Logo facebook - Ikona Logo instagram - Ikona
zpruszkowa.pl logo

Dofinansowanie dla autobusu do Warszawy (linia R1) z poparciem radnych

Jakub DOROSZ-KRUCZYŃSKI
Radni pozytywnie zaopiniowali pomysł dofinansowania raszyńskiej linii autobusowej R1. Nie obyło się jednak bez zgrzytów.

Radni pozytywnie zaopiniowali pomysł dofinansowania raszyńskiej linii autobusowej R1. Nie obyło się jednak bez zgrzytów.

6 listopada odbędzie się nadzwyczajna sesja rady miasta poświęcona zmianom w budżecie. Jedna z nich dotyczy dofinansowania autobusowej linii R1. Połączenie to jest obsługiwane przez gminę Raszyn i zostało uruchomione 4 listopada. Z uwagi na trasę autobusu (Pruszków-Michałowice-Raszyn-Warszawa) budzi ono wiele kontrowersji wśród mieszkańców Pruszkowa.

Projekt odpowiedniej uchwały w tej sprawie był dyskutowany dzisiaj na połączonych komisjach skarbu oraz gospodarki komunalnej. Projekt zgody na dofinansowanie raszyńskiego R1 został zaopiniowany pozytywnie. Za głosowało 9 radnych, 2 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu, a 1 radna była nieobecna.

“Za” głosowali:

“Przeciw” byli:

Wstrzymali się od głosu:

Nieobecni:

Rezultat tego głosowania może być dla niektórych zaskakujący. Przede wszystkim: dwóch radnych zdecydowało się wprost sprzeciwić takiej propozycji. Uważni obserwatorzy pruszkowskiej polityki wiedzą, że „bycie przeciw” pojawia się w niej rzadko i świadczy o poważny oporze w danej sprawie. Interesujące jest, że dofinansowanie nie zostało poparte przez żadnego z przewodniczących komisji. Karol Chlebiński (przew. komisji gospodarki) wstrzymał się od głosu, natomiast Józef Moczuło (przew. komisji skarbu) wprost się jej sprzeciwił.

Powyższa sytuacja pokazuje, że dofinansowanie dla R1 jest sprawą kontrowersyjną. W szczególności świadczy o tym sprzeciw przewodniczących, którzy (w założeniu) posiadają najlepsze rozeznanie w sprawach będących przedmiotem obrad komisji. Niemniej jednak wydaje się, że z uwagi na dużą przewagę głosów „za” klamka zapadła i rada miasta może jutro wyrazić swoje poparcie dla uczestnictwa Pruszkowa w tym przedsięwzięciu.

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować:

REDAKCJA POLECA Mariusz Misiura - Znicz Pruszków Społeczeństwo

Mariusz Misiura: jestem bardzo szczęśliwy w Pruszkowie

Marcin RAJCHEMBA

Zdobywał szlify w Niemczech i w akademii piłkarskiej Realu Madryt. Do polskiej piłki chce tchnąć ducha nowoczesnych, zachodnich technik szkoleniowych. Redakcja portalu zpruszkowa.pl wybrała go Pruszkowskim Człowiekiem Roku 2023, choć zanim do tego doszło, kibice Znicza Pruszków zdążyli okrzyknąć go cudotwórcą. Poznajmy Mariusza Misiurę - trenera MKS Znicz Pruszków!