List otwarty do prezydenta Pawła Makucha

(24)

Prosimy o jak najszybsze wyjaśnienie wątpliwości związanych z podpisaniem umowy z kancelarią prawną, która świadczy usługi dla Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Pruszkowa.

Szanowny Panie Prezydencie. Sprawowanie najważniejszej funkcji w naszym mieście i reprezentowanie go na zewnątrz wiąże się z wieloma obowiązkami, przywilejami, ale także ograniczeniami. Osoba piastująca urząd prezydenta Pruszkowa musi w naszym przekonaniu posiadać cnotę najwyższej uczciwości, a jej działania powinny być ze wszech miar transparentne i niebudzące najmniejszych wątpliwości co do możliwego konfliktu interesów, powiązań rodzinnych i zawodowych czy układów biznesowych. Pruszków jest dla nas szczególnym miastem – to nasza mała ojczyzna, z którą jesteśmy emocjonalnie związani i której dobro leży u podstaw naszych codziennych działań. Dlatego z niepokojem zareagowaliśmy na doniesienia, które pojawiły się w przestrzeni publicznej, dotyczące zlecenia przez urząd miasta usług kancelarii prawnej, z którą – jak sugerują mieszkańcy Pruszkowa – mógł Pan wcześniej być zawodowo związany. Kierujemy do Pana pytania, na które odpowiedzi będziemy oczekiwać – czy to w oficjalnych publikatorach urzędu miejskiego, czy też mailowo, czy też na najbliższej sesji Rady Miasta Pruszkowa, z której transmisja jest dostępna dla wszystkich mieszkańców.

W dniu 8.03.2019 Urząd Miasta Pruszkowa podpisał umowę nr 53/2019/ORA o wartości 25.830 zł z Kancelarią Adwokacką Bożena Zawadzka. Jej zakres to: „Usługi różne dla UM. Obsługa Prawna w Wydziale Edukacji”.

Do ilu kancelarii prawnych zostało wcześniej wysłane zapytanie ofertowe?

Czy zanim zaczął Pan sprawować zaszczytną funkcję prezydenta Pruszkowa, był Pan w jakikolwiek sposób związany z tą kancelarią?

Jakie przesłanki zadecydowały o wyborze tej kancelarii?

Czy podpisanie przez Urząd Miasta Pruszkowa umowy z wyżej wymienioną kancelarią nie narusza Pana zdaniem uniwersalnych standardów etycznych?

Wierzymy, że Pana odpowiedzi pozwolą wyjaśnić wszelkie wątpliwości, portal Z Pruszkowa z przyjemnością opublikuje udzielone przez Pana wyjaśnienia.

Odpowiedź prosimy kierować na redakcja@zpruszkowa.pl

“Jakiekolwiek opinie zawarte w artykule są osobistymi poglądami jego autora i nie odzwierciedlają opinii innych autorów bloga zpruszkowa.pl ani opinii wydawcy bloga zpruszkowa.pl. Polityka wydawcy wymaga kategorycznie od autorów, by nie używali określeń zniesławiających, nie naruszali ani nie zezwalali na naruszanie praw autorskich ani jakichkolwiek innych regulacji prawnych korzystając z bloga zpruszkowa.pl. Jakiekolwiek publikacje sprzeczne z polityką wydawcy stanowią przekroczenie zakresu uprawnień autora publikacji. Wydawca nie bierze odpowiedzialności za tego typu publikacje, a autor będzie osobiście ponosić odpowiedzialność za powstałe w wyniku jego publikacji szkody i zobowiązania.”

Sławomir Bukowski

Rodowity pruszkowiak, dziennikarz prasowy, podróżnik. Pracował jako reporter miejski, redaktor, wydawca. Specjalizuje się w tematyce samorządowej. Interesuje się rozwiązaniami smart city, problematyką transportu i mobilności miejskiej. Prywatnie zwariowany podróżnik, jeździ tam gdzie dowiozą go tanie linie, uwielbia wędrówki z plecakiem od rana do nocy, lokalną kuchnię i wino.

PROFIL REDAKTORA