją. Pasjonat gier strategicznych (planszowych i komputerowych).

PROFIL REDAKTORA