Otwarcie w 2020 roku tężni w parku Sokoła spotkało się ze sporym zainteresowaniem mieszkańców – każdego dnia, kiedy pogoda dopisuje, przesiadują tu seniorzy i osoby wierzące w zbawienną moc inhalacji. Solanka do tężni przywożona jest z Zabłocia w powiecie cieszyńskim, wydobywana jest z głęboko położonych złóż wód leczniczych jodowo-bromowych, a zawartość jodu dochodzi w niej do 140mg/litr, co sprawia, że to jedna z solanek mających największą zawartość jodu na świecie.

Wkrótce po uruchomieniu tężni do władz miasta popłynęły pytania, dlaczego tylko jedna i dlaczego akurat tutaj, a nie na przykład na Żbikowie. Radna Ewa Białaszewska-Szmalec złożyła nawet wniosek do budżetu miasta na 2021 rok, w którym poprosiła o zabezpieczenie pieniędzy na kolejną inwestycję.

Jak dowiedzieliśmy się na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, w Pruszkowie przybędą jeszcze dwie tężnie! Pierwsza – na nowym skwerku przy ulicy Andrzeja, w pobliżu szpitala powiatowego. Skwer powstanie dzięki usunięciu ogrodzenia szpitalnego i uporządkowaniu zielonego terenu, do tej pory niedostępnego dla mieszkańców. Będą tam alejki, ławki, oświetlenie i właśnie tężnia. Ma szansę zacząć działać już w przyszłym roku.

Kolejna informacja ucieszy mieszkańców Żbikowa i Bąków, którzy narzekają, że dla seniorów podróże autobusem do centrum Pruszkowa są kłopotliwe. Jak wynika z informacji przygotowanych na wspomnianą komisję przez Elżbietę Jakubczak-Garczyńską, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, urząd miasta zamówił też koncepcję trzeciej tężni – w parku Mazowsze na Żbikowie, od strony ulicy Szarych Szeregów. Termin jej uruchomienia nie jest jeszcze znany, ale należałoby zakładać rok 2023.

Budowa tężni w parku Sokoła kosztowała około 400 tys. zł, kolejne będą droższe z uwagi na wzrost cen materiałów budowlanych na rynku. Roczne koszty utrzymania tężni to około 20 tys. zł.