Logo facebook - Ikona Logo instagram - Ikona Logo youtube - Ikona
zpruszkowa.pl logo

[#DebataZPruszkowa] Czy Krzysztof Rymuza musi odejść?

Konstanty CHODKOWSKI
Zamieszanie wokół Szpitala Powiatowego oraz protesty przeciwko budowie Lidla w Komorowie podgrzały atmosferę wokół Starosty Pruszkowskiego, Krzysztofa Rymuzy. Redaktor zpruszkowa.pl, Sławomir Bukowski, podjął nawet tezę, że mandat Starosty do sprawowania władzy wyczerpał się. A co na ten temat sądzą nasi czytelnicy?

#DebataZPruszkowa to cykl, w którym łamy portalu udostępniane są naszym czytelnikom. Zasady cyklu są proste: czytelnicy, za pośrednictwem mediów społecznościowych, toczą dyskusję na zadany temat. Dyskusja zwieńczana jest ankietą z dwiema, prostymi możliwościami odpowiedzi (“tak/nie”, “za/przeciw”). Wyniki ankiety publikowane są następnie na niniejszym blogu w towarzystwie wyboru najciekawszych (w tym również – najbardziej rzeczowych) komentarzy wychwyconych z toku dyskusji. “Wisienką na torcie” publikacji jest zestaw osobistych opinii wyrażonych po kolei przez wszystkich redaktorów zpruszkowa.pl

✔️Nie, Krzysztof Rymuza nie powinien ustępować ze stanowiska

Dyskusja na temat stricte polityczny przyciągnęła mniej chętnych do udziału, niż problemy zadawane naszym czytelnikom w poprzednich odsłonach cyklu. Do obrony kariery politycznej Krzysztofa Rymuzy rzucili się głównie jego stronnicy w Radzie Powiatu, w tym radny, były wiceprezydent Pruszkowa, Andrzej Kurzela:

“Każdy może napisać co mu tylko do głowy wpadnie. Dla mnie dr. Krzysztof Rymuza jest jednym z najskuteczniejszych, najsprawniejszych i najlepszych samorządowców. W swojej działalności dał tyle dowodów, że wymienionym przez Pawła Michała trudno byłoby dorównać, a dziwnym trafem korzystają z parasola ochronnego. Był bardzo dobrym dyrektorem Szpitala Kolejowego i jest bardzo dobrym starostą. Mogę podać dziesiątki przykładów jego pożytecznej i perfekcyjnej działalności (mimo,że w sprawie Lidla różnimy się)Jedna wątpliwość nie uprawia do takich radykalnych wniosków (…)”

Komentarz ten, być może przez wzgląd na jego autora, wywołał niemałą lawinę reakcji. Te jednak z rzadka skupiały się na zadanym problemie.

Tak, Krzysztof Rymuza powinien ustąpić ze stanowiska

Zwolenników tezy, że Starosta Pruszkowski powinien ponieść polityczne konsekwencje swoich czynów nie zabrakło wśród członków Facebookowych grup skupionych wokół gminy Michałowice.

Jeden z użytkowników, Pan Krzysztof, napisał: “Powinien ustąpić. Jeśli człowiek na takim stanowisku nie docenia, a wręcz lekceważy inicjatywę mieszkańców, którzy na przestrzeni wielu miesięcy poświęcają swój prywatny czas na walkę o ład przestrzeni publicznej, przyrodę, architekturę, taki człowiek powinien zmienić profesję natychmiast.”

Działania Starosty wobec komorowskiej ekspansji niemieckiego dyskontu w długim wywodzie podsumował użytkownik Igor (z pełną treścią komentarza można zapoznać się tutaj), kwitując:

“Działania Starosty absolutnie zawsze powinny mieć na względzie oczekiwania lokalnych społeczności. W tym przypadku decyzje Starostwa, ale i ich następstwa są sprzeczne z oczekiwaniami.”

Wyniki ankiety

Na zadane pytanie, “czy Starosta Pruszkowski, Krzysztof Rymuza, powinien ustąpić ze stanowiska?”, odpowiedzi udzieliło 375 użytkowników Facebooka.

Czas na pytanie podsumowujące ostatnią dyskusję w cyku #DebataZPruszkowa: Czy Starosta Pruszkowski, Krzysztof Rymuza, powinien ustąpić ze stanowiska?Zapraszamy do oddawania głosów! 👇

Opublikowany przez Jestem z Pruszkowa Czwartek, 20 lutego 2020

(❌) Za opcją “Tak, powinien” opowiedziało się 240 użytkowników (64% głosujących)

(✔️) Opcję “Nie, nie powinien” wybrało 135 użytkowników (36% głosujących)

Wynik ten nie pozostawia zbyt wiele możliwości interpretacji – wśród naszych czytelników, którzy wzięli udział w głosowaniu, zdecydowanie przeważają zwolennicy odwołania Starosty.

Opinie redaktorów (w kolejności alfabetycznej nazwisk)

Sławomir Bukowski (❌)

Wielu samorządowców to, co robi, nazywa misją. Twierdzą że realizują szczytne cele na rzecz mieszkańców, którzy ich wybrali. Dla mnie misją jest ratowanie ludzkiego życia, działalność charytatywna, ale opłacaną z moich podatków pracę w samorządzie nazywam służbą. Radnych, marszałka województwa, starostę powiatu, prezydenta miasta ja – wespół z innymi mieszkańcami – wynająłem do reprezentowania moich interesów. Opłacam ich, oczekując skuteczności, racjonalizmu, sprawności, a przede wszystkim tego, że będą stali po mojej stronie. Jeśli zaś moje interesy są zbieżne z interesami setek czy tysięcy innych mieszańców, obowiązkiem samorządowca – a nie tylko powinnością – jest zrobić wszystko, aby nasze sprawy załatwiać po naszej myśli. A jeśli tego nie robi? Gdy dotyczy to drobnych kwestii, mogę z żalem poczekać do końca kadencji. Jeśli poważnych – wolę, aby zostały uruchomione przewidziane prawem mechanizmy zmiany na stanowisku. W przypadku starosty jest to proste: mogą go odwołać radni. Od blisko roku jako mieszkaniec powiatu pruszkowskiego nie czuję się bezpiecznie. Nie zostałem uprzedzony przez starostę o kłopotach kadrowych nadzorowanego przez niego szpitala. Starosta wydał też korzystne decyzje dla inwestora chcącego wbrew woli setek mieszkańców zbudować supermarket w zielonym, zabytkowym Komorowie, który darzę ogromną sympatią. Straciłem zaufanie do Krzysztofa Rymuzy i nie przekonują mnie argumenty, że to doświadczony samorządowiec. Skoro doświadczony, dlaczego podjął działania wywołujące tak negatywny odbiór społeczny? Dlatego chciałbym, żeby nowa osoba – obojętnie z jakiego ugrupowania – zajęła to stanowisko i spróbowała odbudować utracone przeze mnie zaufanie.

Konstanty Chodkowski (❌❌)

Według mnie, polityk, który między rzecznictwem interesów zagranicznej korporacji, a obroną interesów wyborców, wybiera to pierwsze, powinien czym prędzej porzucić politykę i zacząć szukać swojego miejsca w szeregach pracowników tej korporacji. Jeśli jednak osoba taka upiera się przy wyborze kariery polityka, to powinna mieć na względzie, że jej jedynym mocodawcą są jej wyborcy.

Nie ma takiego prawa, które zmusiłoby Starostę, aby 16 stycznia 2020 r. usiadł do stołu z przedstawicielami Lidla i podpisał z nimi umowę. Moim zdaniem nie ma również takiej “wykrętki”, którą Krzysztof Rymuza mógłby usprawiedliwić zło, na jakie naraził mieszkańców Komorowa – mojej rodzinnej miejscowości – składając zaledwie kilka podpisów. Wobec sprzeniewierzenia zaufania i zaangażowania mieszkańców miasta-ogrodu, ustąpienie Krzysztofa Rymuzy z piastowanego stanowiska wydaje mi się dość łagodnym – i przez to wciąż nieadekwatnym – wymiarem odpowiedzialności.

Jakub Dorosz (✔️)

Uważam, że Krzysztof Rymuza nie powinien ustępować ze stanowiska starosty pruszkowskiego. Sprawy z zakresu prawa budowlanego (a taką jest decyzja o pozwoleniu na budowę Lidla) nie powinny być podstawą do odpowiedzialności politycznej, gdyż nie są one zadaniami samorządu. Kontrowersyjna decyzja będzie podlegała jeszcze kontroli wojewody i (być może) sądu administracyjnego. Dopiero wówczas będzie można jednoznacznie stwierdzić, czy zostało naruszone prawo oraz domagać się ewentualnych dalszych konsekwencji w stosunku do osoby starosty. Sprawowanie władzy zawsze wiąże się z podejmowaniem kontrowersyjnych decyzji. Jedno rozstrzygnięcie nie powinno jednak przekreślać samorządowego dorobku Krzysztofa Rymuzy.

Jasiek Ochnio (✔️)

O ile spieranie się o to, czy Lidl i rondo pasują do Komorowa jest uzasadnione, tak dyskusja na temat tego, czy obecny starosta powinien ustąpić, jest co najmniej nietrafiona. Odbija się tutaj echo dzisiejszego aktywizmu miejskiego znanego chociażby z Warszawy, gdzie nieproporcjonalnie mała grupa osób żąda zwolnienia z urzędu konkretnej osoby tylko dlatego, że postąpiła ona wbrew ich oczekiwaniom (choć całkowicie zgodnie z prawem).

***

To już wszystkie opinie zebrane i opublikowane w ramach tego odcinka cyklu #DebataZPruszkowa. Do zobaczenia w kolejnym!

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować: