Logo facebook - Ikona Logo instagram - Ikona Logo youtube - Ikona
zpruszkowa.pl logo

Co dalej z najstarszym skwerem w Pruszkowie?

Jakub DOROSZ-KRUCZYŃSKI
Powraca temat budowy łącznika ulic Sienkiewicza i Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej. Jaki los czekają pozostałości najstarszego parku w Pruszkowie?
Skwerek.jpg
Ilustracja: Skwerek.jpg

Skwer przy ul. Sienkiewicza, to miejsce związane z historią Pruszkowa. Jest on pozostałością najstarszego parku w mieście – Parku Bersohna. Większość z rosnących na nim drzew ma po kilkadziesiąt lub przeszło ponad sto lat. Niektóre z nich mogłyby zostać objęte ochroną poprzez ustanowienie ich pomnikami przyrody. Kilka miesięcy temu projekt uchwały w tej sprawie przygotował Arek Gębicz, jednak pomysł ten został odrzucony przez radnych.

Od tamtej pory przyszłość skweru jest niepewna. Władze powiatu planują wybudować na jego terenie nową drogę – łącznika ulic Sienkiewicza i ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiego. Formalnie budowa nowej ulicy jest inwestycją powiatową realizowaną z udziałem dofinansowania rządu. Władze powiatu podejmują jednak próby pozyskania na ten cel także środków z budżetu Miasta Pruszkowa. Zaangażowanie miejskich pieniędzy może przesądzić o realizacji inwestycji.

Jesienią 2021 r. prezydent Paweł Makuch nieformalnie zobowiązał się do dofinansowania budowy z budżetu Pruszkowa. Opinia publiczna dowiedziała się o niej nieoficjalnie – z materiałów jakie otrzymali powiatowi radni przed posiedzeniem jednej z komisji. Od momentu ujawnienia tej informacji pojawiło się oczekiwanie, że dotacja dla powiatu zostanie ujęta w budżecie miasta Pruszkowa na 2022 r. Kiedy jednak w połowie listopada przedstawiono projekt nowego planu finansowego okazało się, że budowa łącznika nie została do niego wprowadzona.

Formalnie, propozycja by miasto wsparło finansowo powiat, pojawiła się dopiero w styczniu 2022 r., kiedy magistrat przygotował projekt pierwszej nowelizacji tegorocznego budżetu. Magistrat zaproponował radnym, aby dofinansować budowę łącznika kwotą 2 274 000 zł. Radni jednak nie zgodzili się i wprowadzili do budżetu zmiany inne niż te zaproponowane przez prezydenta. Środki na dotację dla powiatu nie zostały więc wprowadzone do miejskiego budżetu, a realizacja inwestycji po raz kolejny stanęła pod znakiem zapytania.

Do zwrotu akcji w tej sprawie doszło na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w dniu 14 lutego 2022 r. Wtedy to radni uchylili zmiany, które sami wprowadzili do budżetu na styczniowej sesji. Praktycznym skutkiem sesji było przywrócenie strukturze budżetu z momentu jego uchwalenia – t.j. z grudnia 2021 r. To znaś oznacza, że kwestia udzielenia powiatowi dofinansowania na budowę łącznika została ponownie otwarta.

Zgodnie z oficjalnymi informacjami przyczyną uchylenia zmian w budżecie były krytyczne błędy w zakresie bilansu finansowego. Zdaniem magistratu istotność naruszenia prawa miała skutkować stwierdzeniem nieważności uchwały zmieniającej budżet przez Regionalną Izbę Obrachunkową (RIO). Nikt nie wyjaśnił jednak na czym polegały rzekome uchybienia. Co ciekawe, sami radni uchylili swoje wcześniejsze poprawki bez dyskusji, w zaledwie 15 minut. 

Zadziwiające postępowanie radnych i niejasne tłumaczenia magistratu skłaniają do spekulacji. Na mieście pojawiają się głosy, że przebieg sesji nadzwyczajnej to efekt zakulisowych działań władz powiatu pruszkowskiego. Większość w Radzie Miasta Pruszkowa i w Radzie Powiatu Pruszkowskiego oparta jest o tożsame ugrupowania. Stąd duże prawdopodobieństwo, że Zarząd Powiatu Pruszkowskiego porozumiał się z miejskimi radnymi w tej sprawie. Z drugiej strony jednak, należy zauważyć, że jednym z najgorętszych zwolenników tego rozwiązania jest wiceprezydent Pruszkowa Konrad Sipiera.

Sprawa łącznika ul. Sienkiewicza i ul. M. Zimińskiej-Sygietyńskiej. 🛣️ Temat od dłuższego czasu jest przedmiotem...

Opublikowany przez Konrad Sipiera Zastępca Prezydenta Miasta Pruszkowa Poniedziałek, 21 lutego 2022

Pewne jest, że budowa łącznika pozostaje jedną z najważniejszych inwestycji tej kadencji dla starosty Krzysztofa Rymuzy i wicestarosty Grzegorza Kamińskiego. W minionym tygodniu Zarząd Powiatu Pruszkowskiego opublikował oświadczenie w którym poinformował o opinii dendrologicznej w sprawie możliwości przesadzenia drzew rosnących w miejscu planowanego łącznika.

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska radni ponownie będą debatować nad udzieleniem dotacji powiatowi pruszkowskiemu. Ostateczna decyzja o udzieleniu współfinansowania inwestycji zapadnie w czwartek – na sesji rady miasta.

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować: