Logo facebook - Ikona Logo instagram - Ikona Logo youtube - Ikona
zpruszkowa.pl logo

List otwarty do prezydenta Pawła Makucha

Sławomir BUKOWSKI
Prosimy o jak najszybsze wyjaśnienie wątpliwości związanych z podpisaniem umowy z kancelarią prawną, która świadczy usługi dla Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Pruszkowa.

Prosimy o jak najszybsze wyjaśnienie wątpliwościzwiązanych z podpisaniem umowy z kancelarią prawną, która świadczy usługi dlaWydziału Edukacji Urzędu Miasta Pruszkowa.

Szanowny Panie Prezydencie. Sprawowanie najważniejszejfunkcji w naszym mieście i reprezentowanie go na zewnątrz wiąże się z wielomaobowiązkami, przywilejami, ale także ograniczeniami. Osoba piastująca urządprezydenta Pruszkowa musi w naszym przekonaniu posiadać cnotę najwyższejuczciwości, a jej działania powinny być ze wszech miar transparentne iniebudzące najmniejszych wątpliwości co do możliwego konfliktu interesów,powiązań rodzinnych i zawodowych czy układów biznesowych. Pruszków jest dla nasszczególnym miastem – to nasza mała ojczyzna, z którą jesteśmy emocjonalniezwiązani i której dobro leży u podstaw naszych codziennych działań. Dlatego zniepokojem zareagowaliśmy na doniesienia, które pojawiły się w przestrzenipublicznej, dotyczące zlecenia przez urząd miasta usług kancelarii prawnej, zktórą – jak sugerują mieszkańcy Pruszkowa – mógł Pan wcześniej być zawodowozwiązany. Kierujemy do Pana pytania, na które odpowiedzi będziemy oczekiwać –czy to w oficjalnych publikatorach urzędu miejskiego, czy też mailowo, czy teżna najbliższej sesji Rady Miasta Pruszkowa, z której transmisja jest dostępnadla wszystkich mieszkańców.

W dniu 8.03.2019 Urząd Miasta Pruszkowa podpisał umowę nr53/2019/ORA o wartości 25.830 zł z Kancelarią Adwokacką Bożena Zawadzka. Jejzakres to: „Usługi różne dla UM. Obsługa Prawna w Wydziale Edukacji”.

Do ilu kancelarii prawnych zostało wcześniej wysłane zapytanie ofertowe?

Czy zanim zaczął Pan sprawować zaszczytną funkcję prezydenta Pruszkowa, był Pan w jakikolwiek sposób związany z tą kancelarią?

Jakie przesłanki zadecydowały o wyborze tej kancelarii?

Czy podpisanie przez Urząd Miasta Pruszkowa umowy z wyżej wymienioną kancelarią nie narusza Pana zdaniem uniwersalnych standardów etycznych?

Wierzymy, że Pana odpowiedzi pozwolą wyjaśnić wszelkiewątpliwości, portal Z Pruszkowa z przyjemnością opublikuje udzielone przez Panawyjaśnienia.

Odpowiedź prosimy kierować na redakcja@zpruszkowa.pl

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować:

Pruszkowska Karta Mieszkanca. Fot.: pruszkow.pl Rekreacja

Co dalej z Pruszkowską Kartą Mieszkańca?

Konstanty CHODKOWSKI

Karta Nadarzyniaka uprawnia mieszkańców gminy Nadarzyn do większej zniżki na pruszkowskiej pływalni "Kapry", niż posiadaczy Pruszkowskiej Karty Mieszkańca. Z Kartą Mieszkańca Michałowic otrzymamy zniżkę na karnet na pływalni przy ul. Gomulińskiego, a z Pruszkowską Kartą Mieszkańca zapłacimy pełną stawkę. Czy program karty mieszkańca czekają (w końcu) jakieś zmiany? Zapytaliśmy o to Prezydenta Pruszkowa, Piotra Bąka.