Logo facebook - Ikona Logo instagram - Ikona Logo youtube - Ikona
zpruszkowa.pl logo

Czy Pruszków jest dobrą gminą do życia?

Jakub DOROSZ-KRUCZYŃSKI
Serwis Samorządowy PAP przedstawił wyniki pierwszego rankingu najlepszych gmin do życia. Jak wypadł w nim Pruszków?
Gmina Dobra Do Życia 2021 - ranking Serwisu Samorządowego PAP
Ilustracja: Gmina Dobra Do Życia 2021 - ranking Serwisu Samorządowego PAP

Najnowszy ranking samorządów został sporządzony na zlecenie Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej. Autorem dokumentu jest prof. dr hab. Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Najnowszy ranking ocenia polskie gminy na podstawie 48 zróżnicowanych kryteriów. 

"Prezentowany ranking jest prawdopodobnie pierwszym tak wyczerpującym i szczegółowym terytorialnie ujęciem nakreślonych wyżej zagadnień w Polsce. Przy jego opracowaniu wykorzystano zbiór 48 wskaźników, które posłużyły do konstrukcji wskaźnika syntetycznego" – czytamy w opisie dokumentu. "W szczególności po raz pierwszy w takim zakresie wykorzystano szereg różnorodnych danych środowiskowych. Wychodzi się bowiem z założenia, że wraz z postępującą urbanizacją i rosnącą antropopresją kwestie jakości środowiska przyrodniczego będą coraz ważniejsze" – pisze we wstępie do raportu prof. P. Śleszyński.

Analiza została przeprowadzona z perspektywy "typowej polskiej rodziny". Chodziło o wybranie najbardziej reprezentatywnego beneficjenta usług świadczonych przez gminy. Przyjęto więc, że najwłaściwsza będzie perspektywa dwójki dorosłych osób prowadzących własne gospodarstwo domowe, posiadających uczące się dzieci i dziadków żyjących w osobnym gospodarstwie.

Jeśli chodzi o oceny cząstkowe, to pod uwagę wzięto praktycznie pełne spektrum samorządowego życia. Badano dostępność zieleni, walory estetyczne gminy, obciążenie demograficzne, budżety gmin, inwestycje mieszkaniowe, potencjał zabytków i integrację społeczną. W sumie każda gmina mogła uzyskać 100 pkt.

Chcąc zobiektywizować wyniki raportu autor podzielił gminy na kilka kategorii. Oddzielnie oceniano miasta na prawach powiatu, gminy stanowiące strefy podmiejskie miast na prawach powiatu, gminy z siedzibą powiatu ziemskiego, gminy miejskie i wiejsko-miejskie z miastem pow. 5 tys. mieszkańców oraz gminy wiejskie i wiejsko-miejskie z miastem pon. 5 tys. mieszkańców.

Pruszków wraz z sąsiednimi gminami oceniano w kategorii stref podmiejskich miast na prawach powiatu. Wyniki Pruszkowa i okolicznych gmin prezentują się następująco, zaczynając od najlepszego:

W skali kraju oceniono 2477 gmin. W grupie gmin – "stref podmiejskich" – oceniono łącznie 413 samorządów.

Wysoka pozycja podwarszawskich gmin wynika z ogólnej zamożności regionu. Warszawa i sąsiadujące z nią powiaty to obszar o najwyższym PKB w kraju. Samorządy są stosunkowo zamożne, co przełożyło się na dość wysokie wyniki w skali całego kraju.

Pruszków wypadł jednak najgorzej ze wszystkich gmin powiatu pruszkowskiego. Nasze miasto przegrało też w zestawieniu z Grodziskiem Mazowieckim, Piasecznem, Błoniami i Ożarowem Mazowieckim.

Wydaje się, że taki stan rzeczy świadczy o zaprzepaszczeniu pewnej szansy na sukces i niewykorzystaniu wszystkich możliwości . Z uwagi na kompleksowość rankingu warto też zauważyć, że o taki rezultat ciężko jest obwiniać jedynie obecnie rządzącą ekipę Pawła Makucha. Należy raczej przypuszczać, że jest to efekt wieloletnich zaniedbań w zarządzaniu miastem. Zaniedbań, których obecna władza nie chce lub nie potrafi rozwiązać. Przy czym zarzut ten odnosi się do prezydenta, jak i do radnych.

Z raportem można zapoznać się tutaj, a z pełnym rankingiem tutaj.

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować: