Logo facebook - Ikona Logo instagram - Ikona Logo youtube - Ikona
zpruszkowa.pl logo

Os. Prusa: mieszkańcy nie dadzą za wygraną

Trwa walka mieszkańców osiedla Prusa z planami budowlanymi Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
REDAKCJA POLECA
Osiedle Prusa   Budowa Przy Ul. Pani Latter
Ilustracja: Osiedle Prusa Budowa Przy Ul. Pani Latter
Konstanty Chodkowski

Konstanty CHODKOWSKI

Przypomnijmy - mieszkańcy os. Bolesława Prusa w Pruszkowie zerwali się w akcie protestu przeciwko planom inwestycyjnym Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Chodzi m.in. o budowę nowego bloku mieszkalnego przy ul. Pani Latter. Zgodnie z planami, ma on być wciśnięty pomiędzy istniejącą zabudowę przy ulicach Zasławskiej i Wokulskiego. Jej realizacja oznacza również likwidację znacznej części zieleni osiedlowej. 

Za, a nawet za

W miniony poniedziałek z przedstawicielami mieszkańców spotkał się Prezydent Pruszkowa Paweł Makuch. Zadeklarował im swoje poparcie oraz obiecał, że zwróci się do Rady Miasta z prośbą o zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) na os. Prusa tak, aby uniemożliwić dalszą zabudowę terenów zielonych. “Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony w 2014 r. przez Radę Miejską dopuszcza możliwość wybudowania nowych bloków na tych terenach. Decyzje podjęte 8 lat temu nie były dobre” - zadeklarował Prezydent na swojej stronie na Facebooku.

W ostatnich dniach nasze miasto obiegły informacje o planowanych budowach nowych bloków na osiedlu Bolesława...

Opublikowany przez Paweł Makuch Poniedziałek, 21 lutego 2022

Wsparcie poprzez wystąpienie z podobną, konkurencyjną propozycją do Rady Miasta zadeklarował mieszkańcom również Michał Maj ze Stowarzyszenia “Za Pruszków!”. Projekt uchwały autorstwa stowarzyszenia został skierowany pod obrady podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej za pośrednictwem radnego Andrzeja Kurzeli, jeszcze tego samego dnia wieczorem. W toku dyskusji okazało się jednak, że propozycja  że MPZP dla os. Prusa jest już otwarty od 2015 roku (sic!), co uczyniło propozycję “Za Pruszków!” bezprzedmiotową. 

Wobec tego, podczas wczorajszej Sesji Rady Miasta, radni zajęli się projektem złożonym przez Pawła Makucha i zakładającym podjęcie dalszych kroków w urządzaniu przestrzeni wokół parku Żwirowisko. Prezydent zaproponował, aby w procedowanym miejscowym planie wyodrębnić trzy obszary. Jeden z nich miałby obejmować działki, które mieszkańcy chcą obronić przed dalszą zabudową. 

Za takim rozwiązaniem opowiedzieli się wszyscy radni. Co ciekawe - “za” głosowali również radni SPP kadencji 2010-2014, którzy w czerwcu 2014 roku opowiedzieli się za przyjęciem miejscowego planu w kształcie, który umożliwił PSM przystąpienie do inwestycji: Mieczysław Maliszewski, Józef Moczuło, Karol Chlebiński, Józef Osiński i Eugeniusz Kulpa. “Złożony przeze mnie projekt ma na celu zmianę przeznaczenia terenów, które w 2015 r. Rada Miejska przeznaczyła pod zabudowę. Bardzo się cieszę, że dzisiaj Radni przyjęli moje propozycje zmian.” - skomentował głosowanie Paweł Makuch.

Szanowni Mieszkańcy Pruszkowa, w nawiązaniu do mojego ostatniego spotkania z mieszkańcami Osiedla Bolesława Prusa i do...

