Logo facebook - Ikona Logo instagram - Ikona Logo youtube - Ikona
zpruszkowa.pl logo

Dni Pruszkowa ponownie w parku Potulickich. Pomimo sprzeciwu mieszkańców i radnych

Jakub DOROSZ-KRUCZYŃSKI
Już w najbliższy weekend odbędą się Dni Pruszkowa. Mimo sprzeciwu mieszkańców i radnych - ponownie zostaną zorganizowane w parku Potulickich.
Skwer ZTL "Pruszkowiacy" w Parku Potulickich w Pruszkowie
Ilustracja: Skwer ZTL "Pruszkowiacy" w Parku Potulickich w Pruszkowie

Już w najbliższy weekend, 3–4 czerwca, odbędą się obchody Dni Pruszkowa. Pierwszego dnia święta, oprócz występów ZTL “Pruszkowiacy”, zaplanowano między innymi koncert Goorala i Sound’n’Grace. Drugiego dnia wystąpi m.in. Bluesmaszyna i Andrzej Poniedzielski. Z pełnym spisem wydarzeń można zapoznać się pod tym linkiem.

Warto zauważyć, że organizacja koncertów, będących kulminacyjnym punktem Dni Pruszkowa, na terenie skweru im. ZTL „Pruszkowiacy”, to stosunkowo nowa praktyka. Skwer znajduje się w parku Potulickich, chronionym w ramach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Pomysł, aby na jego terenie organizować jedną z najważniejszych miejskich imprez, został wdrożony przez ekipę prezydenta Pawła Makucha.

Po raz pierwszy Dni Pruszkowa zahaczyły o skwer w 2021 roku. Rok później wydarzenie zostało w całości zrealizowane na tym terenie. Praktyka ta wywołała opór części mieszkańców. Przyczyną niezadowolenia był fakt, że Park Potulickich jest terenem cennym przyrodniczo. Znajduje się na nim wiele chronionych gatunków zwierząt i roślin. Przełom maja i czerwca, to okres lęgowy ptaków.

Ponadto, skwer “Pruszkowiaków”, stanowiący integralną część parku Potulickich, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych przy ul. Lipowej i Kopernika. Organizacja imprez masowych w tym miejscu wiąże się z dużymi niedogodnościami dla lokatorów okolicznych bloków. Zwłaszcza dla osób w podeszłym wieku.

Park Potulickich - mapy geodezyjne[ Skwer im. ZTL "Pruszkowiacy" stanowi integralną część Parku Potulickich. Fot.: System Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta Pruszkowa ]

Dlatego też w czerwcu 2022 r. do Rady Miasta Pruszkowa wpłynęła skarga na działanie prezydenta miasta. Jej przedmiotem był sprzeciw wobec organizacji imprez w parku. Skarżący podnosił przede wszystkim argumenty ekologiczne. Zarzucił Pawłowi Makuchowi naruszenie szeregu przepisów prawa, w tym przepisów zakazujących płoszenia i niepokojenia ptactwa w okresie lęgowym.

Rada Miasta Pruszkowa, na sesji 25 sierpnia 2022 r. uznała skargę mieszkań za zasadną. W uzasadnieniu do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi napisano:

„Organizowanie imprez masowych  z estradowym nagłośnieniem na terenie parku Potulickich nie powinno mieć miejsca. Teren ten z mocy prawa podlega ochronie przyrodniczej i konserwatorskiej, a organizacja tego typu imprez, szczególnie w ochronnym okresie lęgowym dzikiego ptactwa, jest oczywistym naruszeniem obowiązujących przepisów. Należy podkreślić, że park ten jest jedynym na terenie Pruszkowa tak dużym kompleksem ekologicznym dedykowanym przede wszystkim dla wypoczynku mieszkańców w kontakcie z przyrodą. Jest zarazem ostoją wielu gatunków fauny unikalnej na terenach miejskich, a organizacja tego typu imprez na tym terenie prowadzić może w sposób oczywisty do jego degradacji ekologicznej.”.

Wyniki głosowania ws. skargi publikujemy poniżej.

Skarga na Prezydenta Pawła Makucha - wyniki głosowania

Głos mieszkańca, poparty uchwałą radnych został zignorowany przez magistrat. W 2023 r. powrócono do pomysłu zorganizowania Dni Pruszkowa na terenie parku, w obszarze objętym ochroną przyrodniczą. Tymczasem wszystkie argumenty zawarte w skardze z ubiegłego roku pozostały aktualne.

Kwestia lokalizacji Dni Pruszkowa powróciła w dyskusji podczas ostatnich prac rady miasta. Radni dopytywali o powody przemawiające za ponownym zlokalizowaniem wydarzenie na skwerze im. ZTL "Pruszkowiacy". Urzędnicy lakonicznie wyjaśnili, że starają się tak planować miejskie imprezy, by te odbywały się w różnych dzielnicach i przez to były bardziej dostępne dla mieszkańców. Wyjaśniali też, że obiekt Centrum Dziedzictwa Kulturowego nie pozwala na organizację atrakcji dla dzieci w bezpieczny sposób.

Warto przypomnieć, że skargi rozpatrywane przez Radę Miasta, same w sobie, nie wzbudzają twardych konsekwencji prawnych. Obowiązkiem rady jest przekazanie rozstrzygnięcia do skarżonego organu (w tym przypadku do prezydenta Pruszkowa). To jednak organ podejmuje decyzję o tym, w jaki sposób uczyni zadość skardze.

Ignorowanie skarg rozpatrywanych przez rady gmin na lokalne władze wykonawcze jest coraz częstszą praktyką w polskich samorządach.   

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować: