Logo facebook - Ikona Logo instagram - Ikona Logo youtube - Ikona
zpruszkowa.pl logo

Nowy rok szkolny, nowi dyrektorzy

Sławomir BUKOWSKI
Trzy przedszkola oraz dwie szkoły podstawowe mają nowe kierownictwo. Jednak w aż 8 placówkach oświatowych dyrektorom powierzono obowiązki albo przedłużono je tylko o rok.
Dyrektorzy
Ilustracja: Dyrektorzy

Na pięć konkursów na dyrektorów pruszkowskich szkół podstawowych i przedszkoli rozpisanych w ostatnich miesiącach udało się rozstrzygnąć trzy. Kim są nowi menedżerowie?

Przedszkolem Miejskim nr 8 przy ul. 3-go Maja na Żbikowie kieruje odtąd Edyta Wołowiec – magister pedagogiki specjalnej i dyplomowany nauczyciel edukacji początkowej i reedukacji, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Edukacja początkowa i reedukacja. „Moja wizja rozwoju Przedszkola Miejskiego nr 8 oparta jest na dobrej znajomości placówki, jej specyfiki oraz mocnych i słabych stron. W koncepcji funkcjonowania przedszkola zawarłam wiele własnych pomysłów z różnych dziedzin na sprawne funkcjonowanie i zarządzanie. Będę w pełni realizować cele edukacyjne i wychowawcze służące rozwojowi dzieci. Chcę, aby moje przywództwo oparte było na wartościach i wzajemnym poszanowaniu” – zadeklarowała. Interesują ją nowoczesne techniki zarządzania zespołem. W wolnym czasie jeździ na rowerze i projektuje wnętrza.

Stery w Przedszkolu Miejskim nr 14 przy ul. Jasnej na osiedlu Staszica przejęła Paulina Andrzejewska – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasz Zana w Pruszkowie oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz pedagog specjalny z dwunastoletnim stażem pracy w roli wychowawcy i terapeuty. Doświadczenie zdobywała podczas pracy zarówno w placówce prywatnej, jak i publicznych instytucjach oświatowych. Realizatorka projektów i programów edukacyjnych, współautorka publikacji dla dzieci „Mądre bajki z całego świata” oraz edycji scenariuszy dla nauczycieli „Królestwo uczuć”. Zadeklarowała, że troszczyć się będzie o edukację ekologiczną najmłodszych, aktywizację społeczności lokalnej oraz współpracę pruszkowskich przedszkoli.

Nowym dyrektorem Przedszkola Miejskiego nr 16 przy ul. Pływackiej na Gąsinie jest Beata Stosio. Swoją przygodę z Pruszkowem rozpoczęła w 1999 roku od pracy w Szkole Podstawowej nr 10 jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawca świetlicy, potem pracowała w SP 2 jako nauczyciel bibliotekarz oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych. 31 sierpnia 2020 roku prezydent Pruszkowa powierzył jej stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 16, a w czerwcu 2021 r. stanęła do konkursu na dyrektora i go wygrała. Beata Stosio ukończyła studia magisterskie w zakresie pedagogiki o specjalności edukacja wczesnoszkolna, studiowała też zarządzanie oświatą na studiach podyplomowych, doradztwo zawodowe, edukacyjne i pośrednictwo pracy, odbyła kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa. „W Przedszkolu Miejskim nr 16 każde dziecko jest dla nas ważne. Stawiamy na szczęśliwe dzieciństwo i wszechstronny rozwój. Pragniemy, żeby dzieci były zdrowe, bezpieczne i szczęśliwe. Pragniemy, żeby w przyszłości umiały się wykazać mądrością życiową, otwartością na siebie i innych, kreatywnością i Wielkim Sercem. Jestem przekonana, że przedszkole to miejsce współpracy pedagogów i rodziców które tworzy wszystkim wychowankom warunki do odkrywania swoich talentów, rozwijania pasji oraz wielokierunkowego rozwoju w atmosferze szacunku, akceptacji, bezpieczeństwa i otwartości na świat” – napisała o sobie.

