Logo facebook - Ikona Logo instagram - Ikona Logo youtube - Ikona
zpruszkowa.pl logo

Najwyższy blok w Pruszkowie? – Konrad Sipiera wyjaśnia

Jakub DOROSZ-KRUCZYŃSKI
Wczoraj na zpruszkowa.pl informowaliśmy o projekcie budowy najwyższego bloku w mieście. Po publikacji tego artykułu zwrócił się do nas wiceprezydent Konrad Sipiera z prośbą o sprostowanie kilku informacji.
Sprostowanie.jpg
Ilustracja: Sprostowanie.jpg

Wtorkowa publikacja była efektem dyskusji, która odbyła się podczas posiedzenia komisji gospodarki komunalnej. Wówczas zastępca prezydenta Konrad Sipiera poinformował radnych o wniosku o wydanie „wuzetki” na 17-piętrowy blok mieszkalny w rejonie ulicy Staszica. Dyskusja przebiegała chaotycznie i można było odnieść wrażenie, że jej uczestnicy kilkukrotnie „zgubili wątek”. Przypatrując się jej zrozumieliśmy, że chodziło dokładnie o teren na rogu ulic Staszica i Gomulińskiego. Dodatkowy niepokój wzbudził fakt, że w zestawieniu obowiązujących planów miejscowych na stronie miasta brak jest planu dla tego terenu. Jak się okazało – była to nieprawda.

Tuż po naszej publikacji z prośbą o sprostowanie kilku informacji zwrócił się do nas Konrad Sipiera. Zastępca Prezydenta Pruszkowa wyjaśnił, że wniosek o „wuzetkę” dotyczy nieruchomości znajdującej się u zbiegu ulicy Staszica i ulicy Sienkiewicza. Deweloper chce wybudować 17-piętrowy blok na terenie obecnego parkingu znajdującego się przy Urzędzie Skarbowym. Jednocześnie wiceprezydent podkreślił, że władze miasta ustalą ostateczną wysokość zabudowy w decyzji administracyjnej. Najpewniej będzie ona niższa niż oczekiwana przez inwestora. Zapewnił, że po stronie miasta nie ma zgodny na nadmierne zagęszczanie zabudowy w okolicy ul. Staszica oraz że magistrat będzie czuwał nad sprawą.

W trakcie rozmowy poprosiliśmy wiceprezydenta o wyjaśnienie kwestii braku planu miejscowego dla działek przy ul. Staszica i ul. Gomulińskiego w zestawieniu obowiązujących planów miejscowych na stronie internetowej miasta. Konrad Sipiera wyjaśnił, że dla tych działek wciąż obowiązuje plan z 2012 r. przewidujący ich przeznaczenie na tereny zieleni parkowej lub usługi oświatowe. Wiceprezydent podkreślił, że kwalifikacja ta zostanie utrzymana w nowym studium zagospodarowania przestrzennego.

Dopytywaliśmy również o możliwość pozyskania tych nieruchomości przez miasto. Zostaliśmy zapewnieni, że odpowiednie działania zostaną podjęte w przyszłości kiedy sytuacji finansowa miasta na to pozwoli. Obecnie władze miasta prowadzą negocjacje mające na celu nabycie działek przy ul. Dobrej na Osiedlu Staszica, gdzie także planowane jest zagospodarowanie ich jako terenów zielonych dostępnych dla mieszkańców. Niemniej jednak zastępca prezydenta Konrad Sipiera zaznaczył, że miasto chce pozyskiwać kolejne tereny na cele użyteczności publicznej – w szczególności na tereny zielone. Wiceprezydent zapowiedział też, że doprowadzi do usunięcia nieprawidłowości w zestawieniu obowiązujących planów miejscowych na stronie miasta.

Nieścisłości we wczorajszym artykule był efektem błędnych wniosków płynących z dyskusji na poniedziałkowej komisji i błędu na stronie miasta. Z rozmowy jaka odbyła się pomiędzy radnymi i zastępcą prezydenta nie wynikało jednoznacznie o jaki teren inwestycji chodzi. Padały nazwy „Staszica” i „Gomulińskiego”. Mówiono o zabudowie w sąsiedztwie osiedla Imperia. Z kolei analiza informacji dot. obowiązujących planu miejscowych zawartych na stronie pruszkow.pl prowadziła do konkluzji, że dla działek położonych u zbiegu ulic Staszica i Gomulińskiego jest możliwe wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Ostatecznie, dzięki rozmowie z Konradem Sipierą, udało się wyjaśnić na których działkach może powstać nowy blok. Udało się także uzyskać potwierdzenie, że brak oznaczenia obowiązującego planu dla działek przy ul. Gomulińskiego jest błędne.

Serdecznie przepraszamy za nieumyślne wprowadzenie w błąd naszych czytelników.

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować: