Są jeszcze wolne miejsca na bezpłatne konsultacje z edukatorami Pozytywnej Dyscypliny, skierowane do rodziców dzieci uczęszczających do szkół z Pruszkowa. Pomoc dedykowana rodzicom, którzy czują się przytłoczeni obowiązkami, rodzinną rutyną i ciężko im sprostać wyzwaniom wynikającym z wychowywania potomstwa. 

Kto może skorzystać z darmowych porad?

Z konsultacji mogą skorzystać rodzice uczniów ze szkół w gminie Pruszków. Do tej pory projekt był prowadzony w grudniu i styczniu. Odbyło się wtedy 150 godzin konsultacji i każda z nich została bardzo wysoko oceniona. Rodzice, którzy wzięli udział, szczególnie doceniali możliwość przegadania swoich rodzicielskich wyzwań i trosk, zyskanie nowej perspektywy oraz poznanie skutecznych narzędzi do poprawy sytuacji. Aby z nich skorzystać należy podczas rejestracji wpisać hasło, otrzymane od koordynatora, z jednej ze szkół w Pruszkowie. W tym celu warto skontaktować się z wychowcą lub sekretariatem placówki. 

Czym jest Pozytywna Dyscyplina?

"Pozytywna dyscyplina to tworzenie więzi, budowanie poczucia bezpieczeństwa czyli fundamentu dla wszystkich innych aspektów rozwoju i edukacji dziecka. Branie pod uwagę jego perspektywy, okazywanie mu zrozumienia, troski oraz wiary w jego możliwości". To nurt, wychowawczy pomagający dorosłym zrozumieć swoje dzieci, po to aby wychować ich na świadomych i mądrych dorosłych potrafiących samodzielnie podejmować decyzje. Szerzej o pozytywnej dyscyplinie można przeczytać w książce Jane Nelsen o tym samym tytule. 

Jak wygląda konsultacja?

 Należy zarezerwować termin darmowej konsultacji na stronie tutaj i wpisać hasło, otrzymane w placówce dziecka. Na stronie znajdują się termony spotkań, informacje o edukatorach i ich specjalizacjach są to m.in:

  • Magdalena Beissert-Kaczmarek - psycholog dziecięcy i trener TUS (trening umiejętności społecznych)
  • Beata Sobczyk - edukatorka rodziców Pozytywnej Dyscypliny, (Usłyszeć Na Czas) Tomka Zielińskiego oraz cyfrowej higieny

  • Justyna Rosek - edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców, nauczycieli i specjalistów okresu wczesnodziecięcego (ECE) oraz Champion Shanker Self-Reg
  • oraz inni eksperci z zakresu: mediacji rodzinnej, terapii pedagogicznej, psychologii.

Ważne informacje:
- konsultacje są bezpłatne (hasło do wpisania, należy pobrać ze szkoły)
- rozmowy trwają 50 minut
- każdy rodzic może skorzystać z maksymalnie trzech spotkań.

1 Poz

Opinie uczestników poprzedniej edycji konsultacji dla rodziców

Jeżeli nadal zastanawiasz się, czy warto skorzystać z 150 minut darmowych konsultacji, zapoznaj się z opiniami rodziców, z poprzedniej edycji programu: "(...)spotkanie było bardzo przyjazne i potrzebne nie tylko po to, żebym wiedziała jak zacząć rozmowę z dzieckiem ale również dla mnie osobiście". Inny uczestnik powiedział: "(...)to był bardzo cenny i wartościowy czas. Przekazane informacje na pewno znajdą odzwierciedlenie w codziennym życiu. Nie zabrakło mi niczego w tej konsultacji". "Cieszy mnie że ktoś chętnie próbował zrozumieć moje problemy wychowawcze i do tego szybko pomógł i przedstawił narzędzia które mogą pomóc w codzienności". Na koniec przytoczę jeszcze opinię jednej z mam: "Spotkanie otworzyło mi oczy na sytuacje, o których nie miałam pojęcia. Pozwoliły mi spojrzeć na moje relacje z dzieckiem oczami dziecka. To co usłyszałam, było dla mnie oświeceniem. Nie zdawałam sobie sprawy, ze ten temat tak jest postrzegany przez dzieci. Jak to wszystko przetrawię, to nie pozostaje mi nic innego jak wdrożyć w życie".

Działanie finansowane są ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. Są jeszcze wolne miejsca dlatego polecam skorzystać i nabrać nowej perspektywy do relacji we własnej rodzinie.