Logo facebook - Ikona Logo instagram - Ikona Logo youtube - Ikona
zpruszkowa.pl logo

Gmina Michałowice mówi "tak" dla Parku Krajobrazowego

Jasiek OCHNIO
Przewagą jednego głosu radni gminy Michałowice przegłosowali uchwałę wnioskującą do Sejmiku Województwa Mazowieckiego o utworzenie Parku Krajobrazowego “Nad Utratą i Raszynką”. Przyjrzyjmy się historii tej inicjatywy.
Park Krajobrazowy Doliny Raszynki i Utraty
Ilustracja: Park Krajobrazowy Doliny Raszynki i Utraty

Wszystko zaczęło się od wpisu wójt Małgorzaty Pacheckiej, która 1 kwietnia 2022 roku informowała o utworzeniu na terenie gminy Michałowice parku krajobrazowego. Wpis ten, choć był tylko primaaprilisowym żartem, przysłużył się jako swoiste badanie opinii publicznej. Jak się okazało, mieszkańcy bardzo pozytywnie przyjęli ten pomysł.

W czerwcu 2022 roku w Urzędzie Gminy Michałowice odbyła się konferencja naukowa poświęcona ochronie przyrody. Obecny na konferencji Andrzej Różycki, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, zapowiedział wtedy swoje wsparcie dla działań zmierzających do utworzenia nowego parku krajobrazowego (jeśli takowe się pojawią).

Rok później, w maju 2023 roku, w gminie Michałowice zawiązał się obywatelski komitet inicjatywy uchwałodawczej pn. Park Krajobrazowy „Nad Utratą i Raszynką”. W okresie od maja do września 2023 roku komitet organizował spotkania z mieszkańcami gminy, na których szerzył ideę wzmocnienia ochrony dziedzictwa przyrodniczego znajdującego się na terenie gminy Michałowice oraz zbierał podpisy wymagane do złożenia projektu uchwały.

Pierwotnie projekt miał zostać poddany pod głosowanie na sesji Rady Gminy Michałowice 25 października 2023 roku, jednak potrzeba dodatkowych konsultacji społecznych odłożyła projekt na później. Dodatkowe spotkania z mieszkańcami komitet zorganizował na początku grudnia w Urzędzie Gminy Michałowice.

Ostatecznie, na sesji Rady Gminy Michałowice, 12 grudnia 2023 roku, projekt został przegłosowany w stosunku 8 “za” do 7 “przeciw”. Oznacza to, że teraz projekt będzie musiał zostać rozpatrzony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, a decyzję w tym zakresie podejmie Marszałek Województwa Mazowieckiego. Tym samym komitet, po spełnieniu swojej misji, uległ formalnemu rozwiązaniu.

Ochrona przyrody tak, ale…

Pomysł objęcia silniejszą ochroną dolin rzek Utraty i Raszynki nie obył się bez wyraźnych głosów sprzeciwu. Dotyczył on jednak nie całej idei, ale jednego, małego fragmentu. Chodzi o południową część doliny rzeki Raszynki, która jako jedyna nie jest ujęta w żadnym planie miejscowym. Właściciele działek na tym terenie liczą na możliwość ich zabudowania, co w pewnym stopniu ograniczyłaby ochrona wynikająca z istnienia parku krajobrazowego, a w szczególności przepis mówiący o minimalnej odległości od rzeki.

Dolina Raszynki

Dolina rzeki Raszynki: północna część doliny jest objęta planem miejscowym (tereny zieleni), południowa część doliny nie jest objęta planem miejscowym. [źródło: geoportal]

Pruszków i Raszyn

Park Krajobrazowy w dolinach Utraty i Raszynki nie dotyczy wyłącznie gminy Michałowice. Część parku miałaby znajdować się również na terenach gmin Pruszków oraz Raszyn. W Pruszkowie byłby to park potulickich oraz dzikie tereny okolic szpitala tworkowskiego, natomiast w Raszynie stawy w Falentach oraz obszary źródliskowe rzeki Raszynki.

Przypomnijmy, że w Pruszkowie, po zebraniu przez aktywistów prawie 900 podpisów mieszkańców, 25 maja 2023 roku, na sesji Rady Miasta Pruszkowa, radni opowiedzieli się za projektem. Obecnie procedowany przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.

W Raszynie, na sesji Rady Gminy z 28 listopada 2023 roku, radni opowiedzieli się za odesłaniem projektu do dalszych prac w ramach Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w celu wypracowania jednolitego projektu. Powodem tej decyzji jest jednoczesne istnienie trzech projektów: jednego obywatelskiego i dwóch opracowanych przez radnych gminy Raszyn.

Więcej o losach inicjatywy w gminie Raszyn w kolejnym artykule na łamach zpruszkowa.pl.

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować: