Logo facebook - Ikona Logo instagram - Ikona Logo youtube - Ikona
zpruszkowa.pl logo

Nowy ranking finansowy gmin. Jak wypadł Pruszków?

Jakub DOROSZ-KRUCZYŃSKI
Forum Ekonomiczne przygotowało kolejną edycję Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce. Miasto Pruszków zaliczyło w nim kolejny spadek.
Ranking Finansowy
Ilustracja: Ranking Finansowy

Raport został przygotowany przez VII Europejski Kongres Samorządów i jest jednym z najważniejszych, eksperckich dokumentów w których oceniania jest ogólna kondycja finansowa gmin i powiatów. „Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2021, (...) daje konkretne instrumenty do oceny funkcjonowania każdej, nawet najmniejszej lokalnej władzy oraz nakreśla przejrzysty obraz gospodarki naszego kraju wychodząc od jej podstaw” – pisze we wstępie do opracowania Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.

Autorami publikacji są pracownicy naukowi zajmujący się finansami publicznymi, wyspecjalizowani w finansach jednostek samorządu terytorialnego. Koordynatorką projektu była dr Małgorzata Gałecka z Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Analizując sytuację finansową samorządów brano pod uwagę oficjalne dane zgromadzone przez Regionalne Izby Obrachunkowe.

Wyniki przyznawane jednostkom samorządu ustalane są w oparciu o 7 wskaźników:

W przypadku wskaźników 1, 2, 3, 5 i 7 wyniki cząstkowe powinny być jak najwyższe (im więcej, tym lepiej), natomiast w przypadku wskaźników 4 i 6 wyniki cząstkowe powinny być jak najniższe (im mniej, tym lepiej). Metodologię rankingu szczegółowo opisywaliśmy na zpruszkowa.pl rok temu.

Po raz kolejny w rankingu bardzo dobrze została oceniona sytuacja finansowa powiatu. Powiat pruszkowski, przy ocenie wyników finansowych osiągniętych w 2021 r., uplasował się na rekordowym 2. miejscu. To historyczny sukces jednostki zarządzanej przez starostę Krzysztofa Rymuzę. W rankingu za rok 2020 powiat pruszkowski znajdował się na 4. miejscu. Na pierwszej lokacie, w tej kategorii, znalazł się powiat wrocławski.

Znamy wyniki Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2021 rok 📈📊, przygotowanego przez Fundację...

Opublikowany przez Powiat Pruszkowski Czwartek, 21 kwietnia 2022

Po raz kolejny jednak powodów do niepokoju dostarcza rezultat osiągnięty przez sam Pruszków. Miasto zostało sklasyfikowane dopiero na 57. miejscu. To najgorsza lokata w historii tego rankingu. W 2020 r. miasto znajdowało się na 49. miejscu, w 2019 na 27. miejscu, a w 2018 r. - na 17. W edycji 2016 r. Pruszków zajmował 7. miejsce.

Jak widać trend spadkowy utrzymuje się od wielu lat. Rozpoczął się jeszcze za ostatniej kadencji Jana Starzyńskiego i trwa konsekwentnie przez całą kadencję Pawła Makucha. Wiele wskazuje na to, że źródłem problemu jest nadmierny rozrost wydatków bieżących (w szczególności w sektorze wynagrodzeń), problemów ze zwiększaniem udziału dochodów własnych po stronie przychodowej budżetu oraz problemów z pozyskiwaniem (a właściwie nie pozywkiwaniem) środków unijnych.

Czas na ocenę kondycji miejskich finansów, w sformalizowany sposób, nastąpi już niedługo. Właśnie rozpoczyna się „sezon absolutoryjny”. Koniec pierwszego półrocza, to moment w którym prezydenci miast muszą przedstawić radom sprawozdania z wykonania budżetu za poprzedni rok. Te muszą następnie rozstrzygnąć o zatwierdzeniu tych sprawozdań i podjąć (lub nie podejmować) uchwały w sprawie udzielenia absolutorium. Otwarte w tym wszystkim pozostaje pytanie: czy w czasie debat nad wykonaniem miejskiego budżetu w 2021 r. radnym uda się ustalić na czym polega zasadniczy problem z miejskimi finansami?

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować: