Bilet wycieczkowy jest stałym elementem oferty Koleji Mazowieckich. Można z niego skorzystać w każdy weekend, począwszy od godz. 18:00 w piątek danego tygodnia. Na jego podstawie można odbyć 200 kilometrową podróż pociągiem Koleji Mazowieckich. Warunki są dwa: wycieczkę należy odbyć do godz. 24:00 dni skasowania biletu i musi ona wykraczać poza obszar I stefy biletowej KM (strefa ta obejmuje teren m.st. Warszawy).

Bilet może zostać wykupiony w relacji TAM i relacji TAM-POWRÓT. Rodzaj relacji nie wpływa na okres ważności biletu. Bilet weekendowy sprzedawany po cenie niższej niż standardowe bilety relacyjne obowiązyjące na takich samych trasach. Bilet sprzedawany jest po zryczałtowanej cenie - nie są od niego odliczane ulgi i upusty.

Koleje Mazowieckie poinformowały, że w związku z długim weekendem obejmującym Święto Niedodległości zostanie wydłużona możliwość skorzystania z biletu wycieczkowego. Tym samym z biletu będzie można skorzystać w okresie od 10.11. (środa) od godz. 18:00 tego dnia do 14.11. (niedziela) do godz. 24:00.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie Kolei Mazowieckich.