W dwóch placówkach konkursów nie rozstrzygnięto i tam funkcję dyrektora, zgodnie z prawem oświatowym, prezydent powierzył na 10 miesięcy. Przedszkolem Miejskim nr 4 przy ul. Bolesława Prusa pokieruje w takiej sytuacji Marzena Głowacka. To nauczycielka dyplomowana z 17-letnim stażem, a od 2008 roku nauczycielka wychowania przedszkolnego i logopeda w tym przedszkolu nr 4. Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku logopedia. Następnie studia podyplomowe na Akademii Pedagogicznej w Pułtusku (kierunek: edukacja elementarna – przedszkolna i wczesnoszkolna, z terapią pedagogiczną) oraz na pruszkowskiej Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki (zarządzanie oświatą). „Praca nauczyciela to dla mnie nie tylko zawód, ale również pasja i styl życia. Przez wszystkie lata swojej pracy w przedszkolu starałam się gromadzić jak największą ilość doświadczeń, wiedzy i umiejętności przydatnych zarówno w pracy z dziećmi, jak i w kontaktach z rodzicami” – pisze o sobie Marzena Głowacka. Opracowała program „Książki uczą nas wartości” oraz innowacje pedagogiczne „Przedszkolny globtroter” i „Działamy wspólnie, uczymy się aktywnie”, gdzie dzieci miały możliwość pracy metodą storyline. „Moim marzeniem jest stworzenie placówki, pełnej życzliwej atmosfery oraz zgodnego współdziałania rodziców i pracowników na rzecz dzieci. Największą satysfakcją będzie dla mnie to, że dzieci będą szczęśliwe i uśmiechnięte, rodzice zadowoleni, a pracownicy z przyjemnością będą wykonywać swoje obowiązki” – dodała.

Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kopernika w tym roku szkolnym, na zasadzie powierzenia stanowiska, będzie Maria Stawska, dotychczasowa wicedyrektor. To doświadczona (35-letni staż) nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, doradca metodyczny, magister pedagogiki w zakresie nauczania początkowego, magister historii. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie integracji europejskiej – specjalizacja: prawa człowieka. Dotychczasowe sukcesy? Liczni laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych z historii i wiedzy o społeczeństwie, uzyskanie tytułu „Superbelfer Roku 1998”, nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty, nagroda Prezydenta Miasta Pruszkowa. Jako swoje priorytety wskazuje podniesienie jakości pracy szkoły, rozwijanie kompetencji kluczowych z naciskiem na myślenie krytyczne, praca metodą projektu uwzględniająca aktywizację uczniów.

Nowa kadra zarządzająca w pruszkowskiej oświacie w poniedziałek 30 sierpnia odebrała w urzędzie miasta akty powierzenia. Prezydent wręczył też przedłużenie powierzenia funkcji dyrektora 6 osobom: Ewie Nowickiej (SP 1), Mirosławie Śliwińskiej (SP 10), Ewie Bownik (Przedszkole Miejskie nr 2), Wiesławie Juszczyk (PM 6), Elżbiecie Nowackiej (PM 10) oraz Aidzie Piskorz (PM 11). Dlaczego w aż 6 placówkach nie przeprowadzono konkursów? Jak tłumaczy wiceprezydent Beata Czyżewska, skorzystano z rozwiązań przewidzianych w specustawach covidowych, pozwalających przedłużyć o 10 miesięcy powierzenie stanowiska dyrektora placówki oświatowej bez konieczności rozpisywania konkursu. Rezultat jest taki, że jeśli zapisy specustaw nie zostaną prolongowane, w 2022 roku w aż 8 przedszkolach i podstawówkach w Pruszkowie trzeba będzie przeprowadzić klasyczne postępowania zmierzające do wyłonienia dyrektora.

Kadencja dyrektora przedszkola i szkoły wybranego w konkursie trwa 5 lat. W Pruszkowie jest 9 publicznych szkół podstawowych, uczęszcza do nich blisko 5800 uczniów, zatrudniają 644 nauczycieli. W 16 przedszkolach miejskich pod opieką 176 nauczycieli jest 1975 dzieci, a w trzech żłobkach 40 opiekunek opiekuje się 300 dziećmi.

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować: