Logo facebook - Ikona Logo instagram - Ikona Logo youtube - Ikona
zpruszkowa.pl logo

Czym w Sejmie zajmuje się Zdzisław Sipiera?

Jakub DOROSZ-KRUCZYŃSKI
Redakcja zpruszkowa.pl postanowiła przeanalizować dorobek parlamentarny Zdzisława Sipiery. Czym zajmuje się w Sejmie poseł z Pruszkowa?
Maxresdefault
Ilustracja: Maxresdefault

Zdzisław Sipiera jest z pewnością najbardziej związanym z Pruszkowem posłem na Sejm w ciągu ostatnich kilku kadencji. Z pruszkowskim samorządem był związany od początku. Najpierw jako radny miejski, potem radny powiatu. Pełnił także dwukrotnie funkcję starosty powiatowego, ostatni raz w latach 2014-2015. Od 2015 do 2019 Wojewoda Mazowiecki. W 2019 r. wybrany do Sejmu IX kadencji z liczbą 8131 głosów.

Jako poseł Zdzisław Sipiera jest członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Sumiennie uczestniczy w pracach parlamentu – może pochwalić się wysoką frekwencją na głosowaniach wynoszącą 99,72%. Na posiedzeniach plenarnych Sejmu głos zabierał 73 razy – w debatach parlamentarnych prezentował głównie sprawozdania komisji lub stanowiska swojego klubu parlamentarnego. Obecnie poseł jest członkiem trzech komisji sejmowych – Komisji Finansów Publicznych, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (gdzie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego). Warto odnotować, że to z ramienia KAiSW prezentował w Sejmie sprawozdanie dot. zmian w przepisach o granicy państwowej oraz przepisów o cudzoziemcach, które uchwalano w związku z sytuacją na granicy Polsko-Białoruskiej.

Na stronie Sejmu można znaleźć informacje, że Zdzisław Sipiera korzysta w sumie z pięciu biur poselskich (jednego podstawowego i czterech filii). Biuro główne znajduje się w Pruszkowie przy ul. Niecałej 10 lok. 1. Współpracownikami posła są Matylda Monika Buczkowska i Dariusz Krupa (miejski radny PiS).

W analizie działalności parlamentarnej Zdzisława Sipiery zwraca uwagę fakt, że poseł nie korzysta ze swoich uprawnień kontrolnych względem rządu. Jak dotąd nie wystosował ani jednej interpelacji i przedstawił tylko jedno zapytanie w sprawach bieżących (zapytanie w sprawie oceny ratingowej Polski przez agencję Fitch).

Znaczna część pracy Zdzisława Sipiery skupiona jest na tzw. „aktywnościach w terenie”. Poseł jest widoczny na różnych uroczystościach związanych z miastem Pruszkowem. Niejednokrotnie wcielał się w swoistego przedstawiciela rządu i reprezentował władze centralne w akcjach promujących rządowe programy dedykowane obywatelom lub samorządowi terytorialnemu. Nieoficjalnie można usłyszeć, że dobra współpraca pomiędzy miastem Pruszków, a rządem w zakresie pozyskiwania dodatkowych państwowych funduszy może być efektem działalności Zdzisława Sipiery (nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że wiceprezydentem Pruszkowa jest jego syn, Konrad Sipiera). Trzeba pamiętać, że pruszkowski samorząd bardzo skutecznie pozyskuje dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Programu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu.

Poseł Zdzisław Sipiera zasadniczo unika kontrowersji. Jednak największe emocje, jeśli chodzi o jego aktywności poselskie, budzi podpis pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o zbadanie konstytucyjności przepisów dopuszczających aborcję. Jak wiadomo wyrok TK w sprawie o sygnaturze K 1/20 ograniczył dopuszczalność zabiegu przerywania w ciąży. Orzeczenie to wywołało olbrzymie protesty społeczne, które także przetoczyły się przez Pruszków.

Osoby interesujące się polityką parlamentarną wiedzą, że posłowie na Sejm mogą w różny sposób wykonywać swój mandat. Zdzisław Sipiera jest niewątpliwie posłem zapracowanym. Aktywnie uczestniczy w pracach aż trzech sejmowych komisji (większość posłów pracuje w dwóch komisjach) i często prezentuje na posiedzeniach plenarnych ich stanowiska. Wiele uwagi poświęca też pracy w terenie. Nie jest jednak posłem dociekliwym (wobec rządu). Jednakże brak aktywności związanych z wystosowywaniem kolejnych interpelacji i zapytań można wytłumaczyć tym, że poseł jest lojalnym zwolennikiem rządu Mateusza Morawieckiego i członkiem swojej partii politycznej.

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować: