Logo facebook - Ikona Logo instagram - Ikona Logo youtube - Ikona
zpruszkowa.pl logo

Co z Pruszkowem po podziale Mazowsza?

Jakub DOROSZ-KRUCZYŃSKI
Wiele wskazuje na to, że po wakacjach wróci temat podziału województwa mazowieckiego. Według przecieków Pruszków ma stać się częścią nowego województwa.

Wiele wskazuje na to, że po wakacjach wróci temat podziału województwa mazowieckiego. Według przecieków Pruszków ma stać się częścią nowego województwa.

Koncepcja podziału Mazowsza zakłada wyodrębnienie z jego terytorium m. st. Warszawy wraz z otaczającymi ją powiatami. Reforma miałaby dotyczyć powiatów: pruszkowskiego, grodziskiego, warszawskiego zachodniego, nowodworskiego, legionowskiego, wołomińskiego, mińskiego, otwockiego i piaseczyńskiego. Na chwilę obecną nie wiadomo jednak czy jednostki te utworzą nowe województwo.

❓ CZY POPIERASZ POMYSŁ WYDZIELENIE WOJEWÓDZTWA WARSZAWSKIEGO (Z PRUSZKOWEM) Z OBECNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO❓👉 W…

Opublikowany przez Jestem z Pruszkowa Piątek, 24 lipca 2020
Wyniki ankiety przeprowadzonej na stronie Jestem z Pruszkowa

Władze rozważają dwa warianty podziału województwa mazowieckiego. Wariant „twardy” zakłada wyodrębnienie z jego struktury siedemnastego województwa w postaci stolicy i powiatów ościennych. Wówczas konieczne byłoby przeprowadzenie wyborów do sejmików województwa „stołecznego” i „mazowieckiego”. Nowe sejmiki wybrałyby nowych marszałków województw wraz z zarządami. Na potrzeby województwa „stołecznego” zostałaby utworzona dodatkowa struktura administracji rządowej – powołany zostałby nowy wojewoda, nowy wojewódzki konserwator zabytków itd. itp.

Z kolei wariant „miękki” zakłada utworzenie z Warszawy i powiatów „obszaru stołecznego” niebędącego województwem, tylko specjalną jednostką podziału kraju. W takim układzie prezydent m. st. Warszawy miałby pełnić funkcję quasi marszałka województwa. Organ stanowiący takiego obszaru składałby się zaś z delegatów wybranych przez powiaty/gminy składające się na jego obszar. Realizacja tej koncepcji mogłaby się odbyć bez potrzeby dublowania urzędów administracji rządowej. Jeden wojewoda byłby właściwy dla spraw okrojonego województwa mazowieckiego i „obszaru stołecznego”.

Na chwilę obecną mówi się, że bardziej prawdopodobny jest „miękki” wariant podziału Mazowsza. Niemniej jednak emocje budzi sprawa nowej stolicy okrojonego województwa. W 1998 r. kiedy dokonywano reformy administracyjnej na województwo mazowieckie złożyły się województwa: warszawskie, płockie, ciechanowskie, ostrołęckie, siedlecki i radomskie, oraz fragmenty kilku innych województw. Obecnie najważniejszymi „ziemskimi” ośrodkami Mazowsza są Płock i Radom. Najbardziej prawdopodobny wydaje się wariant w którym nowe województwo mazowieckie będzie miało dwie stolice – siedzibę władz samorządowych i siedzibę wojewody. Takie rozwiązanie funkcjonuje w województwach lubuskim i kujawsko-pomorskim.

Jeżeli reforma Mazowsza zostanie zrealizowana, to Pruszków znajdzie się w ramach (w zależności od wariantu) „województwa warszawskiego” lub „obszaru stołecznego”. Warto zaznaczyć, że takie przesunięcie administracyjne nie wpłynie na możliwości pozyskiwania przez pruszkowski samorząd funduszy unijnych. Kilka lat temu dokonano podziału Mazowsza na dwa obszary statystyczne (zgodnie z klasyfikacją NUTS-2). Już wtedy Pruszków znalazł się wówczas w „statystycznym” obszarze metropolitalnym, który jest zamożniejszą częścią Mazowsza.

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować: