Polityka prywatności serwisu zpruszkowa.pl

Szanujemy Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z serwisu zpruszkowa.pl czuł się komfortowo.

Działając zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, „RODO”), pragniemy przekazywać transparentne informacje o zakresie i sposobie przetwarzania przez nas danych użytkowników Serwisu („Użytkownicy”).

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o  zasadach przetwarzania danych osobowych, wykorzystywaniu plików cookies, pixeli (kody pikselowe) oraz stosowania innych technologii internetowych, które są wykorzystywane w Serwisie.

Prosimy o regularne sprawdzanie aktualnej treści niniejszej Polityki prywatności, gdyż w związku z ciągłym rozwojem naszego Serwisu zmianom mogą podlegać również przyjęte przez nas procedury przetwarzania danych osobowych.

Administrator

Administratorem danych osobowych Użytkowników portalu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą “Konstanty Chodkowski” z siedzibą przy ul. Bolesława Prusa 35b/372 w Pruszkowie (woj. Mazowieckie), identyfikującą się numerem REGON 369007045 (adres e-mail: redakcja@zpruszkowa.pl).

Rodzaj przetwarzanych danych

Przetwarzamy jedynie zwykłe dane osobowe w zakresie niezbędnym do dostarczania usług przez nasz Serwis. Gromadzimy informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, dane zbierane w dziennikach serwera, unikalny identyfikator Użytkownika, informacje o pochodzeniu wizyty, a także inne podobne informacje (przekierowania na strony reklam i linków, identyfikatory komentarzy, udostępnianie treści strony).

Twoje dane mogą być przetwarzane również przez naszych zaufanych partnerów, tj. podmioty, z którymi Administrator współpracuje, tworząc Serwis oraz wspomagając jego rozwój, w tym reklamodawcy, podmioty działające na rynku e-commerce, pośrednicy, firmy badawcze etc. („Partnerzy”);

Cele przetwarzania danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na rozpowszechnianiu naszych treści (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie badań w celu ulepszenia oferowanych usług). W związku z uzasadnionym interesem dane mogą być także wykorzystywane w celu budowania profilów na podstawie historii akcji podjętych w Serwisie. Profile użytkowników są przechowywane w ich przeglądarkach i mogą być również wykorzystywane do celów analitycznych, archiwalnych i marketingowych;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw;
 • marketingowych – w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie w celu marketingowym danych zapisanych w plikach cookies i im podobnych technologiach stosowanych w Serwisie przez nas i naszych Partnerów (co obejmuje: analitykę w celach marketingowych, wyświetlanie reklam w naszym Serwisie oraz w Internecie). Zgoda będzie dotyczyła prowadzonych przez nas działań na rzecz naszych reklamodawców oraz będzie odnosiła się do działań marketingowych naszych Partnerów. W przypadku emisji reklamy standardowej dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych w związku z realizacją naszego uzasadnionego interesu (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W przypadku reklamy behawioralnej, dopasowanej do preferencji użytkownika i opierającej się m.in. na profilowaniu (wykorzystaniu Twoich danych osobowych zebranych za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii) przez nasz Serwis, jak i przez naszych Partnerów, przetwarzanie danych ma miejsce pod warunkiem, że wyrazisz na nie zgodę (na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO). Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników również w celu kierowania e-mailowych powiadomień o interesujących treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych są podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych zobowiązują się do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z ich przetwarzaniem, o których mowa w art. 32 RODO.

Z uwagi na korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych z siedzibą poza EOG np. Google (narzędzia Google Analytics) i Facebook (wtyczki Facebook Comments, Facebook Pixel) dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne.  Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych (np. Google LLC; Facebook Ireland Ltd).

Realizacja praw

W każdym momencie masz prawo żądania udostępnienia informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora. Administrator zobowiązany jest dostarczyć bezpłatnie kopię Twoichdanych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Możes poprosić o aktualizację posiadanych przez Administratora informacji, tj. o sprostowanie danych osobowych w formie zmiany nieprawidłowości lub uzupełnienia niekompletnych informacji.

Przysługuje Ci tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, a więc żądanie usunięcia przetwarzanych przez Administratora danych. Usunięcie danych nastąpi w przypadku wniesienia przez Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadku, gdy nie występują żadne prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych przez Administratora.

Osoby, których dane przetwarza Administrator, mają prawo otrzymać przetwarzane dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. 

Ograniczenie przetwarzania danych

Administrator realizuje prawo do ograniczenia przetwarzania w sytuacji, gdy:

 • otrzymamy od Ciebie żądanie takiego działania w zamian za usunięcie danych w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych;
 • zakwestionujesz prawidłowość danych – do czasu zweryfikowania ich prawidłowości;
 • ustał cel przetwarzania, ale dane są Ci niezbędne w ramach procesów związanych z roszczeniami.

Kontakt z Administratorem

W celu zadania pytań, skierowania żądań lub zgłaszania skarg odnoszących się do ochrony Twoichdanych osobowych, preferowany jest kontakt e-mailowy na skrzynkę Administratora po adresem: redakcja@zpruszkowa.pl. Twwoje zgłoszenia będą obsługiwane przez Administratora w terminie 30 dni od dnia uzyskania zgłoszenia.  W przypadku napotkania problemów z realizacją zgłoszenia lub w sytuacji niemożliwości jego realizacji, Administrator odpowie na Twoje zgłoszenie w tym samym terminie, wraz z podaniem przyczyn odmowy lub przedłużenia terminu realizacji żądania. Realizacja Twoich praw jest wykonywana bez ograniczeń co do częstotliwości, chyba że zapytania mają charakter ustawiczny. Jeżeli nie sprostaliśmy Twoim oczekiwaniom w zakresie ochrony danych osobowych i realizacji przysługujących praw, możesz złożyć skargę do polskiego organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (np. komputerze, smartphonie) i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. W ramach Serwisu stosowane są następujące pliki cookies:

 • niezbędne pliki cookies – te pliki cookies są niezbędne do tego, aby umożliwić prawidłowe poruszanie się po naszym Serwisie. Pozwalają na działanie niezbędnych funkcji strony takich jak ustawienia preferencji prywatności lub zapewnienie bezpieczeństwa i nie mogą być wyłączone. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby zablokować te pliki cookie, jednakże niektóre funkcjonalności strony mogą nie działać poprawnie;
 • analityczne pliki cookies (wpływające na wydajność strony) – pliki cookies o charakterze analitycznym, wpływają na wydajność witryny, zbierają informację o tym, jak często strona jest odwiedzana i jak się z niej korzysta np. które strony są najbardziej i najmniej popularne, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po Serwisie. Pomagają w identyfikowaniu problemów z poszczególnymi podstronami. Dzięki temu możemy ulepszać zawartość i wydajność Serwisu i uczynić go bardziej przyjaznym i intuicyjnym dla Użytkownika. Pliki cookies o charakterze analitycznym i wpływające na wydajność nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i są trwale przechowywane na komputerze lub urządzeniu Użytkownika;
 • funkcjonalne pliki cookies – pliki cookies wpływające na funkcjonalność umożliwiają witrynie przypomnienie sobie informacji wprowadzonych przez użytkownika lub dokonanych przez niego wyborów (takich jak język, wyrażone zgody) i mają na celu umożliwienie korzystania z lepszych i bardziej spersonalizowanych funkcji. Pliki te umożliwiają także optymalizację użytkowania witryny po zalogowaniu się. Pliki cookie wpływające na funkcjonalność nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i są trwale przechowywane na komputerze lub urządzeniu użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo;
 • reklamowe pliki cookies – reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko w naszym Serwisie, ale też poza nim. Mogą być instalowane przez Partnerów za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, ale identyfikują przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli nie zezwolich na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji;
 • własne pliki cookies. Administrator korzysta ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do statystyk związanych z aktywnością osób odwiedzających Serwis oraz do oceny jego możliwości technicznych. Administrator korzysta także z systemu monitorowania aktywności Użytkownika w sieci oferowanego przez Google Analytics, który służy do analizy sieci i ułatwia optymalizację Serwisu (usługa oferowana przez Google Inc.). Google Analytics posługuje się plikami cookies umieszczanymi na komputerze Użytkownika i umożliwiającymi analizę̨ sposobu korzystania z Serwisu (np. dane o wyświetlonych podstronach, czasie spędzonym w serwisie – w celu generowania anonimowych statystyk dotyczących funkcjonowania stron oraz umożliwienia analizy aktywności na stronie internetowej tak, aby jak najlepiej dopasować naszą ofertę do potrzeb Użytkowników).

Zmiana ustawień plików cookies

W każdej chwili możesz zmienić swoje preferencje obsługi plików cookies w naszym Serwisie. Aby tego dokonać, otwórz okno ustawień klikając w ten link.

Zmiany w Polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Polityki prywatności. Data ostatniej aktualizacji wskazana jest w nagłówku niniejszego dokumentu.