Miasto planuje budowę nowego placu zabaw w Parku Kościuszki. Mowa o instalacji znajdującej się od strony ul. Chopina za tężnią solankową. Ogłoszony wczoraj (30 września) przetarg zakłada wymianę całej nawierzchni gumowej na obecnym placu, wymianę wszystkich zabawek oraz powiększenie jego powierzchni o nowe instalacje. Zgodnie z dokumentacją, szacowany koszt inwestycji to przeszło 3 mln. zł., a wykonawca powinien zakończyć roboty budowlane do 15 grudnia 2020 r.

Projekt zakłada powstanie:

1. uniwersalnego placu zabaw;
2. integracyjnego placu zabaw;
3. piaskowego placu zabaw;
4. gabionowego labiryntu;
5. plenerowej siłowni dla dzieci.

Obecne instalacje, w tym dotychczasowa siłownia plenerowa oraz zamontowane w tym roku trampoliny, zostaną zdemontowane i usunięte (projekt zakłada budowę nowych urządzeń tego typu). Największą niespodzianką w projekcie jest gabionowy labirynt. Instalacja ta zostanie zlokalizowana przy parkanie od ul. Chopina.