Opublikowany przez Paweł Makuch Czwartek, 24 lutego 2022

"Mam nadzieję, że władze PSM za to polecą"

W międzyczasie na plac budowy wszedł wykonawca planowanego osiedla. Teren powstania przyszłego bloku został odgrodzony, odcięto dostęp do większej części trawnika i osiedlowego skweru. W reakcji na to zdarzenie mieszkańcy os. Prusa natychmiast podnieśli alarm - w mediach społecznościowych raz po razie zaczęły pojawiać się kolejne zdjęcia z postępu w pracach. “Mam nadzieję, że władze PSM za to polecą!” - napisała jedna z użytkowniczek aktywna na forum zrzeszającym osoby zaangażowane w akcję protestu przeciwko spółdzielni. 

Ul. Pani Latter - wykonawca grodzi teren budowy

Mieszkańcom udało się ustalić (informacja ta została potwierdzona gdy na placu budowy zamieszczono żółte tablice informacyjne), że wykonawcą jest firma Maks Bud z Duchnic (pod Ożarowem Mazowieckim). Co ciekawe - firma ta posiada szerokie portfolio realizacji pruszkowskich inwestycji miejskich, szczególnie w latach 2003-2011. Na swojej stronie posiada komplet referencji wystawianych za wykonanie kontraktów na zlecenie pruszkowskiego TBS-u (referencje wystawione przez uprzedniego prezesa spółki Zbigniewa Piotrzkowskiego) oraz na zlecenie miasta (pod referencjami widnieje podpis poprzedniego wiceprezydenta Pruszkowa Andrzeja Kurzeli). 

Budowa przy ul. Pani Latter - tablica informacyjna

"Grają z nami na czas"

“PSM okazała się stroną zupełnie niewiarygodną” - napisał Łukasz Ruszczyk, nieformalny lider protestów, na lokalnym forum na Facebooku. “Proponuje spotkanie a w międzyczasie organizuje plac budowy przy okazji niszcząc struktury korzeniowe drzew”. Nawiązał tym samym do propozycji spotkania w celu omówienia problemu budowy bloku przy ul. Pani Latter, jaką złożył mieszkańcom Zarząd Spółdzielni. Spotkanie odbyło się w minioną środę lecz nie przyniosło porozumienia. Mieszkańcy byli oburzeni pośpiechem w realizacji inwestycji i wygradzaniu terenu budowy - na miejscu zgromadzili się z transparentami. Zarząd zaś - zgodnie z relacją mieszkańców - początkowo nastawiony był konfrontacyjnie i nie okazał woli do  poczynienia ustępstw. Jedyne, co do czego strony się zgodziły to chęć kontynuowania rozmów. Kolejna runda ma się odbyć dziś - tym razem w obecności Prezydenta Pruszkowa.

Nie brakuje jednak krytycznych głosów wobec strategii rozmów obranej przez PSM. “Grają z nami na czas” - powiedział w rozmowie z portalem zpruszkowa.pl jeden z uczestników pierwszego spotkania. “Będą nas mamić rozmowami i chęcią porozumienia, a budowa w tym czasie będzie postępować”.

Ruszczyk nie poprzestaje na organizacji kolejnych spotkań i szukaniu wsparcia dla sprawy mieszkańców os. Prusa w lokalnej społeczności. Na Facebooku zapowiedział również podjęcie zdecydowanych kroków wobec władz spółdzielni. "W związku z niewiarygodnością Zarządu i Rady Nadzorczej PSM, działaniem na szkodę spółdzielni i mieszkańców (zagęszczenie budowy, niekorzystne umowy i inne) rozpoczynamy działania w celu zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków spółdzielni mieszkaniowej, którego celem będzie odwołanie obecnej Rady Nadzorczej i Zarządu PSM, oraz zmiany w Statucie i Regulaminie spółdzielni." - napisał na Facebooku. 

Niby noc, a Pruszków się budzi Mieszkańcy osiedla Bolesława Prusa wykazują się nadzwyczajną zdolnością do mobilizacji i...

Opublikowany przez Jestem z Pruszkowa Wtorek, 22 lutego 2022

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować: