Logo facebook - Ikona Logo instagram - Ikona
zpruszkowa.pl logo

List otwarty do prezydenta Pawła Makucha

Sławomir BUKOWSKI
Prosimy o jak najszybsze wyjaśnienie wątpliwości związanych z podpisaniem umowy z kancelarią prawną, która świadczy usługi dla Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Pruszkowa.

Prosimy o jak najszybsze wyjaśnienie wątpliwościzwiązanych z podpisaniem umowy z kancelarią prawną, która świadczy usługi dlaWydziału Edukacji Urzędu Miasta Pruszkowa.

Szanowny Panie Prezydencie. Sprawowanie najważniejszejfunkcji w naszym mieście i reprezentowanie go na zewnątrz wiąże się z wielomaobowiązkami, przywilejami, ale także ograniczeniami. Osoba piastująca urządprezydenta Pruszkowa musi w naszym przekonaniu posiadać cnotę najwyższejuczciwości, a jej działania powinny być ze wszech miar transparentne iniebudzące najmniejszych wątpliwości co do możliwego konfliktu interesów,powiązań rodzinnych i zawodowych czy układów biznesowych. Pruszków jest dla nasszczególnym miastem – to nasza mała ojczyzna, z którą jesteśmy emocjonalniezwiązani i której dobro leży u podstaw naszych codziennych działań. Dlatego zniepokojem zareagowaliśmy na doniesienia, które pojawiły się w przestrzenipublicznej, dotyczące zlecenia przez urząd miasta usług kancelarii prawnej, zktórą – jak sugerują mieszkańcy Pruszkowa – mógł Pan wcześniej być zawodowozwiązany. Kierujemy do Pana pytania, na które odpowiedzi będziemy oczekiwać –czy to w oficjalnych publikatorach urzędu miejskiego, czy też mailowo, czy teżna najbliższej sesji Rady Miasta Pruszkowa, z której transmisja jest dostępnadla wszystkich mieszkańców.

W dniu 8.03.2019 Urząd Miasta Pruszkowa podpisał umowę nr53/2019/ORA o wartości 25.830 zł z Kancelarią Adwokacką Bożena Zawadzka. Jejzakres to: „Usługi różne dla UM. Obsługa Prawna w Wydziale Edukacji”.

Do ilu kancelarii prawnych zostało wcześniej wysłane zapytanie ofertowe?

Czy zanim zaczął Pan sprawować zaszczytną funkcję prezydenta Pruszkowa, był Pan w jakikolwiek sposób związany z tą kancelarią?

Jakie przesłanki zadecydowały o wyborze tej kancelarii?

Czy podpisanie przez Urząd Miasta Pruszkowa umowy z wyżej wymienioną kancelarią nie narusza Pana zdaniem uniwersalnych standardów etycznych?

Wierzymy, że Pana odpowiedzi pozwolą wyjaśnić wszelkiewątpliwości, portal Z Pruszkowa z przyjemnością opublikuje udzielone przez Panawyjaśnienia.

Odpowiedź prosimy kierować na redakcja@zpruszkowa.pl

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować:

REDAKCJA POLECA Mariusz Misiura - Znicz Pruszków Społeczeństwo

Mariusz Misiura: jestem bardzo szczęśliwy w Pruszkowie

Marcin RAJCHEMBA

Zdobywał szlify w Niemczech i w akademii piłkarskiej Realu Madryt. Do polskiej piłki chce tchnąć ducha nowoczesnych, zachodnich technik szkoleniowych. Redakcja portalu zpruszkowa.pl wybrała go Pruszkowskim Człowiekiem Roku 2023, choć zanim do tego doszło, kibice Znicza Pruszków zdążyli okrzyknąć go cudotwórcą. Poznajmy Mariusza Misiurę - trenera MKS Znicz Pruszków!