Fot.: Jasiek Ochnio

Oddział wewnętrzny zamknięty do końca sierpnia?

(42)

Pomimo braku zgody Wojewody i Ministerstwa Zdrowia, dyrektor szpitala powiatowego Tomasz Sławatyniec podjął decyzję o zamknięciu oddziału wewnętrznego do 31 sierpnia.  

„Pomimo podjęcia wszelkich dostępnych mi działań w zakresie zatrudnienia nowej kadry lekarskiej, uprawnionej do świadczenia usług medycznych w przedmiotowym Oddziale, zadanie to okazało się niewykonalne, wobec braku wolnych zasobów osób wykwalifikowanych.” – czytamy w piśmie dyrektora placówki kierowanym do Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przypomnijmy – wszyscy lekarze oddziału wewnętrznego Szpitala na Wrzesinie zrezygnowali z pracy w placówce w kwietniu tego roku, po czym znaleźli zatrudnienie Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie. Wobec braków kadrowych, 25 kwietnia dyrektor szpitala wnioskował do wojewody o wyrażenie zgody na czasowe zawieszenie działalności Oddziału Chorób Wewnętrznych w okresie od 1 czerwca do 31 lipca 2019 roku. Wniosek spotkał się z odmowną decyzją wojewody, zaś dyrektor Sławatyniec odwołał się od niej do Ministerstwa Zdrowia. Ministerstwo, kierując się opinią wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, podtrzymał w mocy decyzję wojewody.

Jak się okazuje, 4 lipca Tomasz Sławatyniec zgłosił do wojewody kolejny wniosek, tym razem prosząc o zgodę na wstrzymanie prac oddziału w okresie od 1 do 31 sierpnia – ten również został rozpatrzony odmownie. 15 lipca dyrektor podjął więc samodzielną decyzję o natychmiastowej przerwie w udzielaniu świadczeń w oddziale chorób wewnętrznych. Decyzja nie została zaopiniowana przez Radę Społeczną szpitala. Odpowiednie zawiadomienie zostało wysłane do Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Sławatyniec: „(…) kontynuowanie hospitalizacji na Oddziale Chorób Wewnętrznych w dalszym okresie wobec braku personelu lekarskiego (…), jest w mojej ocenie niemożliwe z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia pacjentów

„(…) kontynuowanie hospitalizacji na Oddziale Chorób Wewnętrznych w dalszym okresie wobec braku personelu lekarskiego (…), jest w mojej ocenie niemożliwe z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia pacjentów, którzy nie mogą mieć gwarancji systematycznej opieki zdrowotnej i kontynuacji planowego leczenia lekarzy sprawujących stałą, bezpośrednią opiekę nad pacjentami.” – czytamy w treści zawiadomienia – „Kontynuowanie tej opieki bez zabezpieczenia lekarzy specjalistów stanowić będzie także naruszenie przepisów prawa cywilnego jak i karnego co może narazić na dodatkową odpowiedzialność nie tylko zawodową ale także cywilnoprawną zarówno lekarzy, ale także SPZ ZOZ w Pruszkowie.”

Dyrektor zapewnia w piśmie, iż „prowadzone są zaawansowane rozmowy z potencjalnymi kandydatami do zatrudnienia na Oddziale Wewnętrznym”. Jak twierdzi, zatrudnienie nowych lekarzy będzie możliwe najwcześniej od 1 września.

“Jakiekolwiek opinie zawarte w artykule są osobistymi poglądami jego autora i nie odzwierciedlają opinii innych autorów bloga zpruszkowa.pl ani opinii wydawcy bloga zpruszkowa.pl. Polityka wydawcy wymaga kategorycznie od autorów, by nie używali określeń zniesławiających, nie naruszali ani nie zezwalali na naruszanie praw autorskich ani jakichkolwiek innych regulacji prawnych korzystając z bloga zpruszkowa.pl. Jakiekolwiek publikacje sprzeczne z polityką wydawcy stanowią przekroczenie zakresu uprawnień autora publikacji. Wydawca nie bierze odpowiedzialności za tego typu publikacje, a autor będzie osobiście ponosić odpowiedzialność za powstałe w wyniku jego publikacji szkody i zobowiązania.”

Konstanty Chodkowski

Warszawiak z urodzenia, pruszkowiak z wyboru. Były dziennikarz zajmujący się tematyką Europy Wschodniej. Dziś hobbystycznie pisuje o Pruszkowie. Z zawodu programista. Szczęśliwy narzeczony swojej narzeczonej. Właściciel psa.

PROFIL REDAKTORA