Logo facebook - Ikona Logo instagram - Ikona Logo youtube - Ikona
zpruszkowa.pl logo

Gminne Centrum Integracji Mieszkańców w Brwinowie już otwarte!

Dorota PIASECKA
Wraz z początkiem grudnia swoją działalność rozpoczyna Gminne Centrum Integracji Mieszkańców (GCIM) zlokalizowane w samym centrum Brwinowa, na terenie zmodernizowanego targowiska miejskiego. Z uroczystego otwarcia zrezygnowano z troski o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców w czasie trwającego zagrożenia epidemicznego.
Gminne Centrum Integracji Mieszkańców w Brwinowie
Ilustracja: Gminne Centrum Integracji Mieszkańców w Brwinowie

Centrum powstało w ramach projektu, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Jak czytamy na stronie internetowej brwinowskiego magistratu "Wniosek złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Zielone Sąsiedztwo przeszedł pomyślnie wszystkie etapy oceny, a podpisanie umowy dotacyjnej 8 czerwca 2020 otworzyło drogę do dalszych działań." Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu możliwe było wybudowanie i wyposażenie budynku, którego administratorem został Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie (ŚOPS).

Gminne Centrum Integracji Mieszkańców w Brwinowie

Centra Integracji Mieszkańców to stosunkowo nowe narzędzie lokalnej polityki społecznej, mające na celu nie tylko wspomnianą integrację, ale także budowanie społeczeństwa obywatelskiego i aktywizację lokalnej społeczności.

O to, czym właściwie jest Gminne Centrum Integracji Mieszkańców zapytaliśmy Joannę Dzierzbę, Dyrektora Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie: "GCIM jest przestrzenią do zrealizowania własnej inicjatywy, czy pomysłu. Niewielki, ale przytulny, umeblowany i wyposażony w podstawowe sprzęty biurowe lokal stwarza możliwość zorganizowania szkolenia lub warsztatu, spotkania grupy wsparcia, koła zainteresowań. Jest przeznaczony dla mieszkańców, którzy mają pomysł, a nie mają go gdzie zrealizować."  

Czy w takim razie z przestrzeni Centrum może skorzystać każdy? "Zapraszamy fundacje, stowarzyszenia, nieformalne grupy mieszkańców, a także pojedyncze osoby, które są mieszkańcami obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów (Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna) lub oferują zajęcia dla mieszkańców PTO. GCIM może być udostępnione wymienionym grupom bez ponoszenia przez nie kosztów za wynajem i eksploatację. Jest jeden warunek: zajęcia mają być nieodpłatne dla mieszkańców, czyli prowadzona działalność ma być całkowicie niekomercyjna."- kontynuuje Joanna Dzierzba.

Samo GCIM nie prowadzi własnej działalności, nie będą się tam zatem odbywały zajęcia stałe ani dyżury pracowników ŚOPS. Osoby, które chciałyby skorzystać z przestrzeni Centrum obowiązywał będzie grafik. Koordynatorką GCIM jest Dorota Piasecka, pracownica socjalna ŚOPS w Brwinowie. Zapytania do koordynatorki Centrum należy kierować na adres d.piasecka@brwinow.pl lub ogólny adres ŚOPS ops@brwinow.pl, podając szczegóły dotyczące swojego projektu, czy aktywności.

Wszelkie aktywności podejmowane przez mieszkańców w przestrzeni GCIM odbywać się będą w pełnym reżimie sanitarnym. Uczestnicy zobligowani są do noszenia maseczek ochronnych, a także dezynfekcji rąk dostępnymi na miejscu środkami.

Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie serdecznie zaprasza mieszkańców do realizowania własnych projektów i pomysłów w Gminnym Centrum Integracji Mieszkańców. Aktualne informacje na temat GCIM dostępne będą na stronie internetowej ŚOPS, a także na FB Ośrodka. Szczegółowe zasady funkcjonowania GCIM opisane są w Regulaminie.

Gminne Centrum Integracji Mieszkańców powstało w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

null

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować: