Logo facebook - Ikona Logo instagram - Ikona Logo youtube - Ikona
zpruszkowa.pl logo

Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu. Radni KO chcą dyskutować o Unii Europejskiej

Jakub DOROSZ-KRUCZYŃSKI
Na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji rada powiatu pruszkowskiego pochyli się nad projektami dwóch uchwał intencyjnych. Radni Koalicji Obywatelskiej proponują przyjęcie stanowisk w sprawie unijnego budżetu i wykluczenia Powiatu Pruszkowskiego z dostępu do funduszy europejskich.
Rada Powiatu.jpg
Ilustracja: Rada Powiatu.jpg

Organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego zdarza się przyjmować stanowiska w zakresie spraw dotyczących polityki ogólnokrajowej. Z reguły dzieje się to przy okazji zwykłych sesji. Pruszkowscy radni KO uznali jednak, że w tym przypadku odniesienie się do bieżących problemów politycznych jest szczególnie pilne.

Pierwszy projekt stanowiska dotyczy projektu budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Radni KO krytycznie odnoszą się do możliwości zawetowania planu przez polski rząd. Przestrzegają przed negatywnymi skutkami takiego postępowania, które mogą pogorszyć sytuację gospodarczą w kraju. Szczególny niepokój budzi ryzyko wyłączenia Polski z grona beneficjentów Funduszu Odbudowy. W projekcie czytamy m.in.:

„Ponadto wywołany kryzys doprowadzi do wzrostu bezrobocia i spadku ochrony rynku pracy, co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie ubóstwa. W konsekwencji tego może dojść do wzrostu liczby osób uzależnionych, niewydolności opiekuńczo-wychowawczej, a nawet do nasilenia się przemocy w rodzinie. W rezultacie powiat będzie zmuszony do zwiększenia środków przeznaczonych na pomoc społeczną, opiekę zdrowotną, wsparcie rodziny i pieczę zastępczą.”.

Warto zauważyć, że fala podobnych do tej rezolucji i stanowisk różnych organów władzy samorządowej przetacza się przez całą Polskę – wszędzie tam, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej mają coś do powiedzenia. W zeszłym tygodniu uchwałę potępiającą politykę europejską rządu zaproponował Radzie Miasta prezydent Kielc, Bogdan Wenta. Uchwała została zablokowana przez radnych, jednak atmosfera towarzysząca obradom odbiła się szerokim echem w mediach ogólnopolskich

Drugie zaproponowane stanowisko odnosi się do wyłączenia Powiatu Pruszkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027. Takie rozstrzygnięcie przewiduje projekt Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

„Wykluczenie z finansowania w ramach RPO WM 2021-2027 pozbawia nasz samorząd i pozostałe samorządy RWS możliwości realizacji w ramach programu regionalnego kluczowych projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego takich jak rozwój tras rowerowych, budowa parkingów P+R, modernizacja placówek ochrony zdrowia, renowacja obiektów zabytkowych, muzeów. Nie będzie też możliwe finansowanie działań tak ważnych jak inwestycje poprawiające jakość powietrza.” – piszą radni Koalicji Obywatelskiej.

Transmisję z nadzwyczajnej sesji rady powiatu będzie można dzisiaj oglądać na YouTube od godz. 18:00.

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować: