Tak wygląda autobus linii R1

Dofinansowanie dla autobusu do Warszawy (linia R1) z poparciem radnych

(121)

Radni pozytywnie zaopiniowali pomysł dofinansowania raszyńskiej linii autobusowej R1. Nie obyło się jednak bez zgrzytów.

6 listopada odbędzie się nadzwyczajna sesja rady miasta poświęcona zmianom w budżecie. Jedna z nich dotyczy dofinansowania autobusowej linii R1. Połączenie to jest obsługiwane przez gminę Raszyn i zostało uruchomione 4 listopada. Z uwagi na trasę autobusu (Pruszków-Michałowice-Raszyn-Warszawa) budzi ono wiele kontrowersji wśród mieszkańców Pruszkowa.

Projekt odpowiedniej uchwały w tej sprawie był dyskutowany dzisiaj na połączonych komisjach skarbu oraz gospodarki komunalnej. Projekt zgody na dofinansowanie raszyńskiego R1 został zaopiniowany pozytywnie. Za głosowało 9 radnych, 2 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu, a 1 radna była nieobecna.

“Za” głosowali:

 • Piotr Bąk (KO)
 • Ewa Białaszewska-Szmalec (PiS)
 • Jakub Kotelecki (sWPR)
 • Olgierd Lewan (SPP)
 • Józef Osiński (PiS)
 • Dorota Kossakowska (KO)
 • Paweł Zagrajek (PiS)
 • Józef Osiński (SPP)
 • Krzysztof Biskupski (SPP)

“Przeciw” byli:

 • Eugeniusz Kulpa (SPP)
 • Józef Moczuło (SPP)

Wstrzymali się od głosu:

 • Karol Chlebiński (SPP)
 • Eliza Kurzela (niezależna)

Nieobecni:

 • Marta Dziudzi (PiS)

Rezultat tego głosowania może być dla niektórych zaskakujący. Przede wszystkim: dwóch radnych zdecydowało się wprost sprzeciwić takiej propozycji. Uważni obserwatorzy pruszkowskiej polityki wiedzą, że „bycie przeciw” pojawia się w niej rzadko i świadczy o poważny oporze w danej sprawie. Interesujące jest, że dofinansowanie nie zostało poparte przez żadnego z przewodniczących komisji. Karol Chlebiński (przew. komisji gospodarki) wstrzymał się od głosu, natomiast Józef Moczuło (przew. komisji skarbu) wprost się jej sprzeciwił.

Powyższa sytuacja pokazuje, że dofinansowanie dla R1 jest sprawą kontrowersyjną. W szczególności świadczy o tym sprzeciw przewodniczących, którzy (w założeniu) posiadają najlepsze rozeznanie w sprawach będących przedmiotem obrad komisji. Niemniej jednak wydaje się, że z uwagi na dużą przewagę głosów „za” klamka zapadła i rada miasta może jutro wyrazić swoje poparcie dla uczestnictwa Pruszkowa w tym przedsięwzięciu.

“Jakiekolwiek opinie zawarte w artykule są osobistymi poglądami jego autora i nie odzwierciedlają opinii innych autorów bloga zpruszkowa.pl ani opinii wydawcy bloga zpruszkowa.pl. Polityka wydawcy wymaga kategorycznie od autorów, by nie używali określeń zniesławiających, nie naruszali ani nie zezwalali na naruszanie praw autorskich ani jakichkolwiek innych regulacji prawnych korzystając z bloga zpruszkowa.pl. Jakiekolwiek publikacje sprzeczne z polityką wydawcy stanowią przekroczenie zakresu uprawnień autora publikacji. Wydawca nie bierze odpowiedzialności za tego typu publikacje, a autor będzie osobiście ponosić odpowiedzialność za powstałe w wyniku jego publikacji szkody i zobowiązania.”

Jakub Dorosz

Pruszkowiak od urodzenia. Prawnik zajmujący się prawem administracyjnym. W wolnym czasie interesuje się historią i koleją. Pasjonat gier strategicznych (planszowych i komputerowych).

PROFIL REDAKTORA