Aktualizacje i informacja o wersji

10.06.2021 (v1.0) - Publikacja aplikacji w wersji startowej.